Financie

Ako žiadať výživné od prarodičoch maloletého dieťaťa?

výživné od prarodičochNa rozdiel od klasického výživného od rodičoch je žiadať výživné od prarodičoch veľmi neobvyklá záležitosť. Súdy o výživnom pre maloleté dieťa od rodičov rozhodujú denne, a to najčastejšie v súvislosti s rozvodom rodičov, exmanželmi/exmanželkami. To je všeobecne známy fakt. Každý už ale nevie, že výživného sa možno domáhať aj od babičky a dedka, ak sú splnené všetky podmienky. Podrobnosti ustanoví zákon o rodine.

Je možné žiadať výživné od prarodičoch?

Vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu majú v prvom rade jeho rodičia, teda matka a otec. Ak však nemôžu svoje povinnosti plniť, môže byť výživné žiadané aj od prarodičoch.

ako na výživné po prarodičochV žiadnom prípade ale starí rodičia neručia za dlhy svojich detí. Teda ak neplní vyživovaciu povinnosť váš bývalý manžel, nemôžete nijako donútiť jeho rodičia, aby vám peniaze na účet posielali za neho.

Veta typu „váš syn mi za pol roka dlhuje na výživnom pre nášho Adamka 6×100 Eur, zaplaťte to urýchlene za neho“, nemá oporu v právnom poriadku.

Nie je možné použiť proti starým rodičom rozsudok, ktorým bolo vášmu bývalému manželovi prikázané súdne, aby na výživu syna či dcéry poskytoval určitú čiastku. To je dlh vášho bývalého manžela a ten môžete vymáhať iba po ňom, zvyčajne exekúciou (prípadne po jeho dedičoch, ak by bývalý manžel zomrel).

Čo treba robiť, ak chcem žiadať výživné od prarodičoch?

Ak sa rozhodnete vymáhať výživné od prarodičoch (napr. preto, že otec alebo matka dieťaťa sú vo väzení, bez práce, alkoholik, neznámeho pobytu a vy sám/sama máte minimálne príjmy …), musíte začať nové súdne konanie, ktorého účastníkmi budú práve prarodičia.

vyžiadanie vyživovacej povinnostiZároveň by ste mali byť uzrozumení s tým, že súd začne konanie so všetkými starými rodičmi a u všetkých bude skúmať ich možnosti a schopnosti výživné poskytovať.

Podľa zákona totiž platí, že vzdialenejší príbuzní majú vyživovaciu povinnosť, len vtedy, ak nemôžu túto povinnosť plniť bližší príbuzní.

Ak je niekoľko osôb v tom istom stupni príbuzenstva k dieťaťu (zvyčajne 4 starí rodičia), každý z nich je povinný plniť vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam a možnostiam pomerov ostatných. Pri výslednej sume (ak by všetko prebehlo úspešne) je toto najdôležitejší faktor, rozhodne hlavne o tom, koľko by ste mali právo žiadať za výživné od prarodičoch.

V závere sa tak môže stať, že dieťaťu bude povinná prispievať na výživu vaša matka, nie matka vášho bývalého manžela či priateľa, čo nemusí byť práve podľa vašich predstáv. Prarodičom sa neukladá plniť vyživovaciu povinnosť dohromady, ale zvlášť. (t.j. niektorému alebo aj všetkým nemusí byť uložená vôbec). Na toto si dajte obzvlášť pozor, aby ste nedopadli ešte horšie ako predtým.

V akej výške môže byť výživné od prarodičoch?

Ďalší rozdiel je v tom, že babička aj dedko majú zo zákona oveľa menší rozsah vyživovacej povinnosti. Kým dieťa má povinnosť podieľať sa na životnej úrovni oboch svojich rodičov, vo vzťahu k starým rodičom prislúcha vášmu dieťaťu výživné iba vo výške NUTNEJ POTREBY.

žiadanie výživného po prarodičochTo znamená, že ak bude jeden z rodičov milionár, aj maloleté dieťa má právo na to podieľať sa na jeho životnej úrovni. Ak bude jeden z prarodičov milionár, neznamená to, že mu súd, s ktorým komunikujete stanovuje povinnosť poskytovať veľmi vysoké výživné.

Takéto konanie súdu by ani nemalo oporu v zákone. Čiže je to len ďalší fakt, s ktorým treba pri takejto činnosti rátať.

Môže sa preto stať, že po niekoľkomesačnom súdnom konaní bude prarodičom nariadené plniť výživné rádovo niekoľko desiatok eur mesačne, hoci sami majú relatívne vysokú životnú úroveň.

O výživnom rozhoduje okresný súd v mieste bydliska maloletého. Návrh preto podajte tam. Nie je pritom rozhodujúce, kde má dieťa zapísané trvalé bydlisko, ale kde s ním skutočne bývate. Občas sa stáva, že sa matka s dieťaťom po rozvode odsťahuje, ale ešte niekoľko rokov majú obaja zapísané trvalé bydlisko v mieste 100 km vzdialenom od nového domova.

Čo by ste mali vedieť, ak chcete žiadať výživné od prarodičoch?

U dieťaťa možno priznať výživné aj tri roky spätne. Tieto tri roky sa vypočítajú odo dňa začatia súdneho konania. Výživné však nie je možné priznať, ak by bolo v rozpore s dobrými mravmi. Súd by pravdepodobne nepriznal výživné sedemnásťročnému dieťaťu, ktoré by bolo k starým rodičom vulgárne, fyzicky alebo psychicky by ich napadalo atď.

žiadať výživné po prarodičochPri určení výživného bude súd nielen skúmať, aké sú skutočné majetkové pomery prarodičov, ale aj skutočnosť, aké sú ich možnosti a schopnosti a či sa bez dôležitého dôvodu nevzdali výhodnejšieho zamestnania či iného majetkového prospechu.

Ak sa zmenia pomery, môže súd zmeniť rozhodnutie o výživnom pre maloleté dieťa aj bez návrhu.

Teda ak by napríklad bola babičke stanovená vyživovaciu povinnosť v sume 50 Eur mesačne, ale babička by ochorela a sama by sa ocitla vo finančnej tiesni, súd by ju mohol vyživovacej povinnosti zbaviť, respektíve zrušiť vyživovaciu povinnosť.

Posledné rady ako žiadať výživné

So starými rodičmi sa najskôr skúste dohodnúť. Ak vám nebudú poskytovať výživné dobrovoľne, môžete sa obrátiť na súd. A ak sa nebudú riadiť ani rozsudkom, nezostáva nič iné ako sa obrátiť na exekútora. Práve takýto postup ste pravdepodobne už uplatnili proti rodičom dieťaťa, takže viete, čo to obnáša.

Či už sa rozhodnete obrátiť na právnika alebo si návrh budete písať sami, nájdite si jedno popoludnie čas a prečítajte si, ako „výživné medzi ostatnými príbuznými“ upravuje zákon o rodine, budete lepšie vedieť ako výživné od  prarodičoch. Získate tak aspoň všeobecný, neurčitý prehľad o tom, aké sú vaše práva a povinnosti.

Článok má len informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button