Právo

Ako má vypadať zmluva o zhotovení nábytku na mieru?

podpísanie zmluvy

Zmluva o zhotovení nábytku na mieru je vlastne špecifická zmluva o dielo. Ak je uzatvorená medzi spotrebiteľom a podnikateľom, je upravená Občianskym zákonníkom. Zmluvnými stranami v tejto zmluve sú vyhotoviteľ a objednávateľ . Vyhotoviteľ sa v zmluve zaväzuje k vykonaniu diela (v tomto prípade nábytku na mieru) v dohodnutej časovej lehote a za uvedenú cenu, a objednávateľ, dielo zadáva. Pár rád, čo by takáto zmluva mala obsahovať, čítajte ďalej.

Základné informácie o zmluve na zhotovenie nábytku na mieru

dohodaDôležité je, že zhotoviteľ vykonáva svoje dielo dočasne na vlastné náklady, pretože k úhrade diela dôjde až po jeho zhotovení. Prípadne môže byť zhotoviteľovi suma vyplatená.

Ak navyše dôjde k zvýšeniu ceny v priebehu výroby nábytku, musí s vyššou cenou vždy objednávateľ súhlasiť.

Najlepšie je, aby zmluva o zhotovení nábytku na mieru mala podobu písomnú, a to v dvoch zhodných vyhotoveniach (po jednom vyhotovení pre zhotoviteľa i objednávateľa).

Čo má zmluva obsahovať?

Zmluva o dielo by mala obsahovať vo svojej úvodnej časti vymedzenie zmluvných strán, ktorými je objednávateľ a zhotoviteľ. Pre ich vymedzenie uveďte nielen ich meno a priezvisko, ale aj adresu trvalého pobytu. Prípadne názov firmy a sídlo. Pre ľahšiu komunikáciu tiež telefonické spojenie na obe zúčastnené strany zmluvy o dielo.

V nasledujúcej časti zmluvy je potrebné definovať predmet zmluvy. Teda dielo, v našom prípade konkrétne nábytok na mieru.

váhy spravodlivostiJe vhodné pripojiť k zmluve tiež nákres požadovaného nábytku spolu s jeho rozmery, použitým materiálom a pod.

Dôležitým údajom je tu tiež lehota plnenia, teda doba, do kedy bude nábytok zhotovený a prípadne tiež namontovaný a spôsob odovzdania nábytku na mieru.

Ďalej musí byť v zmluve uvedená cena za dielo a tiež spôsob úhrady tejto ceny objednávateľom, upravenie zodpovednosti za vady na diele, podmienky pre odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty a pod.

Záverečné ustanovenie zmluvy

V záverečnom ustanovenií na konci zmluvy je potom vhodné uviesť, že obe zmluvné strany so zmluvou súhlasia a uzatvárajú ju na základe svojej slobodnej vôle. Toto tiež obe strany potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom na zmluve. Nezabudnite tiež uviesť miesto a dátum podpisu zmluvy o dielo.

Prečítajte si aj:

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button