Návody

Ako vziať späť žalobu?

ako stiahnuť žalobuNiekedy sa s druhým človekom nepohodneme natoľko, že sa rozhodnete domáhať svojich práv súdnou cestou. Rovnako tak sa ale môžete dostať do situácie, kedy potrebujete vziať späť žalobu. Napríklad preto, že ste sa s dlžníkom nakoniec dohodli na mimosúdnom riešení alebo z dôvodu, že už sa rozvádzať nechcete, pretože je vám s manželkou/manželom vlastne celkom dobre a teraz chcete komunikovať so súdom o zrušení žaloby. Dôvodov môže byť veľa, ale prostriedok je len jeden…

Kto môže vziať späť žalobu?

Vždy žalobca. Ten má zo zákona právo disponovať s riadením i jeho predmetom a z tohto dôvodu taktiež môže vziať žalobu späť. Obžalovaný žalobu nepodal, preto ju nemôže vziať späť a teda si nemôže zmyslieť že sa nepôjde zúčastniť súdneho pojednávania, respektíve ho ukončiť.

stiahnutie žalobyStiahnutie žaloby musíte adresovať súdu, nie druhej strane (odporcovi). Súd následne druhú stranu upovedomí o tom, že žaloba bola vzatá späť a dá jej priestor sa vyjadriť.

Žalobu môžete vziať späť do doby právoplatnosti rozhodnutia, neskôr už to možné nie je. Na prekážku naopak nie je, keď je vec už v odvolacom konaní.

Aké je ale procesné postavenie obžalovaného? Môže so späť-vzatím žaloby nesúhlasiť, alebo nie? Odpoveď je nasledovná – Áno, môže sa brániť, ale iba obmedzene.

Podľa Občianskeho súdneho poriadku platí, že ak žalovaný so stiahnutím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí, súd rozhodne o tom, že späť-vzatie návrhu je neúčinné.

Zákon už ale neuvádza, v ktorých prípadoch sa jedná o vážne dôvody a kedy naopak nie. Podľa Najvyššieho súdu môže odporca úspešne napadnúť späťvzatie žaloby vtedy, ak má obžalovaný podstatný právny, ekonomický alebo morálne záujem na tom, aby o obžalobe bolo meritórne rozhodnuté.

vziať späť žalobuNaopak nestačí samotná „škodoradosť“ obžalovaného, ​​ktorý chce počuť zamietavý rozsudok. Stiahnutie žaloby nemôže odporca uskutočniť ani vtedy, ak sám zapríčinil, že žaloba už nie je podstatná (napr. dlh po začatí súdneho konania uhradil).

Predchádzajúci odsek neplatí vtedy, keď je žaloba vzatá späť pred začiatkom rokovania, a ďalej pri rozvode manželstva.

V takom prípade sa k nesúhlasu druhej strany neprihliada. Druhej strane samozrejme nič nebráni v tom, aby sama podala žalobu (napr. manželka, ktorý o rozvod nepožiadala, môže po zrušení návrhu manželom sama podať oznámenie na súd).

Ako čiastočne vziať späť žalobu?

Možné je aj vziať späť žalobu iba čiastočne. Napríklad požadujete zaplatenie sumy 10 000 Eur a zároveň vydanie osobného auta, ktoré je vám neprávom zadržiavané. Ak vráti vám žalovaný auto po začatí konania, avšak peňažnú čiastku zaplatť odmietne, je na vás, aby ste žalobu vzali čiastočne späť. Ak bude stiahnutie účinné, súd konanie v rozsahu stiahnutia žaloby zastaví.

ako vziať späť žalobuSamotné stiahnutie žaloby môže mať len pár riadkov textu.

Nezabudnite označiť súd, žalobcu (seba), žalovaného a uviesť spisovou značkou, pod ktorou je vec vedená. Nasleduje samotné zrušenie žaloby:

„Vo vyššie uvedenej veci beriem návrh na rozvod v plnom rozsahu späť, a to z dôvodu, že s žalovanou opäť žijeme v spoločnej domácnosti a očakávame narodenie prvého potomka. Náhradu nákladov po žalovanej nežiadam.

Pripojte dátum a podpis a zrušenie môžete poslať súdu.

Vziať späť žalobu podľa občianskeho súdneho poriadku

Občiansky súdny poriadok:

  1. Žalobca (navrhovateľ) môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to z časti alebo celkom.
  2. Ak je návrh vzatý späť, súd konanie úplne, prípadne v rozsahu stiahnutia návrhu, zastaví. Ak je návrh na začatie konania vzatý späť až po tom, čo už súd o veci rozhodol, avšak rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, súd rozhodne v rozsahu stiahnutia návrhu tiež o zrušení rozhodnutia.
  3. môžeme vziať späť žalobuAk ostatní účastníci so stiahnutím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasia, súd rozhodne, že stiahnutie návrhu nie je účinné. Ak nebolo doteraz o veci rozhodnuté, pokračuje súd po právoplatnosti uznesenia v konaní.
  4. Ustanovenie odseku 3 neplatí, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o stiahnutie  návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, alebo o stiahnutie návrhu na zrušenie, neplatnosť alebo neexistenciu partnerstva.
  5. Ak bol návrh na začatie konania vzatý späť až po tom, čo rozhodnutie o veci už nadobudlo právoplatnosť, súd rozhodne, že stiahnutie návrhu nie je účinné.

Posledné tipy ako vziať späť žalobu

Ak bude konanie zastavené ešte pred prvým pojednávaním, súd vám vráti súdny poplatok znížený o 80%, minimálne však o 30 Eur. V konaní o rozvod vám v tomto prípade vráti celý poplatok.

Pred stiahnutím žaloby si vždy starostlivo premyslite dôsledky svojho konania. Ak by žalovaný len sľúbil, že bude plniť záväzky, ale peniaze by vám nezaplatil, právo by sa vám napríklad mohlo premlčať.

V takýchto prípadoch radšej riadenia prerušte, ak je to možné. Či už sa vo vašom prípade jedná o rozvod, žalobu ta nevyplatenie mzdy ale majetkové poškodenie, veríme, že sme vám objasnili všetky skutočnosti, ktoré potrebujete vedieť.

Článok má len informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button