Právo

Ako napísať závet?

právo a ako napísať závetZávet, posledná vôľa či testament. Proste jednostranný právny úkon, na základe ktorého odkazujete majetok svojim blízkym, kamarátke alebo aj právnickej osobe (napríklad charite). Aké náležitosti ale musí mať, aby bol platný?

Čo potrebujete na napísanie závetu

  • pero a papier

Rôzne závety, rôzne náležitosti

Existuje tzv. vlastnoručný testament (tj. závet písaný vlastnou rukou a bez svedkov), závet so svedkami alebo testament vo forme notárskej zápisnice.

My sa ďalej budeme venovať len tzv. vlastnoručnému závetu, ktorý môžete napísať sami doma a ku ktorému nikoho nepotrebujete.

Forma závetu

Vlastnoručná posledná vôľa musí byť písomná. Musí byť celý napísaný vlastnou rukou, a taký datovaný a podpísaný. Takže ak chcete napísať závet bez svedkov, zabudnite na počítač. Stačí vám obyčajná prepisovačka a papier.

Myslite na to, že testament môžete mať doma uložený napríklad aj niekoľko desiatok rokov. Preto ho píšte tak, aby písmo príliš nevybledlo a bolo aj po rokoch čitateľné.

Spoločný testament viacerých ľudí?

Tento dokument musíte napísať len vy sami, neexistuje napríklad spoločný závet dvoch manželov! Taký závet by bola neplatný. Takže, ak chcete s manželom obaja spísať závet, napíšte ho nezávisle na sebe, čiže každý svoj.

Text závetu

majetokNeexistuje žiaden presný vzor, ako by musel závet vyzerať. Avšak z neho musí vyplývať minimálne to, KTO uvádza odkaz, KOMU odkazuje a ČO odkazuje.

Dokument musí obsahovať DEŇ, MESIAC a ROK, kedy bol podpísaný, inak je neplatný! A všetko musí končiť vaším PODPISOM. K textu za podpisom sa neprihliada. Závet môže vyzerať napríklad takto:

Závet PODĽA § 476 až § 480 a násl. občianskeho zákonníka

Ja, nižšie podpísaný Patrik Kráľ, nar. 30.7. 1981, bytom Horná 56, Žilina, týmto po zrelej úvahe odkazujem celý svoj majetok svojej sestre,  pani Ilone Novotnej, nar. 4.8.1979, bytom Dolná 369, Žilina.

V Žiline, dňa 28.5.2011 Patrik Kráľ (podpis)

Modifikácia

Samozrejme nemusíte v závete odkázať všetok majetok. A nemusíte mať len jedného dediča. Takže napríklad môžete odkázať všetok majetok osobe A s tým, že osobe B z neho pripadnú zlaté šperky s diamantom. Alebo môžete odkázať všetok svoj majetok viacerým dedičom a stanoviť podiely, v akých budú dediť.

Majetok v závete neuvedený

peniazeČo sa stane s majetkom, ktorý ste v závete neuviedli? Napríklad odkážete niekomu dom a auto, ale na motorku a peniaze v hotovosti zabudnete.

Nič sa nedeje, tento majetok sa bude dediť podľa zákona (existujú 4 dedičské skupiny). Takže ak odkážete chatu a auto svojej sestre a ste slobodný a bezdetný, motorka a peniaze pripadnú vašim rodičom.

Dlhy

Kto dedí, automaticky na neho prechádzajú aj dlhy. Tie sa v závete spravidla neuvádzajú. A nie je ani možné ich vylúčiť, ani závetom!

Dedič preto nielen zdedí majetok, ale do výšky ceny nadobudnutého dedičstva bude zodpovedať aj za vaše dlhy, ktoré ste za život urobili. Takže ak niekomu v závete odkážete 400 eur, a napríklad po roku sa prihlási veriteľ, ktorému ste vy za vášho života spôsobil škodu 800 eur, dedič mu nebude hradiť 800 eur, ale uhradí len oných zdedených 400 eur.

Deti, respektíve potomkovia

Potomkovia sú tzv. neopomenuteľní dedičia. Čo to znamená? Predstavte si, že máte 20 ročného syna a zaobstaráte závet, v ktorom všetok svoj majetok odkážete svojmu priateľovi. Potomok (plnoletý aj maloletý) dediť všeobecne musí (až na výnimky)! Preto synovi pripadne tá časť majetku, na ktorý má podľa zákona nárok, a vo zvyšku sa uplatní testament. Prečítajte si aj článok ako sa obliecť na pohreb.

Tipy ako napísať závet

Spísať poslednú vôľu vždy nemusí byť tak jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Preto sa nebojte obrátiť na právnika (notára).

Pozrite si aj články:

Varovanie

Článok má len informatívny charakter.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button