PrávoFinancieVzťahy

Ako sa určuje výživné rozvedeného manžela/ky?

výživné pre exmanželaKaždý vie o výživnom pre deti, okrem toho existuje aj zariadenie tzv. výživné rozvedeného manžela/ky. Rovnako ako deti môže byť aj dospelý človek krátkodobo či dlhodobo zbavený možnosti sa sám uživiť (najmä zo zdravotných dôvodov), na toto pamätá aj zákon a za určitých okolností pripúšťa možnosť až doživotnej povinnosti platiť výživné bývalému manželovi či manželke. V iných prípadoch môže byť príspevok až do troch rokov v prípade veľkej straty spôsobenej rozvodom. V akých prípadoch máte vy alebo váš bývalý partner/ka právo na výživné?

Výživné pre rozvedeného manžela/manželku nie je výživným pre deti

Toto výživné je oddelené od klasickej vyživovacej povinnosti detí, ktorým je nestarajúci sa rodič automaticky povinný prispieť k starostlivosti o dieťa.

Výživné rozvedeného manžela/manželky nie je také automatické a povinnosť platiť býva vo výnimočných prípadoch. Neplnoleté osoby, na rozdiel od  ex-partnera, ktorý požaduje výživné, nemusia dokazovať svoj nárok a majú ho automaticky.

Manžel/ka nie je schopný sa sám/sama živiť

V prípade vážnych zdravotných problémov a komplikácií, ktoré spôsobili absolútnu finančnú závislosť jedného z manželov na druhej strane, povinnosť sa starať o takéhoto indisponovaného manžela/ku zostáva aj po rozvode.

Do tejto kategórie v žiadnom prípade nespadá, ak jeden z manželov nemôže pracovať kvôli svojej nízkej kvalifikácii alebo strate pracovných návykov počas manželstva, ale sú to len vážne zdravotné alebo iné komplikácie.

Výživné v prípade vážneho zranenia

Ako sa určuje výživné rozvedeného manžela

Druhý typ možného nároku na výživné rozvedeného manžela vzniká, ak jeden z rozvedených manželov utrpel veľkú ujmu kvôli rozvodu. Výživné sa poskytuje len tomu z manželov, ktorý prispel k rozpadu ich manželstva menej.

Takže napríklad keď  ženu v domácnosti opustí finančne úspešný muž s inou ženou a opustená žena stratila akúkoľvek kvalifikáciu na trhu práce kvôli dlhodobej starostlivosti o domácnosť.

V takejto situácii môže súd rozhodnúť, že žena bola poškodená a prizná jej výživné.

Výška výživného 

Výšku výživného rozvedeného manžela určuje súd tak, aby bola adekvátna k ich schopnostiam, možnostiam a pomerom vlastníctva. To znamená, že súd bude brať do úvahy potreby toho, komu je výživné určené a k príjmu toho manžela, ktorý ho bude platiť.

Závisí tiež od toho, aký druh majetku má manželský pár po rozvode (napr. manžel má po rodičoch určitý majetok, ktorý znižuje jeho závislosť od druhého z manželov).

Trvanie výživného

výživné rozvedeného manželaV prípade finančnej závislosti od manžela / manželky je dĺžka vyživovacej povinnosti buď do tej doby, kým sa situácia závislého nemení tak, že už nie je potrebné výživné.

Ak takáto zmena nenastane, táto povinnosť je doživotná.

Dĺžka výživného vyplývajúca z vážneho poškodenia sa môže určiť rozdielne v závislosti od druhu úrazu a iných okolností, pričom jeho maximálna dĺžka trvania je obmedzená na tri roky.

Kedy rozvedený manžel nemá nárok na výživné

Môžu sa vyskytnúť aj situácie, keď si myslíte, že jedna zo strán si výživné zaslúži, ale nie je to vždy tak. Takéto situácie sú obzvlášť prípadom, keď jeden z manželov má neúmerne vyšší príjem ako druhý. Tieto situácie sú ošetrené rozdielne.

Pri zverení deti do starostlivosti chudobnejšieho z oboch manželov (čo je veľmi časté, pretože nižšia finančná spôsobilosť býva spôsobená práve starosťou o deti) dostane druhý manžel vysoké výživné na deti, čiže jeho životný štandard nemusí rozvodom výrazne utrpieť.

V prípade rozvedených manželov, ktorí majú tiež veľkú finančnú nerovnováhu v príjmoch, ale deti sú už dospelé, je možné prevziať určitý majetok, ktorý bude rovnako rozdelený medzi manželov. Chudobnejší manžel ani tu v tomto prípade neodíde ukrátený.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button