DetiŠkola

Ako pripraviť dieťa na zápis do školy?

kresliace dieťaKeď ide dieťa na zápis do školy, škola mu začne čo nevidieť. Nové povinnosti a zmena štýlu detského života neprinesie zmenu iba jemu, ale celej rodine. Je potrebné dieťaťu vytvoriť podmienky na plnenie nových povinností, na ktoré si bude musieť zvykať. Rodičia malého predškoláka by mali v súčinnosti s materskou školou postupne svoje dieťa pripravovať na vstup do školy.

Postup ako pripraviť dieťaťa na zápis do školy

Získajte čo najviac informácií o svojom dieťati

Konzultáciami pedagóga s rodičom dieťaťa, ako sa dieťa zapája do činností, aké sú jeho schopnosti a zručnosti, na čo sa zamerať v oblasti socializácie a komunikácie..

A hlavne, čo je potrebné ešte precvičiť, v čom si nie je dieťa isté, podporiť a povzbudiť sebavedomie, bilancovať, čo dieťa vie, to všetko bude prínosom pre prípravu na zápis do prvej triedy.

Zmyslové vnímanie a rozvoj reči

učiaci sa chlapecNa konkrétnu predstavivosť s reálnym svetom sa rozvíja hovorená reč dieťaťa, myslenie a fantázia. Najlepšie  si však pamätáme zrakové informácie.

Námety a hry na precvičovanie zmyslového vnímania, cvičenie postrehu, citu pre tvar, farbu, sluchových a zrakových schopností sú v materskej škole ako súčasť výchovného programu zaraďované do výučby pravidelne. Avšak s inou koncepciou ako v škole.

Dieťa v škôlke by nemalo poznať, že sa musí niečo učiť. Všetko je motivované hrou, takže dieťa nemá pocit, že sa niečo učí, ale zábavnou formou splnili ciele.

K najrozšírenejším aktivitám pre rozvoj reči patrí básničky, riekanky, veršovanky, hádanky a pesničky. Aby sa uplatnili všetky zmyslové možnosti, nestačí, aby deti len pasívne počúvali, ale mali by sa učiť ich naspamäť hovoriť, recitovať aj spievať. Nevadí, že intonačne to nie je čisto, ale dôležité je aktívne deti zapojiť. S tým súvisí sluch, pohyb, rytmizácia textu, zároveň sa rozširuje slovná zásoba a jazykový cit.

Kreslenie a grafomotorika

Detské kreslenie je úžasné, keď má obsahovú hodnotu. Kresbou dieťa vyjadrí svoje pocity, nálady, vzťah ľuďom, k okolitému svetu. Dobre poslúži aj k psychologickým rozborom.

V záležitosti grafomotoriky, teda prípravy na písanie, precvičujeme s deťmi kruh, ide o uvoľnenie zápästia, skúšame na obe strany, podobný je ovál, oblúčiky, osmičky, čiary, rovné čiary, vlnky, slučky, vlny vo vode, kopčeky, kľučky a podobne. Tu môžete použiť aj rôzne hry v časopisoch, obťahovanie, dokresľovanie alebo priamo príručky na rozvoj grafomotoriky.

Držanie ceruzky

Naučiť sa správnemu držaniu ceruzky je dosť dôležité. Musí to byť držanie pohodlné, uvoľnené, nie kŕčovité, aby dieťa získalo správny návyk, ktorý bude trvalý. Držanie ceruzky by sa dieťa malo učiť pomocou napodobovacieho reflexu. „Pozri sa ako ju držím ja, ako ju drží staršia sestra“ a podobne.

postup ako pripraviť dieť na zápis do školyDôležitý je tiež sklon ceruzky. Ak dieťa sedí správne, tak ceruzka by mala smerovať niekam za rameno. Tlak na ceruzku by mal byť primeraný.

Predškolák by nemal kŕčovito na ceruzku tlačiť a „rýpať do papiera“. Môžeme to vyskúšať tým, že pri písaní chceme dieťaťu z ruky ceruzku alebo pastelku vytiahnuť.

Ak to nejde, tak na ceruzku príliš tlačí. Predvedieme dieťaťu, ako píšeme my, uvoľnene a ľahko s minimálnym tlakom na ceruzku a papier.

Základy a predstavy

Predškolské dieťa by malo pochopiť daný námet a úlohu, vnímať slovné pokyny, vedieť porovnávať množstvo predmetov. Pojmy menej – viac, pridávanie – uberanie, to je základ na zápis do školy a príprava pre zložitejšie termíny, ktoré sa v škole budú používať – ​​plus, mínus a rovná sa.

Dieťa by malo rozlišovať základné geometrické tvary – štvorec, obdĺžnik, kruh a trojuholník, ale aj tvary priestorové – kváder, kocka, ihlan a gule. Nemusí ich vedieť dobre pomenovať, ide o rozlíšenie jedného od druhého.

Zápis do školy ako sviatočný deň

Dieťa by nemalo mať zo zápisu do školy obavy. Hovorte o dni, keď na zápis pôjde, ako o sviatku. Napríklad: „Už sa teším, až pôjdeme spolu na zápis, pozrieme si školu, kam budeš chodiť. A aká asi bude tvoja pani učiteľka? Nezabudni pozdraviť, požiadať a poďakovať, keď je potreba. A vôbec nevadí, keď sa niečo pokazí, keď zabudneš slová básničky alebo pesničky. To sa môže stať každému „.

Nezabudnite ešte dieťa povzbudiť, čo vie, čo pozná. Posilníte tak jeho sebavedomie.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button