PrávoDetiFinancie

Ako žiadať výživné pre plnoleté dieťa?

žiadosť o výživné pre plnoleté dieťa

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi by mali byť jedny z najužších a najkrajších. V praxi to tak vždy nebýva, a tak začína kolotoč prieťahov o výživné. Rozvod rodičov a založenie novej rodiny sú veľmi častou príčinou odcudzenia a nekonečných hádok, niekedy dokonca nevraživosti, medzi dieťaťom a otcom alebo matkou. Rodič, ktorý na základe rozsudku súdu vyživuje svoje dieťa, s ktorého druhým rodičom je rozvedený si často pokladá nasledujúce otázky. Čo sa stane, keď bude mať syn osemnásť? Dcéra bude mať budúci rok dvadsaťpäť, musím ju ďalej živiť? Prečítajte si článok ako žiadať výživné pre plnoleté dieťa.

Vek dieťaťa a výživné pre plnoleté dieťa

Mnoho ľudí žije v domnienke, že v osemnástich, najneskôr v dvadsiatich piatich rokoch vyživovacia povinnosť rodičov k deťom automaticky zaniká. Vyživovacia povinnosť pritom nie je viazaná na vek dieťaťa, ale na potrebnosť zo strany dieťaťa.

alimenty pre plnolete dietaAk bude sedemnásťročné dieťa pracovať a uživí sa samo, vyživovacia povinnosť rodičov zanikne. Ak bude tridsaťročné dieťa (napr. z dôvodu mentálneho postihnutia) neschopné finančne sa zabezpečiť, jeho rodičia k nemu budú mať vyživovaciu povinnosť.

Slovo „dieťa“ v zákone o rodine neoznačuje osobu mladšiu určitého veku, ale príbuzenský vzťah, ktorý sa s vekom nemení.

Ak sa hovorí o dieťati ako človeku vo fáze detstva, zákon o rodine používa prídavok „maloleté dieťa“.

Plnoletosť sa v Slovenskej republike nadobúda dovŕšením osemnástich rokov alebo výnimočne skôr, uzavretím manželstva.

Žiadateľ o výživné pre plnoleté dieťa

Čo sa s vekom mení je skutočnosť, že úderom osemnástich rokov o výživné nežiada druhý rodič, ale samo plnoleté dieťa. Ide o sporné konanie, ktoré je začaté výlučne na návrh dieťaťa. Žalobcom je teda plnoleté dieťa, žalovaným otec alebo matka.

V praxi to býva dôvod, prečo mnoho plnoletých detí o výživné nežiada – otec/matka odmietne plniť výživné dobrovoľne a dieťa, než aby zažalovalo vlastného rodičia, hoci spolu nemajú dobrý vzťah, sa radšej nechá vyživovať druhým z rodičov.

Podmienky výživného

Ako už bolo povedané, nie každé dieťa má nárok na výživné. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do tej doby, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa živiť.

Rodičia sú povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov (čiže nie rovným dielom, ale vždy podľa svojej situácie!).

Dieťa má podľa zákona o rodine právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. V neposlednom rade musí byť výživné poskytované v súlade s dobrými mravmi (t. j. iná bude situácia vtedy, ak bude dieťa riadne študovať na vysokej škole, iná vtedy, ak  vystrieda za tri roky tri vysoké školy).

Súd

vyzivneAk rodičia plnia svoju vyživovaciu povinnosť k plnoletému dieťaťu dobrovoľne, nikde nie je napísané, že výživné musí určiť súd.

Naopak – súd je až posledným riešením v situácii, keď sa rodič a dieťa nedohodnú (rodič nekomunikuje, odmietne výživné platiť s tým, že vysoká škola je výmysel dieťaťa prípadne sľúbi, že bude dieťaťu pravidelne posielať peniaze na účet, ale nerobí to).

Vecne príslušný je okresný súd, miestne príslušným je všeobecný súd odporcu, teda súd v bydlisku žalovaného rodičia.

Súdne poplatky

Žaloba o výživné je oslobodená od súdneho poplatku. Bolo by nelogické aby dieťa, ktoré sa ocitlo v zlej finančnej situácii, muselo vynaložiť ďalšie prostriedky, aby dosiahlo svoj cieľ.

Výživné pre plnoleté dieťa aj spätne?

Ešte pred niekoľko málo rokmi bolo možné žiadať výživné pre plnoleté dieťa najskôr odo dňa podania návrhu (žaloby o výživné). To už neplatí! Plnoleté dieťa môže žiadať výživné až tri roky spätne. Ďalšou z otázok býva, kde je to v zákone o rodine upravené? Odpoveď je § 77 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorý znie:

„Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. „

V praxi môže byť situácia taká, že rodičia vysokoškoláka sa rozvedú, keď nastúpi do prvého ročníka. Dieťa žije striedavo u matky a na internáte, otec pretrhne s rodinou všetky kontakty, teda prestane platiť dieťaťu výživné. Ak dieťa zažaluje otca v treťom ročníku na vysokej škole, otec mu bude povinný ušlé výživné pre plnoleté dieťa doplatiť.

Spravodlivosť

Mnoho rodičov hovorí, že vyživovacia povinnosť je nastavená príliš široko a že je to nespravodlivé. Zákon (§ 66 a § 67 ods. 1 zákona o rodine) ale pamätá aj na úplne opačný prípad, teda keď povinným nie je rodič, ale dieťa:

  • § 66 – „Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú.“
  • § 67 ods. 1 – „Každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.“

Tipy ako žiadať výživné pre plnoleté dieťa

Ak uzavrie dieťa manželstvo, vyživovacia povinnosť rodičov zaniká. Dieťa má popredne živiť manžel.

Ak by toho nebol schopný (napr. študent si vzal študentku, zdravotne postihnutý postihnutého), vyživovacia povinnosť rodičov pretrváva.

Upozornenie

Článok má informatívny charakter, redakcia nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button