Úvod / Vzťahy / Ako uzavrieť manželstvo?

Ako uzavrieť manželstvo?

ako uzavrieť manželstvoPodľa Slovenského štatistického úradu je najfrekventovanejším dňom svadobných obradov sobota, najžiadanejším mesiacom je júl. Pred svadbou, snúbenca čakajú aj niektoré povinnosti. Ak mienite uzavrieť sobáš, postupujte podľa tohto návodu. Ako uzavrieť manželstvo?

Občianske a cirkevné manželstvo


Na snúbencoch je zásadné rozhodnutie, či chcú uzavrieť manželstvo občianske, alebo cirkevné. Občiansky sobáš možno uzavrieť pred:

 • starostom, zástupcom primátora alebo povereným členom zastupiteľstva obce, mestskej časti hlavného mesta, mestských obvodov alebo mestských častí územne členených štatutárnych miest, ktoré sú matričným úradom, alebo
 • starostom, zástupcom starostu mesta, mestskej časti, mestských obvodov alebo mestských častí územne členených štatutárnych miest, ktoré nie sú matričným úradom, ak je aspoň jeden zo snúbencov prihlásený na trvalý pobyt v jeho správnom obvode, alebo
 • primátorom, námestníkom primátora alebo povereným členom zastupiteľstva alebo štatutárneho mesta

Termín a miesto uzavretia manželstva


Vyberte miesto a termín uzatvorenia manželstva. Je nevyhnutné obrátiť sa na matričný úrad, do ktorého správneho obvodu vybrané miesto patrí, ak manželstvo snúbenci chcú uzavrieť občianskou formou.

čo je potrebné pred uzavretím manželstvaNa matričnom úrade poskytnite nasledujúce dokumenty:

 • platný doklad, ktorým je možné preukázať totožnosť
 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve (je možné preukázať sa občianskym preukazom alebo cestovným dokladom)
 • výpisy údajov z informačného systému evidencie obyvateľov o mieste trvalého pobytu a o osobnom stave (je možné preukázať sa občianskym preukazom), úmrtný list zosnulého manžela/manželky
 • doklad o zániku predchádzajúceho manželstva alebo partnerstva
 • ak ide o osobu neplnoletú staršiu ako 16 rokov – rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo je doložka o právoplatnosti
 • osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je rozhodnutím súdu obmedzená, alebo fyzická osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
 • rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo je doložka o právoplatnosti

Ak snúbenci plánujú uzavrieť cirkevný sobáš, musia požiadať o vydanie osvedčenia o splnení všetkých požiadaviek zákona o rodine pre uzavretie sobáša cirkevnou formou. Bez tohto osvedčenia sobáš nemožno uzavrieť!

Dôležité formuláre

uzatváranie manželstvaVyplňte formuláre, ktoré dostanete na matričnom úrade. Druhú časť vypĺňa matrikár.

Ak snúbenci nemajú trvalý pobyt na Slovensku, musia sa pripraviť na poplatky. Uzavretie manželstva je spoplatnené sumou  111 €, ak obaja nemajú trvalý pobyt v SR, a  74 €, ak len jeden z páru nemá trvalý pobyt v SR. Rovnako tak si pripravte 37 €, ak mienite uzavrieť manželstvo mimo úradne určenú miestnosť. V ostatných prípadoch nie je žiadny poplatok stanovený.

Vyhlásenie o uzavretí manželstva


Vyhlásenie o uzavretí manželstva sa činí verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov. Po uzavretí manželstva sa do knihy manželstva a sobášneho listu zapisujú mená, priezviská a rodné čísla svedkov.

Manželom je vydaný sobášny list.

Pozrite si aj články:

Ako uzavrieť manželstvo?
5 (99.29%) 28 hlasov


Mohlo by vás zaujímať

návod a postup ako naplánovať svadobný obrad

Ako naplánovať svadobný obrad?

Keď už sa človek prikloní k svadbe, chce, aby bola dokonalá. Na tento deň sa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *