Právo

Ako odstúpiť od zmluvy?

ako odstúpiť od zmlúvyPlatne uzavriete zmluvu a zrazu zistíte, že by ste od nej najradšej odstúpili. Napríklad preto, že druhá strana neplní to, čo podľa zmluvy plniť má, alebo preto, že zmluva nie je tak výhodná, ako sa vám na prvý pohľad zdalo. Ako odstúpiť od zmluvy?

Dávajte si pozor, čo podpisujete

Určite ste niekedy počuli o latinskej zásade „Pacta sunt servanda“ alebo „Zmluvy sa majú plniť“. Vždy si dopredu rozmyslite, či zmluvu, ktorú uzatvárate, skutočne uzavrieť chcete.

Nie od každej zmluvy môžete odstúpiť

Ak ste už zmluvu uzavreli, v určitých prípadoch od nej môžete odstúpiť. V ktorých? Všeobecne v dvoch:

  • pokiaľ je v občianskom zákonníku ustanovené, že od zmluvy možno odstúpiť
  • ak sa na tom zmluvné strany dohodnú (spravidla už v zmluve)

Nahliadnite do občianskeho zákonníka

ako zrušiť dohodnutú zmlúvuObčiansky zákonník nevymedzuje na jednom mieste, od ktorých zmlúv môžete odstúpiť a od ktorých nie. Možnosť zrušiť zmlúvu je uvedené napríklad v nasledujúcich paragrafoch:

  • § 49 (zmluva uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok)
  • § 53 ods.7 (zmluva uzavretá napr. cez internet)
  • § 57 ods. 1 a 3 (zmluva uzatvorená mimo prevádzku)
  • § 517 ods. 1 (dlžník je v omeškaní) atď.

Odstúpenie je len vaše rozhodnutie

odstúpenie od zmlúvyOdstúpenie od zmluvy je jednostranné. Druhá strana vám nemôže zakázať, aby ste od zmluvy odstúpili.

Nepotrebujete ani súhlas súdu. Je to vaše právo.

Samozrejme za predpokladu, že od zmluvy je možné odstúpiť, (ako je popísané vyššie).

Oznámte odstúpenie od zmlúvy

Odstúpenie musíte oznámiť druhej strane zmluvy. Keď bola zmluva uzatvorená písomne, aj odstúpenie od zmluvy musí byť písomné.

Podmienky odstúpenia

Ako a za akých podmienok môžete od zmluvy odstúpiť, stanovuje práve zmluva alebo zákon.

Napríklad môžete mať v zmluve stanovené, že odstúpiť od zmluvy môžete bez udania dôvodu do desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, pričom musíte zaplatiť odstupné v dohodnutej výške (záleží len na vás, čo si dáte do zmluvy a či vôbec).

Iný príklad je zo zákona: Ak ste si objednali tovar cez internet, môžete do 14 dní od jeho prevzatia odstúpiť od zmluvy, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie zo strany dodávateľa.

Účinky odstúpenia

Všeobecne platí, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Zmluvné strany si ale môžu v zmluve dohodnúť niečo iné.

Tip ako odstúpiť od zmluvy

Odstúpenie môže byť viazané na relatívne krátky časový interval (napr. 14 dní). Preto lehotu nepremeškajte.

Upozornenie

Článok sa zaoberá zrušením zmluvy podľa občianskeho zákonníka (napríklad obchodný zákonník má vlastnú úpravu a iné pravidlá).

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button