Úvod / Práca a vzdelanie / Ako sa dostať na technické fakulty?

Ako sa dostať na technické fakulty?

technická fakultaŠtúdium na technických fakultách je považované za veľmi náročné, a preto je záujem o technické odbory menší, než napríklad u fakúlt humanitných. Ubúda tak kvalitných technikov a zamestnávatelia sú ochotní prijať aj čerstvého absolventa. Preto, ak sa pohrávate s myšlienkou podať si prihlášku na technický odbor, neváhajte. Ako sa dostať na technické fakulty?

Aké odbory technické fakulty ponúkajú?


Technické fakulty sú stavebné, strojné, dopravné, elektrotechnické. Na technických fakultách, sa okrem tradičných odborov, tiež vyučujú odbory ako ochrana životného prostredia, odpadová technológia, zlievarenstva, textilné, odevné a obuvnícke technológie.

Medzi technickými odbory vedie informatika, strojné a stavebné inžinierstvo. S odbory zameranými na techniku ​​sa tiež môžeme stretnúť na iných fakultách a to na chemické, poľnohospodárske a prírodovedné.

Kde možno technické odbory študovať?

Študovať technické odbory môžete napríklad na týchto vysokých školách:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Technická univerzita vo Zvolene
  • Technická univerzita v Košiciach

Ale aj u našich susedov v Čechách ako napríklad:

  • štúdium na technickej fakulteČeské vysoké učenie technické v Prahe
  • Vysoké učenie technické v Brne
  • Univerzita Pardubice
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Vysoká škola banícka – Technická univerzita Ostrava
  • Technická univerzita v Liberci
  • Univerzita Tomáše Baťu v Zlíne

Bez prijímačiek na technickú vysokú školu?

Na technické fakulty sa nehlási toľko uchádzačov, ako napríklad na odbory humanitné alebo ekonomické, a tak vysoké školy lákajú študentov na prijatie bez prijímačiek. Fakulty tak berú uchádzačov len na základe výborného prospechu, úspechu na olympiádach či iných stredoškolských súťažiach. Niekedy s prihliadnutím na Národných porovnávacích skúškach.

Preto, ak sa chcete dostať na technický odbor ľahko a bez námahy, myslite na to už počas štúdií na strednej škole a snažte sa o čo najlepší prospech.

Klasické prijímacie konanie

Nemáte to šťastie a nie ste prijatí bez prijímacích skúšok? V tom prípade vás čaká písomný test z matematiky alebo fyziky, chémie, informatiky, deskriptívnej geometrie, poprípade aj jazykový test či talentové skúšky. Všetko záleží na jednotlivých fakultách a odbore, ktorý ste si zvolili.

Ako sa najlepšie pripraviť?

prímačky na technické školyNajdôležitejšie je mať dostatok informácií. Preto navštívte internetové stránky alebo prídite priamo na fakultu osobne a všetko dôkladne preštudujte. Z ktorého predmetu budete skladať prijímacie skúšky? Aká je úspešnosť? Ponúka fakulta nejaké prípravné kurzy? Ak áno, neváhajte sa zapísať, vaša šanca sa rapídne zvýši.

Podajte si viac prihlášok!


Aj napriek tomu, že technické fakulty majú priemernú úspešnosť prijatých celkom vysokú, nenechajte nič na náhodu a pokúste si vybrať viac odborov na fakulte alebo rovnaké odbory na rôznych školách. Tým, že si podáte viac prihlášok, zvýšite svoje šance. A navyše, určite je príjemnejšie byť prijatý na 3 odbory technických fakúlt, ako sa utápať v ľútosti, že na jeseň na vysokú nenastúpite.

Ako sa dostať na technické fakulty?
5 (100%) 12 hlasov


Mohlo by vás zaujímať

tlačová konferencia - pozvaní novinári

Ako zorganizovať tlačovú konferenciu?

Ak chcete verejnosť upozorniť na udalosti, ku ktorým došlo vo vašej spoločnosti, ideálne riešenie je …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *