Právo

Ako žiadať vrátenie daru?

návod ako žiadať o vrátenie daruDarovali ste niekomu počítač, bicykel alebo napríklad chalupu a obdarovaný sa k vám začal správať hrubo? Máte nárok na vrátenie daru! V praxi nie je nič neobvyklé na tom, že syn, ktorému rodičia darovali byt, zrazu cíti svoju prevahu a začne byť agresívny.

Najskôr musíte darovať, aby ste mohli žiadať o vrátenie daru

Aby ste mohli žiadať dar späť, musíte najskôr niekoho obdarovať. Pamätajte si, že zatiaľ čo na darovanie treba prejav vôle aspoň dvoch ľudí (jeden daruje, druhý dar prijíma), odvolanie daru je jednostranné.

Čiže pri vrátení daru záleží len na vás a vašom rozhodnutí, nie na obdarovanom.

Podmienky, ktoré musia byť splnené pre vrátenie daru

vracanie daruNemôžete žiadať vrátenie daru bez niečoho ďalšieho. Dar je totiž v zásade neodvolateľný, čo súvisí s právnou istotou obdarovaného.

Predstavte si, že by vám niekto (spravidla rodičia) daroval rodinný dom, vy by ste v ňom spokojne bývali, opravili si ho a pritom by stačilo jediné požiadanie (ľubovôle) zo strany pôvodného majiteľa a dom ste museli vrátiť. Šialená predstava, že?

Kedy môžete žiadať o vrátenie daru?

Darca sa môže domáhať vrátenia daru len v jedinom prípade: obdarovaný sa chová k nemu (k darcovi) alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Zákon už neuvádza, kto presne je členom rodiny. Syn, sesternica, prastrýko, matkina sesternica? Nie.

Súd vyvodil, že pod pojem „člen rodiny“ nespadá každý, najmä nie široká rodina. Členom rodiny je tak manžel/manželka, rodičia, deti (prípadne vnuci), súrodenci. Keď niekto, komu ste darovali potrebné rodinné šperky, fyzicky napadne vášho bratranca, nemôžete z tohto dôvodu odvolať dar.

3 ročná premlčacia doba

Právo odvolať dar sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe. Ak vás obdarovaný napríklad hrubo ohovoril, fyzicky napadol, neposkytol vám pomoc, máte tri roky na to, aby ste požiadali o vrátenie daru.

Keď sa neskôr objaví ďalší dôvod pre odvolanie daru (napríklad vás opäť napadne), zase beží (ďalšia) trojročná lehota.

Odvolanie daru

Najskôr musíte dar odvolať, až potom môžete žiadať, nech je vám fakticky vydaný. Zákon nehovorí, ako presne odvolať dar.

Ani teoretici sa úplne nezhodujú – niektorí hovoria, že darovanie nehnuteľnosti musí byť odvolané písomne, iní tvrdia, že stačí ústne forma. Či už sa rozhodnete pre ústnu alebo písomnú formu, vždy uveďte dôvod, pre ktorý dar odvolávate.

Kedy zaniká darovací vzťah

ako správne žiadať o vrátenie daruDarovací vzťah zaniká okamihom, keď prejav vašej vôle (napríklad list doručený obdarovanému s tým, že odvolávate dar a z akého dôvodu) je doručený k rukám obdarovanému.

To znamená, že ak ste darovali vnukovi lyže, dar odvolali a on vám lyže nevrátil, vlastníkom ste vy, nie vnuk.

Čo robiť, keď obdarovaný nechce dar vrátiť

Ak ste svoj dar odvolali a obdarovaný na to nijako nereagoval, môžete sa brániť súdnou cestou. Súd teda určí (deklaruje), že ste vlastníkom daru vy, nie obdarovaný.

Než podáte žalobu, obdarovanému len pohrozte jej podaním. Zdôraznite mu, že bude nielen musieť vrátiť dar, ale aj uhradiť trovy súdneho konania.

Žiadať vrátenie daru môže len darca

Právo žiadať o vrátenie daru je osobným právom darcu, preto zaniká jeho smrťou a neprechádza na dediča.

Tipy

Nie každé porušenie morálky je dôvodom pre vrátenie daru! Pamätajte si, že zákon žiada hrubé porušenie dobrých mravov.

V prípade, že predmetom vrátenie daru bola nehnuteľnosť, musí byť navyše urobený záznam v katastri nehnuteľností.

Upozornenie

Článok má len informatívny charakter.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button