Úvod / Deti / Ako žiadať striedavú starostlivosť o dieťa?

Ako žiadať striedavú starostlivosť o dieťa?

starostlivosť o dieťaStriedavá starostlivosť o dieťa je téma, ktorá vyvoláva mnoho emócií. Kým psychológovia striedavú starostlivosť o dieťa spravidla povoľujú, čo odôvodňujú tým, že dieťa nestratí kontakt s druhým rodičom, sudcovia bývajú zdržanlivejší a dieťa najčastejšie zverujú do starostlivosti jedného z rodičov (zvyčajne matky). Tým sa samozrejme cítia dotknutí otcovia, ktorí dcéru alebo syna vidia len dva víkendy v mesiaci. Či už je striedavá starostlivosť úžasné riešenie, alebo to je len spôsob, ako urobiť z dieťaťa ping-pongovú loptičku, si každý musí posúdiť sám. Problém nastáva vtedy, ak chce jeden z rodičov striedavú starostlivosť a druhý je striktne proti. Potom už zostáva posledná možnosť a to obrátiť sa s návrhom na striedavú starostlivosť o dieťa na súd.

Aké sú možnosti, keď chceme vyriešiť starostlivosť o dieťa?

Než požiadate o striedavú starostlivosť, zamyslite sa, či je to najlepšie nielen pre vás, ale predovšetkým pre vaše dieťa. Dieťa by nemalo byť príliš malé a rodičia, hoci sú rozvedení alebo tesne pred rozvodom, by spolu mali vedieť aspoň trochu vychádzať.

ako vyriešiť starostlivosť o dieťaS návrhom na striedavú starostlivosť máte šancu uspieť vtedy, ak bývate s druhým rodičom v jednom meste či okrese, tak aby dieťa nemuselo meniť školu a krúžky.

V praxi sa stáva aj to, že matka, ktorá má dieťa po rozvode vo svojej starostlivosti, podá návrh na zvýšenie výživného, ​​načo otec “z trucu” požiada o striedavú starostlivosť. Takéto konanie je sebecké predovšetkým voči dieťaťu, ktoré sa spravidla musí na účely súdneho konania podrobiť psychologickému posudku alebo je dokonca priamo vypočuté sudcom.

Ak podávate preto žiadosť o striedavú starostlivosť, potom tak robte preto, že chcete a môžete dieťa vychovávať, nie z dôvodu, že sa túžite pomstiť bývalému partnerovi.

Návrhy o starostlivosť o dieťa

Návrh na striedavú starostlivosť sa podáva písomne ​​na okresnom súde, v obvode ktorého má dieťa bydlisko.

striedanie sa o starostlivosť pre dieťaPretože podľa zákona o rodine ani jeden z rodičov nemôže zastúpiť svoje dieťa, ak ide o právne úkony vo veciach, pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov medzi rodičmi a dieťaťom, bude dieťaťu súdom ustanovený opatrovník (orgán sociálno-právnej ochrany detí).

V návrhu označte seba, dieťa i druhého rodiča, popíšte svoj vzťah k dieťaťu a dôvody, prečo ho chcete mať v striedavej starostlivosti. Z návrhu musí byť jasné, že ste schopní sa o dieťa postarať po výchovnej aj hmotnej stránke. Nemusíte pritom byť milionár, ale ak nemáte stále bydlisko ani plat, súd vášmu návrhu s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhovie.

Aké sú záujmy dieťaťa?

Striedavá starostlivosť musí byť v záujme dieťaťa! Ak vás dieťa vinou druhého rodiča, ktorý bráni vášmu styku, takmer nepozná, nežiadajte hneď o striedavú starostlivosť. Naopak podajte návrh na rozšírenie styku s dieťaťom. Tj. vidíte Ak sa s dieťaťa dve nedele v mesiaci, najprv ho majte pri sebe napr. na noc alebo dve v týždni. Dieťa si k vám musí vytvoriť vzťah, hoci ste jeho biologický rodič.

Zákonné kritéria pre starostlivosť o dieťa

Riadenie je oslobodené od súdneho poplatku. V konaní môžete, ale nemusíte byť zastúpení advokátom.

Pri rozhodovaní o zverenie dieťaťa do výchovy rodičov súd sleduje predovšetkým záujem dieťaťa s ohľadom na jeho osobnosť, najmä vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a so zreteľom na životné pomery rodičov.

žiadať striedavú starostlivosť o dieťaDbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na starostlivosť oboch rodičov a udržiavanie pravidelného osobného styku s nimi a právo druhého rodiča, ktorému nebude dieťa zverené, na pravidelnú informáciu o dieťati.

Súd prihliadne aj k citovej orientácii a zázemiu dieťaťa, výchovné schopnosti a zodpovednosti rodičov, stabilite budúceho výchovného prostredia, k schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove dieťaťa s druhým rodičom, k citovým väzbám dieťaťa na súrodenca, prarodičov, ďalších príbuzných a tiež k hmotnému zabezpečeniu zo strany rodiča vrátane bytových pomerov.

Súd vždy vezme do úvahy, kto doteraz okrem riadnej starostlivosti o dieťa dbal o jeho výchovu po stránke citovej, rozumovej a mravnej.

Pár tipov na záver

Iba z dôvodu, že druhý rodič nesúhlasí so striedavou starostlivosťou, nesmie súd váš návrh zamietnuť! Naopak musí zistiť, prečo tento rodič nie je ochotný spolupracovať pri striedavej starostlivosti.

Podľa zákona sú si rodičia rovní a majú rovnaké rodičovské práva. Je tomu tak ale aj v praxi?


Článok má informatívny charakter, redakcia nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu.

Páčil sa vám článok ako na starostlivosť o dieťa? Vyskúšajte aj:

Ako žiadať striedavú starostlivosť o dieťa?
4.9 (98.52%) 27 hlasov


Mohlo by vás zaujímať

Ako naučiť dieťa správne smrkať?

Aj banálna nádcha sa môže premeniť na závažný problém, keď nevie dieťa smrkať. To sa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *