Ako si vybraťPráca a vzdelanie

Ako vybrať vzdelanie na mieru svojim potrebám?

vzdelanie na mieru Poradíme vám ako si vybrať vzdelanie na mieru, ktoré bude zodpovedať vašim potrebám a časovým možnostiam. Chcete si zabezpečiť úspešnú kariéru? Tak potom je potrebné na sebe neustále pracovať. Získaná certifikácia alebo diplom vám môžu pomôcť k získaniu želaného zamestnania. Ak ste človek cieľavedomý, aktívny a máte potrebu na sebe neustále pracovať, potom sú nasledujúce riadky určené práve vám.

Čo potrebujete, aby ste si vybrali vzdelanie na mieru:

  • čas
  • sedliacky rozum
  • ochota nechať si poradiť

Určenie základných kritérií pre vzdelánie

V prvom rade si premyslite, čo od ďalšieho sebavzdelávania očakávate. Spíšte si všetky pozitíva a negatíva, ktoré vás môžu na ceste za sebavzdelávaním sprevádzať.

Najčastejšími prekážkami pre vzdelávanie v dospelosti sú časová náročnosť štúdia, finančnú náročnosť štúdia, nedôvera v efektívnosť sebavzdelávanie, nedostatok informácií o možnostiach sebavzdelávania a nedostatočná motivácia.

Časová náročnosť

Keď vyberáte vzdelanie na mieru, zvážte časovú náročnosť štúdia a možnosti, ako štúdium skĺbiť s prácou a so súkromným životom.

V prípade systematického vzdelávania v dospelosti prichádzajú do úvahy dve formy štúdia: kombinovaná a dištančná.

Kombinovaná forma štúdia

Kombinovaná forma štúdia vám umožní vytvoriť si sčasti individuálny študijný plán. Pamätajte, že účasť na určitých prednáškach, seminároch a cvičeniach je povinná.

Kombinovaná forma štúdia neposkytuje absolútnu voľnosť pri zostavení študijného plánu.

Distančná forma štúdia

ako vybrať vzdelanie na mieru

Oproti tomu dištančná forma štúdia funguje na princípe dobrovoľnej účasti študenta na prednáškach. Dištančná forma štúdia vám poskytne možnosť organizovať si štúdium podľa svojich potrieb a časových možností.

Komfort dištančnej formy štúdia spočíva v tom, že komunikácia medzi prednášajúcimi a študentmi prebieha pomocou špeciálnych metód výučby a učebných pomôcok.

E-learning

Špeciálna metódou výučby je e-learning. Študenti dostanú výukové materiály v elektronickej podobe.

Výklad látky je zaistený formou pravidelných prednášok a lektorských stretnutí, ktoré nie sú povinné, ale pre študentov veľmi prínosné. Nad rámec štúdia môžete absolvovať súkromné ​​konzultácie s lektormi.

Povesť vzdelávacieho inštitútu

Pri sebavzdelávanie je najdôležitejšie získať ako teoretické vedomosti tak praktické zručnosti najlepšie v inštitúte, ktorý má dobrú povesť a je uznávaný aj v zahraničí.

V oblasti manažmentu (manažérskeho vzdelávania) je to napríklad Business Institut, ktorý sa špecializuje na profesijné vzdelávacie programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration) a LLM (Master of Laws).

„Kvalita vzdelávacej inštitúcie by mala byť v prvom rade posudzovaná podľa kvality lektorského tímu, od ktorého sa odvíja úroveň vzdelávacieho procesu na danej škole. Lektorov si starostlivo vyberáme podľa mnohých kritérií, pretože sa snažíme získať vždy špičku z daného odboru. Lektor musí mať nielen mnohoročné skúsenosti z praxe, ale musí byť aj skvelým tútorom, aby dokázal svoje znalosti a skúsenosti ďalej odovzdávať,“ vysvetľuje Ivo Ducheček, riaditeľ Business Inštitútu, najväčšej MBA školy v SR a ČR.

Vzdelanie na mieru – štúdium MBA

Pri štúdiu MBA prehĺbite svoje teoretické vedomosti a naučíte sa ich používať v praxi. Dôraz je kladený na rozvoj komunikačných zručností, schopnosť viesť rokovania, rozhodovanie, krízový manažment, a i.

MBA„V Business Inštitúte majú študenti pravidelné stretnutia s lektormi, kde si študenti osvojujú danú problematiku na reálnych príkladoch a modelových situáciách z praxe. Bez týchto stretnutí by štúdium strácalo význam. Nad rámec týchto stretnutí môžu študenti riešiť svoje otázky na osobných konzultáciách, skrz virtuálnu učebňu alebo študentskú sekciu. Existuje tak dostatok priestoru pre interakciu medzi lektorom a študentom. Pri samoštúdiu majú naši študenti k dispozícii knižnicu, ktorá dnes obsahuje cez niekoľko tisíc knižných titulov,“ dopĺňa Ducheček.

Manažéri, ktorí získajú titul MBA majú väčšiu šancu na povýšenie alebo získanie lukratívneho zamestnania za vyššie finančné ohodnotenie. Ďalšou prednosťou štúdia je získanie obchodných kontaktov a nových príležitostí. „Súčasťou štúdia MBA by mal byť nielen profesijný a osobný rozvoj, ale aj networking a získanie nových priateľov,“ uzatvára Ducheček.

Tipy

Kvalitné vzdelávacie inštitúcie ponúkajú svojim študentom viac než len vzdelanie na mieru.

Napríklad Business Inštitút pre svojich študentov aj absolventov organizuje zaujímavé akcie, na ktorých sa môžu stretnúť so zaujímavými osobnosťami a nadviazať nové kontakty.

Varovanie

Dbajte na kapacitu študijných programov. Zo skúsenosti Business Inštitútu vyplýva, že by kapacita študijných programov mala byť obmedzená na maximálne 15 študentov.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button