PrávoDetiVzťahy

Ako zakázať styk rodiča s dieťaťom?

rozvodNa Slovensku sa podľa štatistík rozvádza každé druhé manželstvo. Rozchádzajú sa nielen cesty manželov, ale veľakrát aj tie rodičov a detí. Kým rodičov nikto nemôže nútiť, aby spolu zostávali v jednej domácnosti, či sa spolu stýkali aj po rozvode, u detí narážame na problém stretávania sa rodiča s dieťaťom. Podľa zákona má totiž dieťa právo styku s oboma rodičmi a rodič má zase právo styku s dieťaťom (a práve na jednej strane vždy odpovedá povinnosť na strane druhej). Ale čo robiť, keď dieťa k druhému z rodičov nechce ísť, má z neho strach alebo dokonca panickú hrôzu? Ako zakázať styk rodiča s dieťaťom vám poradíme v tomto článku. 

Výchova styku už bola/doteraz nebola súdom upravená

Alebo prvá otázka, na ktorú si musíte odpovedať.

a) Ak už súd upravil styk rodiča s dieťaťom, pričom môže ísť aj o vašu dohodu s matkou / otcom dieťaťa schválenú súdom, máte povinnosť sa týmto súdnym rozhodnutím riadiť až do doby, než súd opätovne rozhodne. Teda napríklad máte v ruke rozsudok, že dieťa sa na čas po rozvode zveruje do starostlivosti matky a otec je oprávnený sa s dieťaťom stýkať každý nepárny víkend v mesiaci, plus týždeň jarných prázdnin a dva týždne v mesiaci august. Teda ako matka ste povinná nielen tento styk umožniť, ale aj dieťa k tomuto stretnutiu adekvátne pripraviť. Ak si neželáte, aby sa otec s dieťaťom stýkal (napr. otec začne piť, hrať hazard, je agresívny), je na vás požiadať na súde o zmenu rozsudku v tom zmysle, že styk rodiča s dieťaťom bude zakázaný.

ako zrušiť dohodnutú zmlúvub) Ak nebol styk vášho bývalého partnera s dieťaťom doteraz súdom upravený a vy mu dieťa nechcete požičiavať, potom je na ňom urobiť prvý krok a požiadať súd o úpravu styku.

Vy naopak budete mať po celú dobu konania možnosť namietať a preukazovať všetky skutočnosti, prečo stretávanie druhého rodiča s dieťaťom nie je v záujme dieťaťa.

Pozn .: Situácia uvedená pod bodom b) nemusí byť vôbec neobvyklá. Zo zákona totiž platí, že dohoda o styku rodičov s dieťaťom nevyžaduje schválenie súdu. Teda aj rodičia maloletého dieťaťa, ktorí sa rozvádzajú, sa na styku môžu dohodnúť len ústne. (Napr. súd autoritatívne rozhodne / schváli dohodu rodičov, že sa maloleté deti zverujú do starostlivosti otca a dohoda o tom, že si matka bude deti brať k sebe každý týždeň od piatku do nedele už zostane len predmetom dohody rodičov.)

Príslušný súd

Zákaz styku  rodiča s dieťaťom je natoľko zásadný, že o ňom môže rozhodnúť iba súd. V prvom stupni rozhoduje okresný súd v mieste bydliska dieťaťa.

Súdny poplatok

Je to konanie, ktoré nepodlieha súdnemu poplatku. Prístup k súdu je tak zaistený skutočne všetkým rodičom.

Argumentácia

stretnutie rodiča s dieťaťomNajťažšia časť vášho návrhu je vykresliť a navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, teda prečo je potrebné v záujme dieťaťa zakázať styk s otcom. Súd je tretia strana, ktorý rozhoduje len na základe toho, čo bude v konaní preukázané.

Súd teda nevie, že váš bývalý partner je agresívny alkoholik, hoci to vie celá vaša rodina, všetci vaši známi aj učiteľka v škole.

Vaša argumentácia by mala byť vecná, konkrétna a systematická. To že si s bývalým partnerom nemôžete prísť na meno ešte neznamená, že sa partner nie je schopný postarať o svoju dcéru či svojho syna.

Využite všetky možnosti

Opíšte, že sa dieťa druhého rodiča bojí, že pred návštevou plače, uzavrie sa do seba. Nezabudnite uviesť, ako sa k dieťaťu druhý rodič chová, keď ho má u seba. To vám je samozrejme schopné najlepšie povedať iba dieťa. Navrhnite výsluch svedkov, ďalej môžete doložiť svoje tvrdenia posudkom lekára, psychológa, pedagóga atď.

Výsluch dieťaťa

Ak je dieťa schopné samo formulovať svoje názory, súd ho môže vypočuť v neprítomnosti oboch rodičov, prípadne môže nechať urobiť znalecký posudok na základe vyšetrenia dieťaťa psychiatrom/psychológom.

Pýtať sa na názor dieťaťa je nielen právo súdu, ale dokonca jeho povinnosť (to samozrejme neplatí vtedy, ak je dieťa príliš malé alebo ak nie je schopné sa k veci adekvátne vyjadriť kvôli mentálnemu postihnutiu atď.)

Ničoho sa nebojte

ako sa zúčastniť súdneho pojednávaniaNie je potrebné sa výsluchu dieťaťa súdom báť. Dieťa nie je obžalovaný a jeho výsluch neprebieha tak, ako v prípade dospelých.

Naopak, ak dieťa samo dokáže súdu povedať, čo mu na druhom rodičovi vadí a prečo sa s ním nechce stretávať, uľahčí to vaše postavenie. Nesnažte sa ale dieťa ovplyvňovať. Súd/psychológ rýchlo spozná, či dieťa tlmočí frázy druhého rodiča, alebo oznamuje svoj vlastný názor.

Súd je povinný skúmať, či styk maloletého dieťaťa s druhým rodičom neohrozuje nielen jeho fyzický vývoj (napr. rodič používa fyzické tresty), ale aj jeho psychiku.

Zákon o rodine

(1) Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.

(2) Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť.

(3) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom.

(4) Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže na návrh niektorého z rodičov zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.

(5) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.6) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa použijú primerane.

Tipy ako zakázať styk rodiča s dieťaťom

právoVylúčenie styku rodiča s dieťaťom nemá vplyv na úpravu vyživovacej povinnosti k dieťaťu! Inak povedané aj vtedy, ak súd zakáže jednému z rodičov vídať sa s dieťaťom, je tento rodič povinný platiť stanovené výživné. A to až do doby, než sa dieťa bude schopné samo živiť.

Zakázať styk rodiča s dieťaťom nie je záležitosť jedného dňa. Pokiaľ s rozhodnutím súdu nesúhlasíte, odvolajte sa.
Ak si neviete s niečím rady, obráťte sa na právneho zástupcu prípadne na orgán sociálnoprávnej ochrany detí.

Upozornenie

Článok má len informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button