PrávoVzťahy

Ako na podanie žiadosti o rozvod?

rozvodRozvod je nepríjemnou udalosťou, ktorá môže stretnúť kohokoľvek z nás. Bohužiaľ aj táto nepríjemná udalosť je sprevádzaná celou radou administratívnych povinností, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou k rozvodovému rozsudku. Jednou z nich je podanie žiadosti o rozvod. Ako by malo vyzerať podanie žiadosti o rozvod  a aké náležitosti by mala táto žiadosť obsahovať vám poradia nasledujúce riadky.

Hlavička žiadosti o rozvod

V hlavičke uveďte celistvý názov súdu a jeho oficiálnu adresu. Žiadosť adresujte príslušnému okresnému alebo obvodnému súdu, pod ktorý podľa trvalého bydliska spadáte.

Návrh na rozvod manželstva

rozvodové papiereTakto oficiálnu žiadosť pomenujte. Pod názvom žiadosti uveďte všetky údaje o oboch stranách, ktoré sú v tomto prípade vedené ako žalobca (ten, kto žiadosť podáva) a žalovaný / á (druhá strana sporu).

Požadovanými údajmi sú meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a trvalé bydlisko každej zo zúčastnených strán.

Všeobecné informácie v žiadosti o rozvod

V prvom bode žiadosti o rozvod uveďte všeobecné informácie, ktoré sa týkajú predovšetkým faktických údajov:

  • dátum a miesto uzavretia sobáša
  • či ide pre každú zo zúčastnených strán o prvé manželstvo, či ďalšie v poradí
  • ak sa týka rozvod manželstva nezaopatreného dieťaťa, či detí
  • kde každá zo zúčastnených strán aktuálne býva

Dôvod rozvodu

Na niekoľkých riadkoch stručne a krátko popíšte počiatok a priebeh vášho vzťahu. Ďaleko detailnejšie rozveďte dôvody, ktoré viedli k rozpadu vášho manželstva.

Ak nechcete na súde detailne popisovať príčiny rozpadu manželstva, stačí uviesť, že manželstvo prestalo fungovať pre neprekonateľné rozdiely.

Vyhlásenie o úprave pomerov

podanie žiadosti o rozvodPred podaním žiadosti je dôležité, aby ste súdu predložili rozhodnutie príslušného okresného alebo obvodného súdu o úprave majetkovych pomerov, prípadne rozhodnutie o zverení dieťaťa alebo detí do starostlivosti jednej zo zúčastnených strán.

Bez majetkového vysporiadania a zaopatrenia detí je rozvod manželstva komplikovanou záležitosťou.

Návrh rozsudku

V závere žiadosti o rozvod uveďte návrh rozsudku, ktorý pre vás jednoznačne vyplýva z uvedených skutočností, ktoré ste v žiadosti uviedli.

Napr. Manželstvo žalobcu …… so žalovanou ……., rodeným/ou ….., uzavreté dňa ……, pred …… (miesto sobáša), sa rozvádza.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button