Financie

Čo je to a ako vyhlásiť osobný bankrot?

ako vyhlasiť osobný bankrotOsobný bankrot, čiže oddlženie je najkrajnejšou možnosťou, ako sa zbaviť dlhov. Dlžník ale musí splniť podmienky, aby na seba tento bankrot mohol vyhlásiť. Čo je to a ako vyhlásiť osobný bankrot?

Oddlženie

Predovšetkým je na úvod nutné konštatovať, že osobný bankrot je jednou z častí insolventného zákona, ktorý rieši úpadok alebo hroziaci úpadok fyzických osôb a podnikateľov. Je to metóda oddlženia.

Zákon stanovuje podanie návrhu iba na príslušnom formulári. Návrh na povolenie oddlženia musí obsahovať:

 • značenie dlžníka
 • údaje o očakávaných príjmoch dlžníka v nasledujúcich 5 rokoch
 • údaje o všetkých dlžníkových príjmoch za posledné 3 roky

podmienky osobného bankrotu

 • dlžník navrhne spôsob oddlženia – či sa speňaží majetok dlžníka, alebo či bude dlžník oddlžený plnením splátkového kalendára
 • dlžník musí opísať rozhodujúce skutočnosti osvedčujúce jeho úpadok prípadne hroziaci úpadok
 • dlžník musí opísať okolnosti z ktorých možno usudzovať, že nezabezpečení veritelia dostanú minimálne 30% svojich pohľadávok

To nie je všetko. Ďalej dlžník musí doložiť zoznamy majetku a záväzkov, listiny preukazujúce údaje o príjmoch dlžníka alebo listiny preukazujúce jednotlivé záväzky.

Podmienky osobného bankrotu

Aby dlžník mohol požiadať o vyhlásenie osobného bankrotu, čiže oddlženie, musí spĺňať nasledujúce podmienky.

 • Treba mať najmenej dvoch veriteľoch, nestačí mať len jedného
 • Peňažné záväzky musia byť po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti
 • Dlžník je v platobnej neschopnosti
 • Záväzky nie je schopný plniťčo je to bankrot
 • V platobnej neschopnosti je dlžník, keď zastaví platby podstatnej časti svojich peňažných záväzkov, alebo ich neplní po dobu dlhšiu 3 mesiace po lehote splatnosti a je v exekúcii
 • Dlhy nesmú byť z podnikania. Avšak táto podmienka nie je úplne presná
 • Dlžník musí mať dostatočný príjem, aby bol schopný v priebehu 5 rokov zaplatiť aspoň 30% zo svojich nezabezpečených dlhov
 • Dlžník musí mať čistý trestný register 5 rokov pred začatím insolventného konania

Tipy na osobný bankrot:

Aký je rozdiel medzi odstránením dlhu a konsolidáciou: Ako riešiť dlhy z pôžičiek? Napríklad konsolidáciou či odstránením dlhu

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button