AkoaPreco.com > Právo > Ako na vydedenie potomka?

Ako na vydedenie potomka?

ako na vydedenie potomka a právoVzťahy medzi rodičmi a deťmi nie sú bohužiaľ v reálnom svete vždy ideálne. Niekedy správanie potomka dosiahne tak spoločenský neprijateľné hranice, že rodič začne premýšľať o tom, že svojmu dieťaťu nedopraje dedičský podiel, na ktorý má zo zákona nárok.  A teda že ho vydedia. Ako na vydedenie potomka?

Vydedenie potomka


Vydediť možno len potomka (nikoho iného), pretože je zo zákona dedič. Teda má právo na svoj dedičský podiel, ktorého ho nemožno zbaviť tým, že nebude v závete spomenutý. Snažiť sa vydediť niekoho iného (manželku, ďalších príbuzných, …) je vylúčené. Navyše je to úplne zbytočné, pretože v týchto prípadoch stačí, aby daná osoba nebola uvedená v závete.

Z akých príčin možno potomka vydediť?

dedičské konanie a vydedovaniePotomka možno vydediť len z týchto zákonom vymedzených dôvodov, a až keď:

  • V rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch.
  • O poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať.
  • Bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka.
  • Trvalo vedie neusporiadaný život.

Čo má byť uvedené v závete:

Listina o vydedení sa musí vyznačovať rovnakými formálnymi znakmi ako závet, Môže byť zhotovená:

dedičská zmlúva a testament a posledná vola

  • Vlastnoručne
  • Neurobená vlastnoručne ale za prítomnosti svedkov
  • Vo forme notárskej zápisnice

Musí v nej byť  jasne uvedený dôvod vydedenia a musí byť podpísaná a mať dátum.

Občiansky zákonník navyše upravuje, že ak poručiteľ v listine stanoví, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na potomkovi detí (teda vnukov poručiteľa a na ich potomkov).

Pozrite si aj článok: Ako napísať text kondolencie k úmrtiu?

Tipy


K vydedeniu potomka je dôležité pristupovať s rozvahou a len vo vážnych prípadoch. Je totiž nutné zvážiť, či správanie a činy potomka skutočne spadajú pod jeden z vymedzených dôvodov. Preto je potrebné v listine o vydedení uviesť konkrétne skutočnosti a činy, ktoré by mohli jasne preukázať, že potomok napríklad vedie trvalo neusporiadaný život. To z toho dôvodu, že vo väčšine prípadov je viac než pravdepodobné, že sa vydedený potomok po smrti poručiteľa obráti na súd a bude sa chcieť svojho práva na dedičstvo domôcť.

Upozornenie

Tento článok slúži iba na informatívne účely.

Mohlo by vás zaujímať

Ako na podielové spoluvlastníctvo

Ako na podielové spoluvlastníctvo?

Je bežné, že nejaká vec (ako najlepší príklad je možné uviesť nehnuteľnosť) môže byť v …

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.