Deti

Ako pripraviť budúceho školáka?

príprava budúceho školákaAko pripraviť budúceho školáka, čo by mal vedieť a poznať pred nástupom do školy? Všeličo sme dostali do vienka od prírody a to sa dá ťažko meniť. Veľa sa dá ale výchovou a prostredím ovplyvniť. A to je potrebné rešpektovať pri vzdelávaní a rozumovom rozvoji dieťaťa. Každé dieťa je jedinečná osobnosť, ktorá dospela v predškolskom období do určitej fázy zrelosti. Úroveň zrelosti a školskej pripravenosti je u každého dieťaťa odlišná. Je to na vás, rodičoch, či si chcete overiť, či vaše dieťa vie všetko, čo by sa mu mohlo v škole hodiť. Prípadne sa zamerať a doučiť ho to, čo by malo pred nástupom do školy poznať. Je pravdou, že veľa vedomostí získa dieťa v materskej škole, ktorej koncepcia je na pripravenosť do školy zameraná. Pre posúdenie školskej zrelosti sú dominantné nižšie uvedené oblasti.

Rozumový rozvoj – znalosti, vedomosti a intelekt budúceho školáka

Od budúceho školáka sa očakávať, že by mal hovoriť v rozvinutých a gramaticky správnych vetách. Musí hovoriť zrozumiteľne a jasne. Mal by mať relatívne dobrú slovnú zásobu (býva to niekoľko tisíc slov), ktorá sa neustále dopĺňa a rozvíja.

Dieťa by malo byť schopné sa súvisle vyjadrovať a rozprávať krátky dej. Darí sa to pri rozprávaní rozprávky, ktorú dieťa pozná, alebo využite situácie, kedy sa s vami dieťa vracia zo škôlky. Nechajte si cestou rozprávať, čo v škôlke spoločne všetci robili, čo spoznávali, s čím pracovali, alebo nejaké režimové momenty, ktoré dieťa zaujali.

Otázkami môžete dieťaťu pomáhať, ale v určitých fázach by dieťa malo rozvinúť rozprávanie samo, neobmedziť sa len na dve – tri slová. Klaďte deťom otázky a požadujte formulovanie odpovedí.

Skúste dať dieťaťu malú úlohu, popísať obrázok, alebo vysloviť po vás jednoduchý jazykolam – „strč prst skrz krk“, “ tej peci myši pištia, v našej peci psík spí“.

Grafomotorika budúceho školáka

budúci školákDieťa by malo mať osvojenú prípravu na písanie a k tomu poslúži dobre grafomotorika. Pomáha k uvoľneniu zápästia, správnemu držaniu ceruzky aj k tvorivo – spontánnemu kresleniu.

Grafomotorické cvičenia sa dobre realizujú pomocou pracovných listov, ktoré zakúpite v každej špeciálnej predajni učebníc a zošitov do školy.

Dôležité je pri precvičovaní dbať u budúceho školáka na správne držanie ceruzky, a to medzi dvoma prstami, tretí prst je predĺžený.

Vaše dieťa by malo mať „ľahkú ruku“, netlačiť na ceruzku, a mať uvoľnené zápästie. Malo by ovládať čiaru a smer za súčinnosti zraku a ruky.

Pracovné návyky a cielená koncentrácie školáka

U budúceho školáka sa očakáva, že sa sústrediť, udržať pozornosť aspoň 15 minút v pokoji, bez rozptyľovania a znižuje sa tendecia meniť činnosť po krátkej chvíľke.

Naučiť sa koncentrovať znamená zamerať pozornosť na určitý dej, danú úlohu a odsunúť iné myšlienky, ktoré by ho rozptyľovali. Časový úsek, počas ktorého sa vaše dieťa vie koncentrovať, sa potom postupne predlžuje.

Dieťa by malo mať zároveň upevnené návyky, že začatá práca sa musí dokončiť, rovnako tak rozpracovaná úlohu. Z pracovných návykov môžeme požadovať – ​​vymodelovať figúrku alebo nejakú vec, obkresliť vzor, ​​vystrihovať z papiera alebo zo servítky.

Zrakové a sluchové rozlišovanie, využívanie zmyslov

predškolákPre využitie zmyslov potrebuje dieťa dostatok podnetov. Vaše dieťa si samo vyberie, čo chce prezerať, ohmatať, čo ho zaujíma, samo preskúma čo chce počúvať.

Tomu všetkému sa potom vie náležite oddať. Určite mu to bude neskôr prospešné pri výklade učiteľky v škole.

Učte vášho budúceho školáka rozlišovať tvary (hranatý, guľatý, špicatý, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kužeľ) a rozoznávať chute (slaný, sladký, kyslý, trpký, horký).

Budúci školák by mal poznať svoje meno a adresu

Predškolské dieťa by malo poznať svoje plné meno a svoju adresu. Zahrajte sa s dieťaťom na školu a vyrobte spoločne s ním jeho vlastné vizitky, kde bude meno aj adresa.

Budúci školák by mal vedieť napísať svoje meno aj priezvisko tlačeným písmom, čo posilní jeho sebavedomie. Ďalej by mal ovládať mená členov rodiny a ich profesie (napr. otecko sa volá Adam Mrkvička a je vodič autobusu).

Jednoduché počítanie

Dieťa by malo chápať pojmy prvý, posledný, uprostred, väčšie, menšie, ľahšie, ťažšie.

Vaše dieťa to bude mať v škole oveľa ľahšie, ak bude poznať číslovky a číselný rad. V tomto veku by malo s istotou vedieť počítať od jednej do desať, tento číselný rad by malo poznať.

Čo ďalšie sa od budúceho školáka očakáva, že by mal vedieť

Od budúceho školáka sa očakáva, že by mal poznať:

 • predškolské dieťaorientáciu a vzťahy v priestore: hore-dole, pred – za, vpredu – vzadu – uprostred, nad – pod, vpravo – vľavo
 • rozoznávanie a priraďovanie farieb: poznať farby základné (žltá, červená, modrá, zelená) aj vedľajšie (ružová, oranžová, fialová, hnedá).
 • byť primerane zdatný, behať, skákať, chodiť pospiatky (pestovanie zmyslu pre rovnováhu a matematické schopnosti – hra typu: „Jeden dopredu a dva naspäť“),
 • balansovať – ​​zmysel pre rovnováhu, stáť na jednej nohe, vedieť skákať cez švihadlo, jazdiť na kolobežke a na bicykli,
 • plaziť sa (v tuneli, rúrou),
 • hádzať a chytať loptu,
 • používať hrubú a jemnú motoriku.
 • ovládať samoobslužné činnosť, mať upevnené hygienické návyky – budúci školák musí vedieť sám používať WC s následnou sebaobsluhou, umývať si ruky po použití WC, po príchode z ihriska, po práci s niečím špinavým (napr. vodové farby), vedieť si umyť zuby, vysmrkať sa, …
 • sociálny a emocionálny vývoj – to znamená, schopnosť nadväzovať vzťahy s rovesníkmi, nájsť si kamaráta, komunikovať s okolím, vedieť sa odpútať od rodiny (návšteva alebo prespanie u kamaráta), schopnosť zvládať záťažové situácie psychického aj fyzického charakteru.
 • poznať základné pravidlá cestnej premávky (signály pre chodcov, farby semaforu, základné dopravné značky, pravidlá pri prechádzaní cez cestu, …)
 • poznať známe profesie a činnosti dospelých, nástroje, zariadenia, náradie, domáce práce, …
 • poznať dni v týždni, znaky ročných období, prírodu, zvieratá, živé a neživé predmety,…

Prečítajte si aj tieto články:

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button