Domácnosť

Ako pri stavbe domu naplánovať vodu a kanalizáciu?

naplánovať vodu a kanalizáciu v domeStavba domu je zložitá záležitosť a jedným z najpálčivejších problémov je to, ako naplánovať vodu a kanalizáciu. Napájame sa tu na verejné siete, takže musíme konať s rôznymi inštitúciami a sme povinní dodržiavať zákony, vyhlášky a obecné nariadenia.

Naplánovať vodu a kanalizáciu pomocou katastrálnej mapy

naplánovať kanalizáciu pri domeNa vypracovanie projektu je potrebné mať snímku z katastrálnej mapy, územné rozhodnutie, ak bolo na území vydané, alebo podmienky výstavby, ak nebolo vydané územné rozhodnutie.

Ďalej na to, aby sme mohli naplánovať vodu a kanalizáciu, je potrebné poznať výškopisné a polohopisné zameranie pozemku, výsledky hydrogeologického prieskumu, najmä keď staviame pivnicu.

Pre vyriešenie vsakovania dažďa postačí skúška vsakovania. Ďalej sa vyžaduje radónový prieskum a miesta a podmienky napojenia na inžinierske siete.

Stavebný projekt obsahuje technickú správu, v ktorej je osadenie domu do terénu vrátane napojenia na inžinierske siete.

Je tu aj technická správa vrátane výpočtu spotreby vody, situácia osadenia s projektom prípojok, pozdĺžne rezy rozvodov vody a kanalizácie, vnútorné rozvody kanalizácie a vody vo všetkých pôdorysov, pôdorys uloženia potrubia v základovej doske.

Keď chceme naplánovať vodu a kanalizáciu, musíme rátať aj s dažďom

naplánovanie vody a kanalizácie v rámci projektuDažďová kanalizácia je riešená vsakovaním. Technická správa vyznačuje priebeh dažďovej kanalizácie, jej pôdorys aj rezy a schému vsakovania, ale na prianie je možné vyprojektovať akumulačnú nádrž s prepadom.

Rozvod vody po dome je vlastne trojaký, pitná voda do kohútikov, voda na umývanie a pranie do kúpeľne a konečne voda do kotla a do kúrenia, vrátane rozvodu teplej vody po byte a tiež do kohútikov.

Vodu cez kotol budeme napúšťať aj do kúrenia, ak ho nebudeme riešiť napríklad priamym vykurovaním.

Na prívod vody do objektu je nutné mať hlavný uzáver vody. Je dobré počítať s možnosťou pripojenia na niektoré hasičské zariadenie, napr. požiarnu hadicu. Prečítajte si aj články ako šetriť vodou v domácnosti a ako vyčistiť odtok.

S odpadom musíme rátať tiež, ak chceme naplánovať vodu a kanalizáciu

Takmer obrátene sa to rieši s odpadmi a kanalizáciou. Sem sú odvedené odpady z umývadiel, v kúpeľni z vane, z kondenzačného kotla a práčky, WC atď. Ak nemáme možnosť sa napojiť na verejnú kanalizačnú sieť, musíme to riešiť pomocou lapača (žumpy) a pod. Avšak modernejšia je kanalizácia s čističkou odpadových vôd.

Povinnosť napojiť sa na kanalizáciu môže byť stanovená správnym rozhodnutím obce. V tomto prípade sa nevyvarujete kontroly zo strany stavebného alebo vodoprávneho úradu, vrátane možností pokút, ak tak neurobíte.

Ak máte vlastnú čistiareň, nie ste nútený v najbližšej dobe sa napojiť, pretože určite máte vydané povolenie na nakladanie s vodami na dobu určitú. Po jej uplynutí platnosti ju však nikto nepredĺži, takže napojiť sa na kanalizáciu budete musieť

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button