Právo

Ako vypovedať ako svedok v trestnom konaní?

Ako vypovedať ako svedok v trestnom konaníBoli ste svedkami trestného činu? Poprípade ste videli alebo počuli niečo, čo môže byť rozhodujúce pre trestné stíhanie? Ak áno, možno vás polícia alebo súd predvolali, aby ste vypovedali ako svedok v trestnom konaní. Náš článok by vám mal priblížiť vaše práva a povinnosti.

Kto je to svedok v trestnom konaní

Svedok je fyzická osoba, ktorá svojimi zmyslami vnímala tie skutočnosti, ktoré môžu zaujímať orgány činné v trestnom konaní.

Svedok môže byť aj malé dieťa, osoba trpiaca duševnou poruchou, cudzinec nehovoriaci slovensky atď.

Základná povinnosť svedka

výpoveď svedkaSvedok v trestnom konaní je zásadne povinný vypovedať pravdu a nič nezamlčať. V opačnom prípade sa môže dopustiť trestného činu krivej výpovede prípadne trestného činu pohŕdania súdom.

Ak ste teda predvolaní ako svedkovia, je vašou povinnosťou (nielen právom) dostaviť sa a vypovedať.

Predvedenie, pokuta

povolanie sudcuSvedok, ktorý sa bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví na predvolanie, môže byť predvedený (tj. štátnym donútením, spravidla políciou), alebo mu môže byť uložená poriadková pokuta.

Na tieto negatívne následky musí byť svedok vopred upozornený (v predvolaní).

Ak preto napríklad ochoriete, uviaznete v dopravnej zápche atď., Vždy kontaktuje toho, kto vás predvolal, a ospravedlňte svoju neprítomnosť.

(Ne) zaujatosť svedka

Svedok môže byť zaujatý na výsledku konania (ako svedok ste zároveň obeťou trestného činu) alebo mu môže byť ľahostajné, ako riadenie dopadne (ako tretia osoba ste videli, ako vodič zranil cudzie dieťa, ktoré si hralo u cesty). Či už ste na prípade osobne zainteresovaní alebo nie, vždy vyrozprávajte pravdu!

Právo odoprieť výpoveď

Existuje skupina osôb, ktorá je oprávnená v konkrétnom prípade nevypovedať – sú to príbuzní obvineného v priamom pokolení (… dedko, otec, syn, vnuk … obvineného), brat či sestra obvineného, ​​osvojiteľ, osvojenec a manžel (druh) obvineného.

Čiže ona samotná existencia príbuzenského vzťahu spôsobí, že nemusíte vypovedať.

Výpoveď na polícii

Ďalej môže odoprieť výpoveď ten, kto by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom pokolení, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi prípadne inej osobe v rodinnom či obdobnom pomere, ktorej ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu.

Hoci máte ako svedok v trestnom konaní právo odoprieť výpoveď (vo vyššie opísaných prípadoch), platí vaša povinnosť dostaviť sa na predvolanie. Ak vás preto napríklad polícia predvolá na výsluch, dostavte sa tam s tým, že ste brat obvineného a že z tohto dôvodu nebudete vypovedať.

Ako svedkovia máte nárok na tzv. Svedočné (úhrada cestovných nákladov, preukázaného ušlého zárobku). Váš nárok zanikne v prípade, že ho neuplatníte do troch dní po svojom výsluchu. Na základe vašej žiadosti určí výšku svedočného ten, kto vás ako svedka predvolal.

Tipy ako vypovedať ako svedok v trestnom konaní

Vždy rozprávaj jasne, zrozumiteľne a výstižne. Pamätajte, že policajt (sudca …) musí na základe vašej výpovede pochopiť, čo sa v skutočnosti stalo. On sám na mieste nebol, narozdiel od vás.

Varovanie

Článok slúži na len informatívne účely.

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné vás vždy dopredu poučiť o vašich právach a povinnostiach.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button