DetiElektronika

Ako na používanie počítača pri deťoch v predškolskom veku?

používanie počítačaPočítač sa stal fenoménom doby, nehovoriac o deťoch, ktoré považujú používanie počítača za nevyhnutnosť. Je nemysliteľné nemať počítač na pracoviskách, ľudia ho majú v každej domácnosti a to dokonca niekoľko pri početnejšej rodine. Pracujú s ním aj školáci v škole, kde pomáha a prispieva ku kvalite sprostredkovaného učiva. Jednoducho bez počítača sa nepohnete. A predsa sa nájdu takí, ktorý chcú, aby používanie počítača bolo pri deťoch obmedzené úplne. To bohužiaľ nie je možné, počítač sa stal súčasťou nášho života, je sprostredkovateľom všetkého diania, zdrojom zábavy a relaxácie, pokiaľ teda vynecháte jeho negatívne stránky ako je závislosť na počítači a pod. Je však nielen možné, ba dokonca úplne správne, ak malému dieťaťu budete pobyt pri počítači časovo limitovať.

Čím sa líši používanie počítača oproti hovorenému slovu

Je to rovnaké ako so sledovaním televízie. Ani touto činnosťou by nemalo dieťa stráviť celý deň. Pre rodičov je to bohužiaľ mnohokrát skvelá možnosť, ako dieťa zabaviť a mať od neho chvíľu pokoj. Keď dieťa sleduje rozprávku, tak na tom predsa nie je nič zlé, naopak je to výchovné.

ako na používanie počítača pri deťochNemalo by však byť pravidlom nahrádzať reprodukciu rozprávky len televíznym sprostredkovateľom. Hovorené slovo, čítanie z knihy a ústne rozprávanie rodičmi obohatí dieťa viac, než by ste si mysleli.

Deti si rozširujú slovnú zásobu, majú príklad artikulovaných, spontánnych mimických prejavov, lepšie si dej pamätajú a prežívajú a blízkosť osoby, ktorá rozpráva je deťom rozhodne príjemnejšia.

Veľakrát sú to práve tieto vzácne chvíľky strávené s rodičmi, kedy sa deti aktuálne cítia šťastné. Nemusíte byť profesionálny logopéd, aj tak ste pre deti vzorom a prínosom pre emotívnosť a zážitok z týchto príjemných chvíľ.

Veď u generácie, ktorá sa narodila skôr bola televízia ešte neznámym pojmom a používanie počítača neprichádzalo do úvahy už vôbec. Deťom sa podávali rozprávky len ústne. A je známe, že deti mali vo všeobecnosti lepšiu výslovnosť a bez akýchkoľvek závažných logopedických nedostatkov.

Deti sú dnes múdrejšie

Nemôžete však upierať aj pozitívny vplyv médií, rádia, televízie, tak ako aj používanie počítača pre rozvoj poznania, formovania osobnosti, na všeobecný prehľad zo spoločenskej, kultúrnej oblasti a získanie určitých schopností. Deti sú vďaka tomu všetkému viac technicky nadané a paradoxne dokážu lepšie zaobchádzať s počítačom ako mnohí dospelí.

dieťa používa počítačV určitej oblasti života, ktorá ich zaujíma ako napríklad šport, technika, kultúra majú úžasný prehľad a obdivuhodné znalosti.

Ale ak by sledovanie médií a vysedávanie pri počítačoch prerástlo určitú mieru, dieťa (tak ako aj dospelí) potom získava závislosť a nezaujíma ho iná činnosť.

To všetko sa deje na úkor pohybu, spoločenského kontaktu, kedy by sa mohlo dieťa ísť hrať na ihrisko medzi kamarátov  alebo tráviť čas s blízkymi osobami.

Dieťa v predškolskom veku je spontánne hravé, avšak dieťa svoju hravosť pri nesprávnom používaní počítača nahrádza len čisto internetom, kde niektoré hry nie sú vôbec vhodné a kde prevláda brutalita a násilie. Rodičia by mali kontrolovať a vedieť, aké hry na počítači malé deti hrajú.

Kreslenie na počítači

Používanie počítača, respektíve kreslenie a maľovanie, malé deti veľmi baví, často tu môžu objaviť viac kreativity než pri klasickom kreslení na papier. Pri kreslení vznikajú zaujímavé efekty vnímania.

používanie počítača u detíTáto činnosť vyžaduje naučiť sa techniku ​​motoriky rúk (presnejšie povedané zápästia), čo je trochu odlišné od klasického písania alebo kreslenia, a teda správneho držania ceruzky.

Preto aj v tejto oblasti sa odporúča nepoužívať techniku ​​počítačového kreslenia príliš často, aby si dieťa nezískalo zlé písacie návyky.

Hry a rozprávky na počítači pre predškolské deti

Hry aj rozprávky majú výchovný charakter za predpokladu, že sa používajú vhodne a nestávajú sa pravidelnosťou. Pri hre sa dieťa naučí bystrosti, pozornosti, charakter hry ho núti premýšľať a logicky uvažovať.

Deti by si však nemali vyberať hry samy, je tu riziko nevhodnosti pre daný vek a hra môže niesť koncepciu brutality a násilia, preto by malo byť používanie počítača kontrolované rodičmi.

Aj rozprávky na počítači sú prínosom pre rozvíjanie poznania detí, pre formovanie morálne vôľových vlastností, rozvoj slovnej zásoby, a fantázie, ale aj tu tu platí správna voľba rozprávok, nemali by ste sa spoliehať len na sprostredkovanú rozprávku počítačom.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button