PrávoVzťahy

Ako má vyzerať predmanželská zmluva?

predmanželská zmluva a jej vyhotovenieSvadba je zlomovou životnou udalosťou a samozrejme, výdobytok dnešnej doby, ktorým je predmanželská zmluva, dorazil aj k nám. Ako by mala predmanželská zmluva vyzerať? Ako ju najlepšie zostaviť tak, aby ochránila práva oboch zúčastnených strán? V nasledujúcich riadkoch nájdete podstatné informácie o tom, ako má predmanželská zmluva vyzerať.

Predmanželská zmluva má v prvom rade dve zmluvné strany

Predmanželskú zmluvu musíte zostaviť formou notárskej zápisnice, inak je neplatná. V úvode zmluvy je teda potrebné pripraviť vyhlásenie notára o overení totožnosti žiadateľov a ich spôsobilosti na právne úkony.

predmanželská zmluvaNásledne sú uvedené osobné údaje zmluvných strán: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého bydliska.

Zmluvné strany sú v zmluve ďalej vedené ako „snúbenec“ na jednej strane a „snúbenica“ na druhej strane, ďalej sú spolu vedení len ako „snúbenci“. Pri základných údajoch uveďte presný termín a miesto konania sobáša.

V tejto časti zmluvy určujete bližšie kritériá, pomocou ktorých v prípade rozvodu dokážete rozlíšiť, ktoré veci spadajú do vášho výlučného vlastníctva a ktoré sa stávajú súčasťou bez-podielového spoluvlastníctva manželov. Tieto kritériá je nutné dobre premyslieť a definovať ich.

Môžete tu tiež zahrnúť výlučné vlastníctvo sekundárnej nehnuteľnosti. Ak pri kúpe nehnuteľnosti a jej následnom zápise do katastra nehnuteľností predložíte odpis notárskej zápisnice predmanželskej zmluvy, nevzniká druhej strane nárok na ideálnu polovicu tejto nehnuteľnosti, pretože nespadá do spoločného majetku manželov.

Predmanželská zmluva zahŕňa aj záväzky v čase manželstva

Ak jeden zo snúbencov nebude schopný plniť svoje záväzky, ktoré vzniknú v priebehu manželstva, nie je možné viesť proti obom manželom exekúciu. Je tu taktiež možnosť určiť si maximálnu sumu, do ktorej je možné vymáhať exekúciu prostredníctvom predaja majetku.

predmanželskú zmluvuSnúbenci môžu nezávisle na sebe a bez vedomia druhého čerpať pôžičky a úvery, poskytovať záruky sebe a iným ľuďom, avšak len do výšky hodnoty svojho vlastného majetku.

Zároveň však nesmú týmito krokmi morálne, majetkovo či inak ohroziť druhého snúbenca.

Spoločné rokovania v čase manželstva: Tu uveďte právo na svoj kariérny rast, kvalifikáciu a rast osobnosti. Tiež tu môžete uviesť činnosti, na ktorých sa počas manželstva nechcete spoločne podieľať. Môže ísť napríklad o:

  • účasť na spoločnom nadobúdaní nehnuteľností
  • účasť na rokovaní právnických osôb
  • spoločné podnikanie, spolupráca
  • účasť na rokovaniach o nákupe či predaji jednotlivého majetku do ………….€
  • účasť na rokovaní či predaji súboru majetku do ……………€

Deti z manželstva

Hlavným dôvodom sporov pri rozvodových ťahaniciach je popri delení majetku taktiež zverenie maloletých detí do starostlivosti jedného z manželov a určenie výšky výživného. Ide o veľmi dôležitú položku, na ktorú by ste nemali zabúdať, hlavne ak plánujte alebo už máte deti!

ako na predmanželskú zmluvuV predmanželskej zmluve si môžete určiť výšku mesačného výživného, ​​ku ktorej sa obaja snúbenci zaväzujú.

O zverení do starostlivosti a konečnej výške alimentov rozhoduje súd. Táto zmluva o zverení maloletých detí do starostlivosti jedného z rodičov nerozhoduje o tom, kto dieťa naozaj dostane, môže však rozhodnutie súdu ovplyvniť.

Záverečné ustanovenia v predmanželskej zmluve

Ide o záverečné vyhlásenie notára obsahujúce všeobecné ustanovenia a vyhlásenie o spôsobe vyhotovenia notárskej zápisnice predmanželskej zmluvy.

Uveďte tu tiež dátum uzavretia zmluvy a dátum, kedy zmluva nadobúda platnosť. Podpisové doložky sa netýkajú iba snúbencov, ale tiež notára!

Tento článok má iba informatívny charakter, ak riešite podobnú situáciu, obráťte sa na právnika. Určite predmanželskú zmluvu nepodceňujte. V budúcnosti by ste to mohli ľutovať.

Avšak nie vždy je predmanželská zmluva to správne východisko. Samozrejme, hoci je vzťah jedna vec a právne úkony sú niečo celkom iné, vždy zvážte, ako veľmi naozaj dôverujete svojmu partnerovi a ak sa obávate budúcnosti a možných rizík, radšej sa úprimne porozprávajte so svojím partnerom a snažte sa dostať k predmanželskej zmluve len v najkrajnejšom prípade.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button