PrávoFinancie

Ako žiadať výživné pre slobodnú matku?

súdObčas sa stáva, že sa pár rozíde ešte počas doby, keď je žena tehotná. Keď sa dieťa narodí, otec (v lepšom prípade) začne platiť výživné a mnohokrát si myslí, že tým pre neho všetko skončilo.

Nanešťastie si to myslí aj mnoho slobodných žien. Zákon upravuje výživné medzi manželmi, rovnako ako výživné na čas po rozvode, avšak má podobné práva aj slobodná žena, ktorá je tehotná alebo ktorej sa narodilo dieťa?

Návod ako žiadať o výživné pre slobodnú matku krok po kroku

Práva slobodnej matky

Na internete existuje mnoho článkov a vzorov, ale nie vždy z nich jasne vyplýva, čo všetko môže matka dieťaťa žiadať po otcovi, za ktorého nie je vydatá. Zo zákona môže chcieť:

  • A) výživné na dieťa
  • B) výživu pre nevydatú matku (teda pre seba)
  • C) príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom

Výživné na dieťa

tehotná ženaAsi každá matka vie, že otec má k dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Na súde je každoročne podaných naozaj mnoho návrhov na stanovenie výživného pre maloleté (prípadne aj plnoleté) dieťa.

Tieto peniaze majú aspoň čiastočne pokryť náklady na dieťa, tj. Jeho výživu, ošatenie, bývanie, lekára, školu, kultúru atď.

Avšak stále sú to peniaze pre dieťa. Nie pre matku – aj keď s nimi hospodári, uhrádza len náklady svojho dieťaťa.

V prípade neplnoletého sa jedná o tzv. Nesporné konanie a návrh sa podáva na okresnom súde, v ktorého obvode má maloleté dieťa bydlisko.

Príspevok na výživu nevydatej matke

Nie je to tak známe, ale za zákonom daných podmienok je otec povinný primerane prispievať matke svojho dieťaťa na jej výživu. Doba, po ktorú je povinný výživné platiť, je dvojročná. Zákon nestanovuje začiatok lehoty, ale podľa rozhodovacej praxe súdov začnú dva roky plynúť najskôr od počatia a najneskôr od pôrodu.

Zákonodarca tak zohľadnil, že matka nemá po dobu tehotenstva, ani v najbližšej dobe po narodení dieťaťa príliš možností si privyrobiť. Či už je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, jej príjmy spravidla klesnú, a to mnohokrát veľmi výrazne. Pretože dieťa nesplodila sama, nie je spravodlivé, aby sama niesla mnohokrát finančne náročnú situáciu.

Žaloba sa podáva na okresnom súde, v ktorého obvode má otec bydlisko. Právo žiadať výživné sa pritom premlčí po 3 rokoch od pôrodu.

Príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom

návod ako získať výživne pre matku

Aj tu sa uplatní myšlienka, že dieťa splodili dvaja ľudia, preto aj náklady (ktoré však prakticky pocíti len tehotná žena) majú niesť obaja rodičia.

V tehotenstve má žena zvýšené náklady na oblečenie a obutie, ďalej musí platiť poplatky u lekára, kupuje si bohatú stravu a vitamíny, chodí na tehotenské cvičenia, kupuje si špeciálnu kozmetiku…

Ideálne je žiadať po otcovi polovicu týchto zvýšených nákladov. Napr. dohromady sa jedná o sumu 600 €, preto každý ponesie zo svojho 300 €.

Žaloba sa takisto podáva na okresnom súde, v ktorého obvode má otec bydlisko. Premlčacia lehota je tiež trojročná a začne plynúť pôrodom.

Upozornenie

Článok má len informatívny charakter, redakcia nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu.

Prečítajte si aj:

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button