Návody

Ako konať v nutnej obrane?

Ako konať v nutnej obraneAk si niekto bráni život, zdravie alebo majetok v nutnej obrane, potom sa nedopúšťa trestného činu. Rozpoznať hranice medzi konaním v nutnej obrane a páchaním trestného činu však nemusí byť jednoduché. O nutnej obrane sa síce často hovorí, ale málokto ju vie definovať, respektíve aspoň teoreticky určiť, kam až môže pri odvráteniu útoku zájsť. Zvládnutie konkrétnej situácie je o to ťažšie, že napadnutý človek koná v strachu, hneve, časovej tiesni, prípadne je limitovaný svojimi fyzickými možnosťami.  Ak Vás páchateľ napadne bráňte sa. Ale v súlade so zákonom.

Čo je to nutná obrana

Nutnou obranou rozumieme právom garantovanú možnosť brániť sa proti protiprávnym fyzickým útokom (vrátane útokov na majetok) tým spôsobom, že obranca môže útočníkovi v nutnej obrane spôsobiť ujmu na zdraví, pričom obranca za také konanie nebude trestne zodpovedný.

Obranca v nutnej obrane môže zakročiť na ochranu vlastnej osoby a majetku, ako aj na ochranu hociktorej inej osoby alebo jej majetku (môže ísť aj o úplne neznámu osobu).

Utečte

Či už ovládate bojové umenie, máte základy sebaobrany alebo ste vo veľmi zlej fyzickej kondícii, platí jedno pravidlo. Ak sa útoku v nutnej obrane na svoju osobu môžete vyhnúť, urobte to. A to napriek tomu, že zákon nič také nestanovuje.

Naopak- podľa trestného zákonníka môžete útok v nutnej obrane odvrátiť relatívne ľubovoľne, ak nie je váš spôsob obrany úplne zjavne neprimeraný.

Napriek tomu všetkému sa odporúča utiecť, ak sa dá takto útoku predísť. Vhodným ústupom si pravdepodobne ušetríte veľa času i „nervov“.

V nutnej obrane sa bráňte

Ak sa nepodarí vám utiecť (páchateľ vám drží pri krku nôž), prípadne utiecť nechcete (páchateľ priamo ohrozuje člena vašej rodiny), bráňte sa tak, aby ste útok odrazili. Mnoho ľudí si myslí, že obrana proti útoku môže byť len veľmi malej intenzity. To je ale hlúposť, obrana musí byť vždy silnejšia ako útok, inak by nebola spôsobilá útok odvrátiť.

Konanie v nutnej obraneAk vás bude páchateľ mlátiť päsťami do hlavy a vy ho „iba“ kopne do stehna, s najväčšou pravdepodobnosťou ho rozdráždíte tak, že svoj útok proti vám ešte zosilnie.

Na druhú stranu nemôžete surovo tresnúť útočníkovi hlavou o chodník, ak do vás len strčil, napríklad na diskotéke alebo v krčme.

Platí čo bolo už povedané, bráňte sa vždy tak, aby obrana nebola celkom zjavne neprimeraná útoku.

Rozlišujte časovú hranicu!

Pri svojom jednaní musíte odvracať priamo hroziaci alebo aspoň bezprostredne trvajúci útok. Dodržanie, respektíve nedodržanie tohto časového vymedzenia býva častou príčinou, prečo sa z obetí stávajú vrahovia.

Ak pred vami máva páchateľ baseballovou pálkou a vyhráža sa vám rozbitím hlavy, nemusíte čakať, až skutočne zaútočí. Útok už priamo hrozí a vy sa môžete brániť, a to dokonca nožom alebo inou zbraňou,ak nevybočíte  z medzí nutnej obrany.

Odporúčané články:

Bezprostredne trvajúci útok je taký útok, ktorý skutočne trvá, teda nejedná sa o ukončené jednanie.Ak Vás páchateľ udrie do spánku, otočí sa a zamieri preč, bez toho aby mienil v útoku pokračovať, nemôžete sa po ňom vrhnúť.

Útok odznel, netrvá a ak vznikla vám napríklad ujma na zdraví, musíte sa obrátiť na políciu, súd a iné kompetentné orgány, prípadne páchateľa vyzvať k náhrade škody (záleží na povahe útoku a následkoch).

Ak si začnete všímať prípady vysielané v televízii, zistíte, že často obranca stojí pred súdom len preto, že vybočil z nutnej obrany práve z hľadiska časového. Teda útok už skončil, ale zlosť napadnutého nie, takže zaútočil.

Ak máte v ruke zbraň a vidíte z vášho domu vybiehať zlodeja, ktorý vám napríklad navyše rozbil okná a dvere, je veľmi ťažké v danom okamihu neútočiť, pretože vo vás všetko vrie. V takom prípade sa už ale nejedná o nutnú obranu, ale o pomstu, ktorú trestný zákonník neospravedlňuje.

Ak útok trvá a zlodej uteká s ukradnutým tovarom

V okamihu keď vaše veci pustí a uteká preč, nejedná sa už o útok a nemôže byť reč o nutnej obrane. Aj v prvom prípade ale platí, že obrana nesmie byť celkom zjavne neprimeraná.

Ak strelíte na páchateľa do brucha alebo do hlavy, hoci utekal s vašou kabelkou, veľmi pravdepodobne sa budete za svoj čin trestne zodpovedať.

Použitie zbrane v obydlí

Nutná obranaObranca môže vo svojom obydlí použiť proti páchateľovi (napr. zlodejovi) na ochranu života, zdravia alebo majetku zbraň (a to aj bez varovania), ak páchateľ do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá, a to aj bez splnenia podmienok na použitie nutnej obrany.

Teda obranca môže vo vlastnom obydlí použiť proti takémuto páchateľovi zbraň vždy, keď je subjektívne presvedčený, že strelnú zbraň potrebuje na ochranu života, zdravia alebo majetku.

Obydlím sa rozumie dom, byt alebo iný priestor slúžiaci na bývanie (napr. aj internát) vrátane priestorov a pozemkov k nim patriacich, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté (napr. ohradená záhrada pri dome). Použitie zbrane však nesmie sledovať úmyselné usmrtenie páchateľa; úmyselne usmrtiť páchateľa možno len v rámci nutnej obrany (ak útok páchateľa nemožno bez nebezpečia inak odvrátiť).

Nevyvolávajte vyhrotené situácie

O nutnú obranu nejde, ak útočníka vyprovokujete práve z toho dôvodu, aby ste sa následne mohli brániť (napríklad viete, že ste fyzicky silnejší a s „útočníkom“ máte nevybavené účty).

Tipy ako na sebaobranu

Nemýľte si nutnú obranu s krajnou núdzou. Nutná obrana všeobecne smeruje proti úmyselnému porušovaniu človeka, zatiaľ čo v krajnej núdzi „len“ odvraciate priame riziko a spôsoby, akými tak môžete urobiť, sú oveľa obmedzenejšie ako v nutnej obrane.

Varovanie

Článok má informatívny charakter, redakcia nezodpovedá za prípadnú škodu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button