Právo

Ako žiadať odklad exekúcie?

odklad exekúcieExekúcia je strašiakom nejedného dlžníka, ktorý sa snaží o odklad exekúcie. Nikto nechce prísť o dom, auto alebo peniaze na účte či o iné aktíva.  Oddialiť ju môžete , ak uskutočníte jej odklad (ak ju chcete naopak úplne zastaviť, musíte žiadať o jej zastavenie). Exekúcia ale môže byť odložená len za zákonom stanovených podmienok.

Podmienky pre odklad exekúcie

Ak nesplníte zákonné podmienky, exekúcia odložená nebude. Ktoré to sú? O odklad exekúcie môžete požiadať z dvoch dôvodov:

Bez svojej viny ste sa ocitli prechodne v takom postavení a by okamžitá exekúcia mohla mať pre vás alebo pre členov vašej rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Zároveň nesmie byť oprávnený (ten, komu dlhujete peniaze) odkladom exekúcie vážne poškodený.

ako na odklad exekúcieVšetky tieto podmienky musia byť naplnené súčasne! Ak chýba len jedna z nich, exekútor ani súd exekúciu neodloží.

V praxi často nebýva naplnená dočasnosť (prechodnosť) ťaživej situácie dlžníka – tj. síce ste v ťažkej situácii a vašim deťom hrozí, že spolu s vami prídu o strechu nad hlavou, ale máte tak vysoké dlhy, že je pri svojom príjme ich budete splácať aj niekoľko desaťročí, takže o dočasnom odklade nemôže byť ani reč. A samozrejme si nesmiete situáciu zaviniť sami.

Druhý dôvod môže byť ten, ak je pravdepodobné, že exekúcia bude zastavená. V tomto prípade má odklad takejto exekúcie „preklenúť“ dobu do jej zastavenia a ochrániť tak majetok dlžníka.

O odklade exekúcie podľa prvého dôvodu sa rozhoduje na návrh, o odklade podľa druhého dôvodu aj bez návrhu. Samozrejme aj vtedy, ak nasvedčujú tomu okolnosti, že exekúcia bude zastavená, je veľmi žiaduce prejaviť aktivitu a podať návrh na jej odklad.

Návrh na odklad exekúcie

odloženie exekúcieNávrh na odklad zašlite exekútorovi. V návrhu označte oprávneného a povinného, ​​uveďte spisovú značku uznesenie, ktorým bola exekúcia nariadená, popíšte dôvody odkladu exekúcie a označte a priložte dôkazy, ktoré preukážu vaše tvrdenie (napr. výpoveď z práce, potvrdenie ošetrujúceho lekára o zlom zdravotnom stave, atď.)

Dbajte na to, aby bol návrh zrozumiteľný a určitý. V opačnom prípade exekútor návrh odmietne.

Postup jednotlivých orgánov

Ak nevyhovie exekútor návrhu na jej odklad do 7 dní, pridelí sa spoločne s exekučným spisom k rozhodnutiu exekučnému súdu, ktorý o ňom rozhodne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní.

Ak vám nevyhovie vám súd, môžete sa proti jeho rozhodnutiu do pätnástich dní odvolať.

Stopka, respektíve odklad exekúcie

Výhodou je, že do vydania rozhodnutia o odklade exekúcie exekútor nesmie robiť žiadne úkony smerujúce na vykonanie exekúcie. To ale neplatí, ak ide o návrh, ktorý je svojvoľným alebo zrejme bezúspěšným uplatňovaním alebo bránením práva alebo vtedy, ak uplatňuje dlžník v návrhu na exekúciu, respektíve jej odklad rovnaké okolnosti, o ktorých už bolo rozhodnuté.

Odloženie exekúcie má chrániť dlžníka v ťaživej životnej situácii, ale nemá byť prostriedkom neúmerne zaťažujúcim oprávneného.

Článok má informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button