Deti

Ako rozvíjať u detí fantáziu a predstavivosť?

predstavivosťTo v akom prostredí dieťa žije, čo ho obklopuje a ako dostatočne je toto prostredie podnetné, to môže vplyvniť detské chápanie, fantáziu a predstavivosť. Na druhej strane však záleží na tom, ako dokážeme tieto aspekty u detí podporovať a rozvíjať. Malé dieťa je väčšinou citlivé, vnímavé a dychtivé poznávať svet a jeho podstatu a z hľadiska výchovného aj vzdelávacieho. Je preto žiaduce tento záujem prehlbovať a upevňovať trpezlivým odpovedaním otázok aj vytváraním situačných dejov. To všetko vedie malé dieťa k premýšľaniu, vytváraniu fantastických scenárov a istej dávky predstavivosti, ktoré sú úmerné ich veku.

Rozvíjajte u detí fantáziu a predstavivosť fenoménom detstva zvaným hra

Nemôže snáď byť nič prirodzenejšie, efektívnejšie a obľúbenejšie pre malé dieťa, ako je hra. Detská hra všestranne rozvíja jeho fantáziu a predstavivosť, obohacuje slovnú zásobu, pomáha rozvoju reči, rozvoju komunikácie, ako so svojimi rovesníkmi tak aj s dospelými.

Ak sa dieťa hrá samo, vie si ľahko poradiť, prevezme aj rolu dospelých, hovorí samo za seba, komunikuje so zvieratkami, napodobňuje ich hlasy, stráca zábrany a ľahko sa vcíti do svojej role, ktorú dokáže zahrať naozaj perfektne.

Keď sa niekedy zahráte hru so svojimi deťmi, budú vám za to vďačné. Každá hra ich vždy obohatí o nové poznanie, naučia sa rešpektovať pravidlá a súvislosti, ktoré sa prelínajú každodenným životom.

Fantáziu a predstavivosť možno rozvíjať prechádzkami prírodou

fantáziaKaždé ročné obdobie je špecifické a charakteristické inými prírodnými zmenami. Tu sa nachádza mnoho podnetov a inšpirácií k všestrannému rozvoju myslenia a vynaliezavosti, k obohacovaniu poznatkov a patričnej dávky ​​fantázie.

Bavte sa s deťmi o tom, čo cestou vidíte, aká je príroda v určitom ročnom období, jej charakteristika, farby, stromy, kvety na lúke, vtáctvo, zvieratá, chrobáky.

V zime zase o snehu a zimnej prírode, prečo sa kŕmi v tomto období zver a iné zákonitosti súvisiace s prírodou. Podnetov vonku, v prírode, je naozaj veľmi veľa.

Veďte debatu prirodzene, nenútene, chvíľami len pozorujte, premýšľajte, aby sa dieťa naučilo byť k prírode aj k ľuďom citlivé a vnímavé.

Vzťahy ku kamarátom a k okoliu predstavujú nenahraditeľný nástroj ako rozvíjať fantáziu a predstavivosť

Neoddeliteľnou súčasťou ako rozvíjať fantáziu a predstavivosti u malého dieťaťa je tiež pestovanie morálne vôľových vlastností ako je trpezlivosť, ctižiadosť, ohľaduplnosť aj snaživosť a nebyť sebecký, čiže myslieť aj na druhých.

ako rozvíjať fantáziu a predstavivosťV detskej skupine je dosť dôležité, aby dieťa nemyslelo len na seba, ale aj na svojich kamarátov, aby sa tak učilo rešpektu k ostatným, s cieľom vzájomne si pomáhať a mať sa radi. Je dôležité aby dieťa pochopilo, že v živote sú blízke osoby dôležitou súčasťou, aby potom zvládlo všetky nástrahy ktoré život prinesie. Je potrebné ho naučiť empatii, aby sa dokázalo vcítiť do ľudí a situácií okolo a lepšie pochopilo sociálne väzby vo svojom okolí.

Rozvíjať fantáziu a predstavivosť napríklad knihou – úžasným radcom a spoločníkom

Detská knižka spĺňa snáď všetky aspekty, ktoré môžu deťom prospievať. Od najútlejšieho veku sú to leporelá, kde sa deti pomocou sympatických obrázkov zoznamujú s prvými slovíčkami a vecami, ktoré ho obklopujú, cez vďačné rozprávky až po reálne príbehy, ktoré vedú k premýšľaniu aj fantazírovaniu.

Kniha je skvelý pomocník pre rozvíjanie slovnej zásoby, slovných druhoch, premýšľavosti aj fantázie, pre pochopenie rôznych situačných zložitostí, ale sú aj dobrou zábavou.

Kniha podnecuje fantáziu u všetkých vekových kategórii, nielen u detí ale aj dospelých. Len si spomeňte koľko krát ste fantazírovali v práci o tom hrdinovi z románu, ktorý ste večer čítali.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button