Domácnosť

Ako ju osadiť a čo je to revízna šachta?

osadenie revíznej šachty Dnes nazrieme trochu do domácností a povieme si, čo je revízna šachta a na čo je dobrá. Odpadové vody vznikajú z rozličných zdrojov. Či už ide o splašky z umývadiel, vaní a záchodov, alebo o dažďovú vodu, ktorá odteká zo striech a iných odvodňovaných plôch. Všetky tieto vody sa musia zneškodniť v súlade s podmienkami stanovenými v povoleniach o ich vypúšťaní. Preto je kvalitná vnútorná kanalizácia z hygienického hľadiska pre domácnosť veľmi dôležitá. Jej zlyhávanie nám môže spôsobovať nemalé problémy – od šírenia zápachu zo zle odvetrávanej kanalizácie a zatekania z netesného potrubia cez poruchy predimenzovaného alebo poddimenzovaného potrubia až po zdravie ohrozujúce nasatie splaškov do pitnej vody. Preto, je potrebné aby súčasťou kanalizačného systému vašej domácnosti bola revízna šachta. Revízna šachta je súčasťou kanalizačnej prípojky. Je jej veľmi dôležitou súčasťou, ak chcete, aby vám potrubie správne fungovalo.

Čo je to revízna šachta

Revízna šachta je nevyhnutnou súčasťou kanalizačnej prípojky pre splaškové odpadové vody. Je určená na vykonávanie kontroly a údržby potrubia.

Veľkosť revíznej šachty sa odvíja od projektu, požiadaviek správcov kanalizačnej siete ale aj ich majiteľov.

Kedy a kde sa revízna šachta používa

Revízna šachta sa používa pri prípojkách splaškovej odpadové vody. Jej prostredníctvom je možné ľahko kontrolovať a udržiavať potrubie v dobrom stave. Umiestnenie potom vychádza z dispozičného usporiadania celku, užitia kanalizácie, ale aj z lokálnych podmienok kanalizačnej siete. Ďalej sa dá využiť pre:

 • pre dažďové a splaškové kanalizačné siete
 • drenážne siete
 • technologické kanalizácie
 • prístup do splaškovej kanalizácie v sieti aj prípojkách.

Typy revíznych šácht

Revízne šachty sa delia podľa funkcie na:

 • funkcie revíznej šachtyrevízne šachty – tie sú kontrolné a slúžia na údržbu
 • spadišťové – umožní pripojenie potrubia nad šachtovým dnom. Spadište na jednotnej kanalizáciu sa buduje s obtokom. Obtok převedední vodu väčšinu času – keď neprší. Ak sa prietok v stoke zvýši, využije sa plne kapacita obtoku a zvyšok vody prepadá šachtou. Voda pretekajúca obtokom vytvorí na dne šachty vrstvu, takže nedôjde k takému namáhaniu dna vodou ktorá padá šachtou. Obtok býva malého priemeru – 300-400 mm.
 • odvetrávacie – na odvzdušnenie kanalizácie.

Revízne šachty podľa typu:

 • samonosné šachty– usadzujú sa na pripravené dno, vhodné sú tam, kde nie je vysoká spodná voda
 • obetónované šachty – usadzujú sa na pripravené betónové dno, potom je plášť šachty obetónovaný a podľa umiestnenia sa volí hrúbka betónu.

Prečo si zaobstarať revíznu šachtu

V prípade, že rekonštruujete dom alebo ho staviate a chcete sa pripojiť na miestnu kanalizáciu a vodovod, musíte mať na pozemku najprv vybudovanú revíznu šachtu.

Revízna šachta uľahčí prístup do splaškovej či dažďovej a drenážne kanalizačnej prípojky. Slúži tiež ako odvod vody od objektov a je možné s nimi prepojiť rôzne priemery potrubí.

Ako revíznu šachtu osadiť

Kanalizačná revízna šachta sa skladá z troch častí:

 • šachtové dno
 • šachtová rúra
 • poklop

revízna šachtaŠachtové dno sa umiestni do zhutneného podsypu. Napojí sa vstupné a výstupné potrubie a šachtová rúra sa zasunie do šachtového dna.

Postupne sa obsypáva a hutní, až do úrovne 10 cm pod spodnou časťou, kde je plánované osadenie rámu či prstenca. Ten sa osadí do betónového lôžka.

Šachta sa zakryje poklopom a vykonajú sa terénne úpravy.

Ďalšie príslušenstvo k šachte

 • spätná klapka
 • čistiaci kus
 • prietokový žľab
 • zaústenie potrubie podľa potrebného priemeru

Prečítajte si aj tieto články:

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button