Škola

Aký je pôvod a význam slova manažment?

aký je význam a pôvod slova manažmentAutori odborných kníh o manažmente sa zhodnú len na niekoľkých málo veciach aj pokiaľ ide o definíciu alebo vymedzenie tohto pojmu – a tak známa česká autorská manželská dvojica Vodáček-Vodáčková oprávnene zdôrazňuje, že „neexistuje jednoznačné a všeobecne platné chápanie tohto pojmu“. V nasledujúcom článku sa však dozviete aký je pôvod a význam slova manažment?

Na čom sa teda odborníci zhodli, pokiaľ ide o slovo ,,manažment,,?

  • Vzniklo z anglického výrazu ‚To manage‘.

Ale už aj vo výpise slov, ktorými je možné tento výraz preložiť do slovenčiny, sa autori líšia. Napr. jeden autor uvádza: riadiť, viesť, spravovať, vládnuť, ovládať, zvládať, uspieť, dosiahnuť a ďalší autor pri preklade tohto anglického pojmu si vystačí s dvoma inými slovesami (obstarať, zariadiť) a až z toho potom vyvodzuje, že „podstatou manažmentu je obstarať všetko potrebné a následne zariadiť, aby s tým organizácie fungovali tak, ako majú „.

V súčasnosti má pojem ‚management‘ tri základné významy:

  • je to určitý spôsob riadenia ľudí
  • alebo sú to vedúci predstavitelia nejakej organizácie
  • alebo je to predmet štúdia a výskumu (vedecká disciplína)

Na tomto webe a v článkoch o manažmente sa budeme zaoberať predovšetkým prvým významom, preto ho teraz ďalej nerozvádzame.

Druhý význam je všeobecne zrozumiteľný a k tretiemu významu len pripomenutie od jedného profesora, že manažment je vednou disciplínou, ktorá „neposkytuje nezvratné fakty.

Odporúčania manažmentu sú premenlivé, pretože sú spojené s realitou a tá sa do istej miery neustále mení. Management neposkytuje univerzálne návody, lebo pri riadení musia byť rešpektované faktory teritoriálne, časové a ďalšie.

Management predstavuje usporiadaný súbor poznatkov, väčšinou odpozorovaných z praxe, ktoré sú spracované formou návodov pre konanie alebo ako princípy.

Opiera sa o poznatky (teórie a metódy) z oblasti viac vedných disciplín – ekonómie, matematiky, psychológie, sociológie, štatistiky atď. Tieto poznatky aplikuje a rozvíja na podmienky riadenia „.

Čo treba pri pojme manažment zdôrazniť?

Je vhodné si teda zdôrazniť, že ‚manažment‘ sa stal výrazom, ktorý má medzinárodnú platnosť a bez toho by bol prekladaný, používa sa sa vo viacerých svetových jazykoch.

Napriek tomu je vhodné mať na zreteli, že sa paralelne s týmto internacionálne prijatým pojmom možno často stretnúť aj s ďalšími pojmami, kde sa predpokladá rovnaký, alebo aspoň podobný význam.

Predovšetkým v slovenskej literatúre aj aplikačnej praxi stále doznieva slovo „riadenie“ – a v podstate budeme aj my považovať slová ‚management/manažment‘ a ‚riadenie‘ za synonymá (takúto možnosť pripúšťa viacero odborných autorov.

Ďalšie podobné synonyma

V tejto súvislosti si pripomeňme, že v manažérskej terminológii sa môžeme stretnúť aj s anglickým výrazom „control“, ktorý sa tiež do slovenčiny väčšinou prekladá ako „riadenie“.

Zvyčajne predstavuje nižší stupeň riadiacej činnosti v zmysle riadenia čiastkových procesov (najmä výrobných a technologických), často bude patriť aj riadenie procesov v reálnom čase – alebo je tento pojem spájaný s bezprostredným presadzovaním a realizáciou stanovených úloh.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button