Deti

Ako vychovávať malé dieťa s dôrazom na rozvoj jeho osobnosti?

Vychovávať malé dieťa je dlhodobý a natoľko zložitý proces, že ho nemožno obsiahnuť a zhrnúť do niekoľkých odsekov. Poňatie výchovy a tvorba osobnosti môže byť rôzne, môže sa od seba líšiť, ale základ má rovnaký – vždy ide o vzájomné ovplyvňovanie dieťaťa a vonkajšieho prostredia. Nebudeme sa teda v tomto článku zaoberať výchovou dieťaťa komplexne, ale zameriame sa len na jednu časť, teda rozvoj jeho osobnosti a na niekoľko podstatných postrehov, lebo formovanie osobnosti človeka začína už od útleho detstva. Detstvo je plnohodnotná životná kapitola, a čím bohatší je základ poznatkov a zážitkov, tým je lepšie dieťa pripravené do života.

Návod ako správne vychovávať malé dieťa

Rodina je základ

Prvým a najdôležitejším vychovávateľom dieťaťa je rodina. V rodinnom prostredí si dieťa rozvíja svoju osobnosť, učí sa každodenným činnostiam, príkladom sú mu dospelý alebo získava poznatky od starších súrodencov.

Preto je dôležité, aby sme s deťmi rokovali férovo, naučili ich rozlišovať, čo je a čo nie je správne. Vlastným príkladom učíme dieťa základným zdvorilostným návykom.

Okolie a prostredie, ktoré dieťa obklopuje, teda rodina, ľudia, materiálne vybavenie, to všetko ovplyvňuje vedomosti a zručnosti, ktoré dieťa postupne získava a prežíva. Ľudia vlastne predstavujú najdôležitejšiu súčasť výchovy a ovplyvňovania malého dieťaťa.

Kvalita sociálnych vzťahov, vzorcov správania a medziľudské vzťahy sú významným faktorom, z ktorých dieťa čerpá.

Učte ho hrou

Základnou prirodzenou vlastnosťou dieťaťa je hra. Detská hra má väčší význam, než by sme si mohli myslieť. Hra je pre dieťa zaujímavá, príjemná, tvorivá, dieťa objavuje, skúša metódou pokusu a omylu a prináša mu radosť.

ako správne vychovávať malé dieťaNavyše hra napomáha pestovať a upevňovať morálne volené vlastnosti – vôľu, trpezlivosť, toleranciu, snaživosť, dôkladnosť, ohľaduplnosť, rozvíja myslenie, pomáha k získavaniu nových poznatkov, skúseností a vedomostí.

Dieťa sa musí učiť hrať sa samo, nie vždy, kedykoľvek si práve dieťa zmyslí, majú rodičia čas. Ale je prínosom pre rozvoj osobnosti dieťaťa, keď si s ním rodičia tiež chvíľku hrajú. Deti hra viac baví, obohatí ich o nové skúsenosti, vidia ako k hre pristupujú dospelí, naučia sa novú techniku ​​hry, získajú celkovo ďalšie poznatky.

Hrajte s deťmi pexeso, rôzne vedomostné hry, stavajte domy, cesty alebo hrady so stavebníc, môžete aj súťažiť, aby sa dieťa naučilo vyhrávať aj prehrávať. Pretože aj život je taký, že sa vždy nevyhráva, dieťa si tu učí pestovať vôľu, naučia sa tolerancii, trpezlivosti.

Nepodceňujte predškolské zariadenia

Ďalším významným faktorom ovplyvňovania detí sú predškolské zariadenia a adaptácie na toto prostredie.

Rodičia by mali pomáhať s adaptáciou na škôlku tým, že sa nebudú s dieťaťom pri rannom odovzdávaní dlho lúčiť, pretože dieťa sa nemôže od nich odpútať a plače, mali by mať na dieťa primerané nároky, aby zvládalo základné hygienické návyky a základy sebaobsluhy.

Dieťa si v škôlke zvyká na nové prostredie, na deti a ľudí okolo seba, učí sa spolužitie s inými deťmi a rodičia by im v tom mali pomáhať svojim prístupom, pochopením, dohováraním. Teda spolupracovať aj s pedagógom, byť s ním v kontakte, aby vzájomné pôsobenie prospelo dieťaťu a pomohlo k jeho integrácii.

Toto všetko napomáha k utváraniu prvkov sociálnej výchovy dieťaťa. Cieľom predškolského vzdelávania je rozvoj osobnosti každého dieťaťa vzhľadom k jeho fyzickým a psychickým možnostiam, teda s prihliadnutím k jeho individuálnym potrebám a schopnostiam.

Príroda je cenný učiteľ

Dieťa je teda ovplyvňované prostredím, avšak najprirodzenejším prostredím je príroda, ktorá prispieva k všestrannému rozvoju osobnosti malého dieťaťa.

Harmónia prírody, vnímanie jej krásy, vzťah k zvieratkám, ktoré tam žijú, veľmi pozitívne pôsobí na detskú psychiku a na osobnosť dieťaťa vôbec.

vychova dietata a jeho osobnostiPestujte u detí kladný vzťah k prírode, aby sa ju učili šetriť a nie ničiť.

Pozorujte s nimi živú prírodu, menujte zvieratká, vtáctvo, sledujte s nimi prírodné úkazy, počasie, to všetko obohacuje ich poznatky a slovnú zásobu.

Rozvoj osobnosti a postup ako vychovávať malé dieťa by mal prebiehať kontinuálne vo všetkých výchovno-vzdelávacích oblastiach nenúteným a prirodzeným spôsobom, a mal by byť vždy zážitkový a spontánny.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button