PrávoFinancie

Ako prihlásiť pohľadávku do dedičského konania?

pohľadávku do dedičského konaniaAk máte informácie, že váš dlžník zomrel, mali by ste sa čo najskôr angažovať do pohľadávky do dedičského konania, pretože zvyčajne sa neoplatí sedieť doma a dúfať, že jedného dňa u vás zazvonia dedičia a dlh zaplatia aj s úrokmi. Notár ako súdny komisár, poverený uskutočnením úkonov v konaní o dedičstve, by sa totiž o dlhu vôbec nemusel dozvedieť a vaša pohľadávka by tak nebola v dedičskom konaní prejednaná a vyrovnaná. Ponúka sa otázka, kde začať, keď napríklad ani neviete, kedy dlžník zomrel alebo ktorý notár dedičstvo prejednáva. Postup vám popíše tento článok.

Čo je nutné spraviť ak chcete prihlásiť pohľadávku do dedičského konania?

Najprv nájdite zmluvy a iné dokumenty, ktoré máte k dispozícii. Najlepšie bude ak si na samostatný papier poznačíte dlžníkovo presné meno a priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo a adresu, kde býval pred smrťou. Všetky tieto údaje – snáď až na rodné číslo – bývajú bežnou náležitosťou všetkých zmlúv.

ako na pohľadávku do dedičského konaniaDlžník vám napríklad môže dlhovať peniaze na základe zmluvy o pôžičke, na nájomnom alebo ste s ním uzavreli dohodu o urovnaní a splátkový kalendár. Ponúka sa celá škála možností.

Ak neviete, ktorý notár bol poverený prerokovaním dedičstva (napríklad od rodiny dlžníka alebo od iných veriteľov), obráťte sa na okresný súd podľa miesta dlžníkovho posledného bydliska.

Ak nemal dlžník, ktorý zomrel, bydlisko alebo ak nemožno bydlisko zistiť, potom na súd, v ktorého obvode mal naposledy pobyt; ak nie je ani taký súd, je príslušný súd, v ktorého obvode je poručiteľov majetok, prípadne medzi niekoľkými takto príslušnými súdmi ten z nich, ktorý prvý vykonal úkon, ak ide o konanie o dedičstve.

Ako sa angažovať pri pohľadávke do dedičského konania?

Najrýchlejšia cesta ako začať s pohľadávkou do dedičského konania je zatelefonovať na informačné centrum, prípadne telefónnu ústredňu, a nechať sa prepojiť na dedičské oddelenie.

žiadosť do dedičského konaniaTelefónne čísla veľmi ľahko zistíte na ich webových stránkach. Úradná doba býva v rozmedzí od pol 8 od rána do pol štvrtej popoludní, ale u každého súdu sa to môže líšiť, vrátane prestávok na obed.

Požiadajte súd, aby vám oznámil, ktorý notár prejednáva dedičstvo po zosnulom dlžníkovi.

Na identifikáciu dlžníka využijete poznámky podľa predchádzajúceho bodu. Zároveň majte po ruke papier a ceruzku a poznačte si meno aj adresu notára a tiež spisovú značku, pod ktorou je dedičstvo vedené.

Pripravte si prihlášku

Prihláška pohľadávky do dedičského konania nemusí byť napísaná na žiadnom špeciálnom formulári. Môžete ju napísať na počítači, ale aj ručne.

V prihláške určite uveďte:

  • notára a spisovú značkuprihláška-do-dedičského-konania
  • dlžníka ako poručiteľa
  • vás ako veriteľa
  • dôvod vzniku prihlasovanej pohľadávky vrátane časového určenia
  • výšku pohľadávky vrátane prípadného príslušenstva (napr. úrok z omeškania) alebo zmluvnej pokuty
  • žiadosť o zaradenie pohľadávky do súpisu pasív dedičstva a jej vysporiadanie

Pohľadávku do dedičského konania označte dátumom a podpíšte sa. K svojmu menu, dátume narodenia a adrese môžete pridať aj telefónne číslo alebo e-mailovú adresu pre ľahšiu komunikáciu. Vždy uvádzajte takú adresu alebo telefón, na ktorých budete zastihnuteľný.

Pohľadávku do dedičského konania doručte notárovi

Prihlášku môžete doručiť notárovi poštou, alebo osobne. Pokiaľ ju budete zasielať poštou, vždy doporučene. Ak sa rozhodnete pre druhú možnosť, prihlášku si vytlačte 2x a na jednom vyhotovení si nechajte vyznačiť, kedy ste prihlášku doručili (notár vám dá pečiatku).

vzor zmluvy o zmluveS prihláškou nezabudnite doručiť aj kópiu zmluvy, na základe ktorej pohľadávku uplatňujete. Stačí prostá kópia, originál si nechajte pri sebe.

Ak je zmluva dlhá alebo zložitá, uveďte aj odkaz na konkrétny článok zmluvy, na základe ktorého dlh vznikol.

Teraz nezostáva nič iné len čakať, než bude vaša pohľadávka vyrovnaná. Pamätajte si, že prejednanie a vysporiadanie dedičstva sa nemeria na dni a týždne, ale skôr na mesiace a niekedy aj roky.

Tipy ako prihlásiť pohľadávku do dedičského konania

Ak si nie ste s čímkoľvek istý, kontaktujte notára. Ak ste posielali prihlášku poštou, je vhodné si telefonicky overiť, či bola notárovi riadne doručená.

Pri komunikácii uvádzajte pridelenú spisovú značku. To by malo byť asi z vašej strany všetko. Pozor: Článok má informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button