Auto-motoNávody

Ako postupovať pri dopravnej kontrole?

postupovať pri dopravnej kontroleV živote nastanú rôzne stresové situácie, akou je aj korektné správanie sa pri dopravnej kontrole, počas ktorej musíme postupovať podľa pokynov policajta. Pri neopatrnom správaní sa môžete ľahko dostať ešte do väčších problémov, a to aj vtedy, ak ste sa žiadneho dopravného priestupku či dopravnej nehody alebo inej chyby ani nedopustili. Treba sa riadiť jednoduchými krokmi, pri splnení ktorých by nám nemalo nikdy nič hroziť.

Ako správne postupovať pri štandardnej dopravnej kontrole?

Ako prvý vždy dôjde k signálu, aby sme zastavili vozidlo a išli ku krajnici. Tento signál môže dať policajt, ​​ktorý stojí v protismere na vozovke, ale aj policajné vozidlo.

Policajt na ceste nám vždy ukáže signál na zastavenie, policajné vozidlo nás môže buď predbehnúť alebo zostať za nami a signál nám dá výstražným svetlom „STOP“. Následne musíme vždy zapnúť smerovku a pomaly zastaviť pri krajnici.

postup počas dopravnej kontrolyZ vozidla nikdy nevystupujte. Iba vypnite motor, stiahnite okienko a čakajte na výzvu policajtov k ďalším pokynom.

Prichystajte si potrebné doklady, teda vodičský preukaz, technický a občiansky preukaz, doklad o povinnom poistení a prípadne tiež osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Ak ste starší ako 60 rokov, je potrebný aj doklad o zdravotnej spôsobilosti. Následne sa riaďte iba podľa pokynov policajta.

Policajt by vám mal oznámiť, akého priestupku ste sa dopustili, ak ste sa nejakého dopustili. Ak je názor policajta taký, že ste sa dopustili priestupku, za ktorý by ste mali dostať pokutu, máte tri možnosti: pokúsiť sa zjednávať, požiadať o správne konanie alebo pokutu uhradiť.

Čo treba robiť pri dopravnej kontrole?

Zjednávanie je pri pokutách  neprípustné, avšak v praxi sa dá dosiahnuť to, že sa pokuta zmení v pokarhanie alebo v menšiu pokutu. Takto čiňte iba v prípade, ak viete, že ste sa priestupku dopustili a tiež vtedy, ak je policajt milý a v dobrej nálade.

Za iných okolností by si to mohol zle vysvetliť a dať podstatne väčšiu pokutu alebo ešte niečo horšie, preto buďte opatrný.

dopravná kontrolaAk vám chce policajt uložiť pokutu za priestupok, pri ktorom máte pochybnosti, či  sa naozaj stal, tak k pokute nikdy nepristupujte a požiadajte policajta, že chcete situáciu riešiť cez správne konanie.

Mnoho vodičov tohto práva nevyužíva, a je to škoda, pretože správne konanie môže vyústiť vo váš prospech. Policajt je povinný na súdne konanie pristúpiť.

Ak však s pokutou súhlasíte, tak policajt vystaví bloček o pokute. Ak sa v danej chvíli nedisponujete obnosom na zaplatenie pokuty, policajt vystaví zloženku k úhrade.

Čo by ste radšej pri dopravnej kontrole robiť nemali

Nikdy sa s policajtom nehádajte a hovorte iba vtedy, keď dokončí svoje konanie a dá vám priestor pre vyjadrenie. Ak budete klásť odpor alebo policajta poučovať, dosiahnete len toho, že vám urobí aj technickú prehliadku a výrazne vás zdrží.

Ak policajt prekračuje svoje právomoci, alebo je neslušný, tak si jeho konanie vždy nahrajte na kameru či mobilný telefón. Môžete tak urobiť aj bez upozornenia. Následne sa môžete sťažovať na inšpektoráte alebo ministerstve vnútra.

Po dopravnej kontrole vždy dajte pozor, aby ste sa nedopustili ďalšej chyby. Vždy sa pripútajte, zapnite svetlá, zapnite smerovku a z miesta pokojne odíďte.

Mnoho ľudí z nervozity na pásy, svetla či smerovku zabudne a dopustí sa ďalšieho dopravného priestupku.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button