Záhrada

Ako zazimovať záhradné jazierko?

Tipy a triky pre úspešné zimovanie jazierka

zazimovať záhradné jazierkoZáhradné jazierka sú krásnym prvkom v záhrade, ktoré pridávajú pocit pohody a kľudu. Aby ste si mohli užívať svoje jazierko aj počas zimy, je veľmi dôležité ho správne zazimovať. Zazimovanie jazierka zahŕňa niekoľko krokov, ktoré zabezpečia, že vaše jazierko bude prežívať zimu bez problémov.

Prvým krokom pri zazimovaní záhradného jazierka je odstránenie organických nečistôt. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože ak sa nečistoty neodstránia, môže dôjsť k zvýšeniu pH a amoniaku v jazierku, čo môže spôsobiť úhyn rýb počas zimy. Okrem toho by ste mali ostrihať trávu a rastliny nielen v jazierku, ale aj v jeho okolí, aby sa minimalizovalo množstvo odpadu, ktorý padá do vody.

Druhým krokom je zabezpečiť, aby ryby mali dostatok živín na prezimovanie. Je dôležité prikrmovať ryby po celý rok, ale keď teplota vody klesne dlhodobejšie pod cca 10 °C, prikrmovať prestaňte. Okrem toho môžete do jazierka pridať zimné baktérie, ktoré pomáhajú udržiavať kvalitu vody a rozkladajú organické látky. Aby ste zabránili zamrznutiu hladiny, umiestnite do jazierka zariadenie, ako napríklad ohrievač alebo vzduchovanie.

Základné Informácie o Zazimovaní Záhradného Jazierka

Dôležitosť Zazimovania

ako zazimovať záhradné jazierkoZazimovanie záhradného jazierka je nevyhnutné pre udržanie zdravia rýb a vody v jazierku.

Počas zimy sa teplota vody v jazierku znižuje, čo môže mať negatívny vplyv na ryby a živočíchy, ktoré v jazierku žijú.

Zazimovanie záhradného jazierka zabezpečí, že sa zníži riziko úhynu rýb, nevzniknú v ňom riasy a voda nebude zelená.

Najlepší Čas na Zazimovanie

Najlepší čas na zazimovanie záhradného jazierka je na konci jesene, keď sa teplota vody v jazierku začína znižovať. Pred zazimovaním je dôležité vyčistiť jazierko od nečistôt a odstrániť všetky rastliny, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie vody.

Význam Teploty Vody

Teplota vody v jazierku je kľúčovým faktorom pri zazimovaní. Ak sa teplota vody v jazierku znižuje, rýby sa pripravujú na zimu a ich metabolizmus sa spomaľuje. Pri teplote vody pod 10 °C je dôležité prestáť rýby kŕmiť, aby sa zabránilo hromadeniu odpadu a zvýšenej tvorbe amoniaku.

Pri zazimovaní je tiež dôležité zabezpečiť, aby hĺbka jazierka bola dostatočná na to, aby rýby mohli prezimovať v hlbších vrstvách vody, kde sa teplota mení menej.

Pri zazimovaní záhradného jazierka je tiež vhodné odpojiť čerpadlo, aby sa zabránilo zamrznutiu vody v jazierku.

Všetky tieto faktory sú dôležité pre zabezpečenie zdravia rýb a vody v záhradnom jazierku počas zimy.

Príprava Jazierka na Zimu

Pri príprave záhradného jazierka na zimu je potrebné venovať pozornosť niekoľkým dôležitým faktorom. Ak chcete zabrániť riziku úhynu rýb v jazierku, je dôležité odstrániť listy a kal z jazierka, použiť sieť a skimmer a zabezpečiť dostatočnú hĺbku jazierka.

Odstránenie Lístia a Kalu

Jedným z najdôležitejších krokov pri príprave jazierka na zimu je odstránenie listia a kalu z jazierka. Lístie a kal môžu spôsobiť hromadenie organických látok v jazierku, čo môže viesť k zvýšeniu pH a amoniaku a tým aj k úhynu rýb.

Existuje niekoľko spôsobov, ako odstrániť listie a kal z jazierka. Jedným zo spôsobov je použitie siete na odstránenie listia a kalu z jazierka. Tento spôsob je rýchly a efektívny, ale vyžaduje niekoľko ľudí na prácu.

Ďalším spôsobom je použitie skimmera na odstránenie listia a kalu z jazierka. Tento spôsob je jednoduchší a môže byť vykonávaný jednou osobou. Skimmer funguje ako vysávač, ktorý odstraňuje listie a kal z jazierka.

Použitie Siete a Skimmera

Použitie siete a skimmera je dôležité pri príprave jazierka na zimu. Sieť a skimmer pomáhajú odstraňovať listie a kal z jazierka, čím zabraňujú hromadeniu organických látok v jazierku.

Sieť a skimmer by mali byť používané pravidelne, najmä počas jesene, keď listie padá z okolitých stromov. Pri používaní siete a skimmera je dôležité byť opatrný, aby sa nezranili ryby v jazierku.

V prípade, že sa v jazierku hromadí veľké množstvo hnijúceho kalu, môže byť potrebné použiť vysávač na dno jazierka. Vysávač pomôže odstrániť hnijúci kal z jazierka, čím zlepší kvalitu vody v jazierku.

Pri príprave jazierka na zimu je dôležité pamätať na to, že ryby potrebujú dostatočnú hĺbku jazierka na prežitie zimy. Jazierko by malo mať hĺbku minimálne 1 meter, aby ryby mohli prežiť zimu bez problémov.

Starostlivosť o Rastliny a Ryby

Zimovanie Rastlín

Priprava záhradného jazierka na zimu zahŕňa aj starostlivosť o rastliny. Odumreté časti rastlín a lístia je potrebné odstrániť, aby sa zabránilo hnití a vylučovaniu plynov, ktoré môžu byť pre ryby nebezpečné. Rastliny, ktoré nie sú zimovzdorné, by mali byť vybrané z jazierka a umiestnené v nádobách s vodou na chladnom mieste, napríklad v pivnici.

Vodné rastliny, ako napríklad lekná, by mali byť chránené pred namrznutím. Na tento účel sa môžu použiť napríklad ochranné siete alebo fólie. Je tiež dôležité pravidelne sledovať teplotu vody a zabezpečiť, aby sa nepodchladila a nezamrzla.

Starostlivosť o Ryby

Príprava záhradného jazierka na zimu zahŕňa aj starostlivosť o ryby. Pri teplote vody pod 12°C by sa kŕmenie ryb malo zastaviť, aby sa predišlo hromadeniu organických nečistôt a detritu. Odumreté časti rastlín a lístia by mali byť odstránené, aby sa zabránilo hnití a vylučovaniu plynov, ktoré môžu byť pre ryby nebezpečné.

lekno v jazierkuTropické druhy lekien by mali byť v tomto období presťahované do akvárií, kde sa budú môcť lepšie prispôsobiť teplote vody.

Ryby by mali byť pravidelne sledované a v prípade potreby liečené proti chorobám. Potrava by mala byť vhodne zvolená a pravidelne podávaná, aby sa zabezpečilo ich zdravie a vývoj.

Udržiavanie Kvality Vody

Jazierko je živým prostredím, a preto je dôležité dbať na jeho správnu údržbu a zabezpečiť kvalitu vody. V tejto časti sa dozviete, ako bojovať proti riasam a ako zabezpečiť dostatočné okysličovanie vody.

Boj Proti Riasam

Riasy sú nevyhnutnou súčasťou jazierka, no ich nadmerný rast môže viesť k problémom s kvalitou vody. Riasy sa množia najmä vtedy, keď je voda bohatá na živiny, ktoré sú pre ne potrebné na rast. Ak chcete zabrániť nadmernému rastu rias, môžete použiť niektoré z týchto metód:

 • Používanie filtrov a čističiek vody na odstraňovanie nadbytočných živín
 • Pravidelné menenie časti vody v jazierku
 • Používanie prostriedkov na kontrolu rastu rias

Okysličovanie Vody

Kyslík je pre ryby a ostatné živočíchy v jazierku nevyhnutný pre prežitie. Ak je voda nedostatočne okysličená, môže to viesť k problémom s kvalitou vody a dokonca k úhynu rýb. Preto je dôležité zabezpečiť dostatočné okysličovanie vody. Niektoré metódy zabezpečenia dostatočného množstva kyslíka v jazierku sú:

 • Vzduchovanie vody pomocou špecializovaných vzduchovačov
 • Používanie vodných fontán alebo vodopádov
 • Pravidelné čistenie filtračných systémov

Pri vzduchovaní vody je dôležité dbať na to, aby sa vzduchovanie uskutočňovalo v dostatočnom množstve a v správnej hĺbke vody. Okysličovanie vody je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o jazierko a môže pomôcť zabrániť mnohým problémom s kvalitou vody.

Typy a Príprava Jazierok

Pri výbere typu jazierka je potrebné zvážiť množstvo faktorov, ako napríklad veľkosť pozemku, jeho polohu a tvar. Existujú tri hlavné typy jazierok: fóliové jazierka, murované nádrže a prefabrikované jazierka. Každý typ má svoje výhody a nevýhody, ktoré je dôležité zvážiť pred jeho výberom.

Fóliové Jazierko

Fóliové jazierka sú najčastejšie používaným typom jazierok v súčasnosti. Sú relatívne jednoduché na inštaláciu a môžu byť vyrobené v rôznych tvaroch a veľkostiach. Fóliové jazierka sú tiež relatívne lacné v porovnaní s inými typmi jazierok. Ich hlavnou nevýhodou je, že fólia môže byť náchylná k poškodeniu a preto je potrebná pravidelná údržba.

Pri príprave fóliového jazierka je dôležité vybrať správnu fóliu, ktorá bude vyhovovať veľkosti a tvaru jazierka. Fóliu je potrebné položiť na rovnom povrchu, ktorý je bez kameňov a ostrých predmetov. Pred položením fólie je potrebné vykopať jazierko a vyrovnať dno. Potom je potrebné nainštalovať potrebné zariadenia, ako napríklad čerpadlo a filter.

Murované Nádrže

Murované nádrže sú trvanlivejšie ako fóliové jazierka a môžu byť vyrobené v rôznych tvaroch a veľkostiach. Ich hlavnou nevýhodou je, že sú nákladnejšie ako fóliové jazierka a ich inštalácia je zložitejšia.

Pri príprave murovanej nádrže je dôležité zvoliť správny tvar a veľkosť nádrže. Je tiež dôležité zvoliť správny typ muriva a zabezpečiť dostatočné odvodnenie. Pred napustením vody je potrebné nádrž ošetriť hydroizoláciou a následne nainštalovať potrebné zariadenia.

Prefabrikované Jazierka

Prefabrikované jazierka sú najjednoduchším typom jazierok na inštaláciu. Sú relatívne lacné a môžu byť vyrobené v rôznych tvaroch a veľkostiach. Ich hlavnou nevýhodou je, že sú menej trvanlivé ako fóliové jazierka a murované nádrže.

Pri príprave prefabrikovaného jazierka je dôležité vybrať správny tvar a veľkosť jazierka. Jazierko je potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Pred napustením vody je potrebné nainštalovať potrebné zariadenia, ako napríklad čerpadlo a filter.

Pri príprave jazierka na zimu je dôležité zabezpečiť, aby bolo jazierko čisté a rastliny a ryby boli pripravené na zimu. Je tiež dôležité zabezpečiť

Nástroje a Materiály Potrebné pre Zazimovanie

Pri zazimovaní záhradného jazierka je potrebné mať k dispozícii niekoľko nástrojov a materiálov. Tieto pomôcky vám uľahčia celý proces a zabezpečia, že jazierko bude dobre pripravené na zimu.

Filtre a Čerpadlá

Filtre a čerpadlá sú nevyhnutné pre udržanie čistoty a kvality vody v jazierku. Pred zazimovaním je dôležité zabezpečiť, aby boli filtre a čerpadlá v dobrom stave a aby boli prečistené. Pripravte sa na to, že počas zimy budete musieť filtre a čerpadlá pravidelne kontrolovať a čistiť.

Geotextília a Jazierková Fólia

Geotextília a jazierková fólia sú nevyhnutné pre zabránenie prerastaniu koreňov do jazierka a pre zabránenie úniku vody. Pred zazimovaním je dôležité skontrolovať, či sú tieto materiály v dobrom stave a či nie sú poškodené.

Nástroje a Náradie

Pri zazimovaní záhradného jazierka budete potrebovať rôzne nástroje a náradie. Medzi najdôležitejšie patrí:

 • Kompresor pre záhradné jazierka na udržanie vody v pohybe a na vytvorenie otvoru v ľade
 • Rýľ na odstránenie nečistôt a rias z dna jazierka
 • Sieť na odstránenie listov a iných nečistôt z hladiny jazierka
 • Záhradné nožnice na orezanie rastlín a trávy v okolí jazierka
 • Piesok na vytvorenie substrátu na dne jazierka

Pri zazimovaní záhradného jazierka je dôležité mať k dispozícii správne nástroje a materiály. Tieto pomôcky vám uľahčia celý proces a zabezpečia, že jazierko bude dobre pripravené na zimu.

Prečítajte si aj ako zazimovať:

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button