FinancieDeti

Ako na zrušenie vyživovacej povinnosti?

výživné na dieťa a kao na zrušenie vyživovacej povinnostiAk je vami vyživovaná osoba (zvyčajne dieťa) schopná sa sama živiť, požiadajte súd, aby rozhodol o zrušení vyživovacej povinnosti. Ak vám bola predtým stanovená vyživovacia povinnosť rozsudkom / dohodou schválenou súdom a ak sa neobrátite na súd so žiadosťou o zrušenie vyživovacej povinnosti, vystavujete sa riziku, že u vašich dverí raz zazvoní exekútor. Vyživovacia povinnosť môže zaniknúť ako ku plnoletému dieťaťu (prestane študovať, má vlastný príjem), tak k neplnoletému (zdedí majetok).

Vyplňte hlavičku návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti

Okresnému súdu v … …

(Adresa súdu)

Otec: … …, nar. dňa … .., trvale bytom … …

Syn: … .., nar. dňa … …., trvale bytom … ….

Návrh na zrušenie výživného k plnoletému dieťaťu

Dvojmo!

Prílohy: – podľa textu

Uveďte, akým titulom bolo o výživnom rozhodnuté naposledy

Som rozvedený a z manželstva mám jedného syna, ktorý bol na čas po rozvode zverený do starostlivosti matky, zatiaľ čo mi bola uložená povinnosť platiť mu výživné.

dohoda o výživnomNaposledy bolo o vyživovacej povinnosti rozhodnuté rozsudkom Okresného súdu v … …. zo dňa ….., sp. zn. … …, v ktorom mi bolo uložené poskytovať synovi výživné vo výške … .. mesačne, splatné vždy k … .. dňu v mesiaci k rukám matky.

V medziobdobí už syn nadobudol plnoletosť a preto som od jeho 18. narodenín posielal peniaze na jeho účet. Výživné som vždy platil riadne a včas.

dôkaz:

  • kópia rozsudku Okresného súdu v ….
  • kópia rodného listu syna

Starostlivo zdôvodníte, prečo navrhujete zrušenie vyživovacej povinnosti

Do ….. som pracoval ako … .. s čistým mesačným príjmom ….. Z dôvodu nadbytočnosti mi bol pracovný pomer ukončený výpoveďou k … .. a už viac ako ….. som evidovaný na Úrade práce ako nezamestnaný. Hoci prácu aktívne hľadám, nikde ma nechcú zamestnať. Poberám sociálne dávky vo výške … …. Iný príjem nemám. Žijem sám v prenájme a moje mesačné náklady sú … … Z vyššie uvedeného je zrejmé, že nie som schopný pokryť ani náklady na svoju osobu, nieto platiť synovi výživné. Aby som splnil svoje záväzky, už niekoľkokrát som si musel požičať peniaze od … …. Túto finančnú čiastku som ale povinný vrátiť.

študujúce dieťa a vyživovacia povinnosťV júni syn zmaturoval a tvrdil mi, že pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Včera mi povedal, že to nie je pravda a že už …. mesiace pracuje na dohodu o pracovnej činnosti s čistým mesačným príjmom … .. u počítačovej firmy, ktorej meno mi ale odmietol povedať.

Záverom uvádzam, že nevlastním žiadnu nehnuteľnosť, automobil ani iný obdobný majetok.

Vyživovacia povinnosť k inému dieťaťu ako k synovi nemám. Domnievam sa, že syn je schopný sa sám živiť a žiadam súd, aby rozhodol, že moja vyživovaciu povinnosť k nemu sa zrušuje s účinnosťou k …., Kedy syn úspešne zmaturoval.

dôkaz:

  • správa z Úradu práce
  • zmluva o pôžičke
  • výpovede účastníkov

V závere návrhu formulujte PETIT

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby súd vydal nasledujúci rozsudok:

Vyživovacia povinnosť otca ….., nar. dňa ……. voči synovi … ……, nar. dňa ….., naposledy stanovená rozsudkom Okresného súdu v … … z …. č.j. … … sa ruší, a to s účinnosťou od … ….. “

V …. dňa … ..

vlastnoručný podpis

Návrh doručte súdu

Keď máte návrh zrušenia vyživovacej povinnosti prečítaný, 2x ho vytlačte, podpíšte a doručte súdu. Príslušným je ten súd, v ktorého obvode dieťa býva. Pokiaľ ho budete doručovať prostredníctvom pošty, odošlite list doporučene (podací lístok vám bude slúžiť ako dôkaz, že ste návrh odoslali). V prípade, že bývate neďaleko, môžete návrh zaniesť priamo na podateľňu súdu. V takomto prípade vytlačte návrh 3x. Na jedno vyhotovenie dostanete na podateľni pečiatku.

Nech už návrh doručujete akokoľvek, nezabudnite na prílohy. Tie sa k návrhu pripájajú vždy 1x. Stačí prosté kópie, v prípade potreby vás súd včas vyzve na predloženie originálu alebo úradne overené kópie.

Tipy ako na zrušenie vyživovacej povinnosti

Druhá strana spravidla nechce o výživné prísť, preto sa obráti na advokáta. Aj vy sa môžete nechať zastúpiť advokátom, a to dokonca bezplatne, ak ste nemajetní a ak je to potrebné na ochranu vašich záujmov. Musíte ale obrátiť na súd a o ustanovenie právneho zástupcu požiadať.

Varovanie

Článok má len informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button