FinanciePrávoVzťahy

Ako na majetkové dohody manželov?

Ako na majetkové dohody manželovPredmanželská zmluva, majetkové dohody, dohody o majetku medzi manželmi. Či už tento druh zmluvy uzatvorenej medzi manželmi nazveme akokoľvek, ide vlastne vždy o to isté a rovnako tak aj ich účel je vždy rovnaký, a to zúžiť, rozšíriť, zmeniť rozsah majetku a záväzkov nadobudnutých či vzniknutých v budúcnosti, ale aj majetku a záväzkov, ktoré už tvoria spoločný majetok. Dôvodom na vytvorenie týchto zmlúv je predovšetkým snaha zabrániť možným ťahaniciam majetku v prípade rozvodu, často sú uzavreté osobami, ktoré sú partnermi obchodnej spoločnosti a sú zodpovedný za svoje záväzky so všetkými svojimi majetkami.

Spoluvlastníctvo manželov a majetkové dohody 

V prípade, keď manželia či snúbenci nemajú žiadnu takúto zmluvu spísanú (samozrejme vo forme notárskej zápisnice – o tom neskôr) vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM) súčasne so vznikom manželstva – v tomto okamihu je SJM, teda úplne prázdne a prvé veci, ktoré SJM sú zvyčajne svadobné darčeky.

Všetok majetok nadobudnutý každým manželom pred uzavretím manželstva je výlučne v jeho vlastníctve.

Spísanie notárskej zápisnice

notárska zápisnica na majetkové dohodyAk je ale záujem zmeniť rozsah majetku a záväzkov tvoriace BSM, musia sa manželia vydať k notárovi a uzavrieť zmluvu vo forme notárskej zápisnice, pripravte sa teda na poplatky s týmto spojené.

Nikdy však nezabudnite, že pokiaľ ide o nehnuteľnosti, zmluva nadobúda účinnosť len vkladom do katastra nehnuteľností!

§143a ods. 2

V občianskom zákonníku sú majetkové dohody upravené tak, že manželia môžu takouto zmluvou vyhradiť vznik SJM ku dňu zániku manželstva. V tomto prípade SJM prakticky nevznikne, pretože momentom vzniku SJM je ukončenie manželstva.

§143 ods. 4

paragrafy na majetkové dohodyAvšak či už sa radujete, že týmto predídete v budúcnosti všetkým problémom, pozrite sa ešte na § 143 ods. 4,

Občianskeho zákonníka, kde je uvedené, že manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu v predchádzajúcich odstavocch odvolať len vtedy, ak je obsah tejto zmluvy známy.

Ak si teda jeden z manželov požičia peniaze a neoboznámi veriteľa s majetkovou zmluvou a následne nechce peniaze vrátiť, nemôže sa druhý z manželov na túto zmluvu odvolať, keďže veriteľom nebol jej obsah známy.

§144 

Uzavrieme tento článok, ako na majetkové dohody manželov, paragrafom 144, Občianskeho zákonníka, ktorý je viac ako jasný a ktorý by mal každý z manželov poznať: Pokiaľ nie je preukázaný opak, má sa za to, že majetok nadobudnutý a záväzky vzniknuté za trvania manželstva tvoria spoločný majetok manželov.

Tipy na majetkové dohody

Opäť sa odvolávam na Občiansky zákonník a odseky 143 až 151 – tj. úpravu spoločného majetku manželov.

Varovanie

Tento článok, ako na majetkové dohody manželov, slúži len na informatívne účely!

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button