Práca a vzdelanie

Ako napísať podnikateľský plán (podnikateľský zámer)?

môj podnikateľský plánPodnikateľský plán (tiež podnikateľský zámer či business plan) je predvolený dokument, v ktorom zhrňujeme všetky zamýšľané podnikateľské aktivity a okolnosti podnikateľského zámeru. Takýto plán objasňuje zdroje a prostriedky podnikania, trhové prostredie, ciele a potenciál podnikateľského úspechu.

Základný prieskumný dokument pre podnikateľský plán

Podnikateľský plán je základný prieskumný dokument, v ktorom popisujeme s výhľadom niekoľkých rokov naše podnikateľské aktivity a stratégiu. Viacero firiem, najmä tých malých a stredných, podnikateľský plán nepovažujú za dôležitý. Ich podnikanie potom veľakrát dlho neprežije.

Takýto plán pozostáva zo štyroch základných častí, ktoré sa navzájom líšia detailnosťou. Rozoznávame Elevator Pitch, Executive summary, skrátený podnikateľský plán a plný podnikateľský plán.

Elevator Pitch

analýza podnikateľského plánuElevator Pitch je prvý dokument, v ktorom krátko a stručne popíšeme podnikateľský zámer. Hlavným zmyslom je zaujať, preto ho veľakrát ani nemusíme mať v písomnej podobe, spravidla ho prezentujeme ústne.

Ide o akýsi krátky výťah, ktorý slúži predovšetkým pre príležitosť, kedy stretnete potenciálneho investora.

Krátko a výstižne mu popíšeme, akú máme myšlienku, ako sme s touto myšlienkou ďaleko, aké trhy existujú, kde by sme produkt či službu uviedli. Nezabudnite na naše výhody voči konkurencii, kto je v našom tíme, ako bude projekt finančne náročný a čo z toho bude mať investor.

Executive summary

Executive summary je akýsi výkonný súhrn – teda krátka verzia vášho podnikateľského plánu. Tú rozosielame potenciálnym investorom či bankám. Rozsahom jedna až dve strany A4.

V prvom odseku uvedieme, o aký typ investície sa jedná a aká bude finančná náročnosť. V úvode zhrnieme naše myšlienky, v ďalšej časti sa snažíme u investora vybudovať dôveru, napríklad tým, že uvedieme svoje skúsenosti. Prejdeme k cieľovej skupine (zákazníkom) a krátko popíšeme trhové prostredie.

Uvedieme, v akom štádiu sa práve nachádzame a koľko peňazí bude treba do projektu investovať a aký pčekáváme obrat. Pripojíme ponuku investorovi. Na koniec tohto dokumentu pripájame disclaimer – teda odmietnutie zodpovednosti. Tým investora upozorníme, že sa nejedná o konkrétnu ponuku, ale iba o súhrn našich zámerov.

Skrátený podnikateľský plán

Skrátený business plán je komplexnejší dokument, nesmieme však prezradiť podstatu svojho obchodného tajomstva.

V skrátenom podnikateľskom pláne ideme viac do hĺbky a popíšeme viac do detailu všetky položky z Elevator Pitch aj Executive summary.

Plný podnikateľský plán

ako vyzerá business planPlný business plán je podrobný dokument, ktorý ukážeme iba vážnym záujemcom.

V ňom nájdeme detailný popis produktu či služby, SWOT analýzu, predajnú a marketingovú stratégiu aj hotovostné toky.

V závere uvedieme, prečo investovať práve do tohto podnikateľského zámeru.

Upozornenie

Upozorňujeme čitateľa, že tento článok slúži predovšetkým na objasnenie si pojmov, čo to je podnikateľský plán a aké časti ho tvoria. Na spísanie podnikateľského plánu využite nejaký vzor podnikateľského plánu na internete.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button