Právo

Ako na podielové spoluvlastníctvo?

Ako na podielové spoluvlastníctvo

Je bežné, že nejaká vec (ako najlepší príklad je možné uviesť nehnuteľnosť) môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Tento prípad, kedy k jednej, nerozdelenej veci má vlastnícke právo viac osôb prináša určité úskalia a sporné otázky, na ktoré určite nie je na škodu poznať odpoveď. Poďme sa teda na podielové spoluvlastníctvo v tomto článku pozrieť.

Čítať ďalej »

Ako žiadať vrátenie daru?

Darovali ste niekomu počítač, bicykel alebo napríklad chalupu a obdarovaný sa k vám začal správať hrubo? Máte nárok na vrátenie daru! V praxi nie je nič neobvyklé na tom, že syn, ktorému rodičia darovali byt, zrazu cíti svoju prevahu a začne byť agresívny.

Čítať ďalej »

Ako sa sťažovať na lekára?

sťažnosť na lekára

Máte pocit, že ošetrujúci lekár zanedbal vašu liečbu? Či máte podozrenie, že porušil lekárske tajomstvo? Alebo vám lekár odmietol poskytnúť lekársku pomoc? Potom máte možnosť podať na neho sťažnosť. Ako sa sťažovať na lekára, čítajte ďalej.

Čítať ďalej »

Ako žiadať výživné pre slobodnú matku?

súd

Občas sa stáva, že sa pár rozíde ešte počas doby, keď je žena tehotná. Keď sa dieťa narodí, otec (v lepšom prípade) začne platiť výživné a mnohokrát si myslí, že tým pre neho všetko skončilo. Nanešťastie si to myslí aj mnoho slobodných žien. Zákon upravuje výživné medzi manželmi, rovnako ako výživné na čas po rozvode, avšak má podobné práva aj slobodná žena, ktorá je tehotná alebo ktorej sa narodilo dieťa?

Čítať ďalej »

Ako žiadať náhradu škody od štátu?

Ako žiadať náhradu škody od štátu

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone štátnej moci. Sám od seba vám ale štát (ani jednotlivé úrady či úradníci) náhradu škody nedajú, a to ani vtedy, ak je jej vznik zjavný. Kto sa chce domôcť od štátu náhrady škody, musí nielenže byť aktívny, ale predovšetkým musí dodržať postup stanovený zákonom, ktorý je mierne odlišný od spôsobu vymáhania náhrady škody po iných subjektoch. 

Čítať ďalej »

Ako vypovedať ako svedok v trestnom konaní?

Ako vypovedať ako svedok v trestnom konaní

Boli ste svedkami trestného činu? Poprípade ste videli alebo počuli niečo, čo môže byť rozhodujúce pre trestné stíhanie? Ak áno, možno vás polícia alebo súd predvolali, aby ste vypovedali ako svedok v trestnom konaní. Náš článok by vám mal priblížiť vaše práva a povinnosti.

Čítať ďalej »