Ako si vybraťPráca a vzdelanie

Ako vhodne vybrať formu obchodnej spoločnosti?

výber vhodnej formy podnikaniaKeď zakladáte vlastný podnik, máte niekoľko možností, ako to urobiť. Môžete podnikať ako fyzická osoba alebo založiť právnickú osobu. Ale ako vhodne vybrať tú správnu formu obchodnej spoločnosti? V čom vám bude – alebo naopak nebude – vyhovovať verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť by vám mal načrtnúť náš článok.

Verejná obchodná spoločnosť

Ako prvá možnosť sa ponúka založiť verejnú obchodnú spoločnosť, ktorá je známa aj pod skratkami „ver. obch. spol.“ alebo „v.o.s.“. Jedná sa o najjednoduchší typ obchodnej spoločnosti – Právna úprava je teda relatívne nekomplikovaná a dobre pochopiteľná aj pre laika.

verejná obchodná spoločnosťSpoločnosť musí mať pri svojom vzniku aj počas svojho trvania najmenej dvoch spoločníkov. Jej spoločníkom pritom môže byť fyzická, ako aj právnická osoba.

Ak teda chcete byť jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, verejnú obchodnú spoločnosť nezakladajte.

Ďalej táto spoločnosť nevytvára základný kapitál a spoločníci teda nie sú zo zákona povinní vložiť žiadny vklad, čo môže byť najmä v začiatkoch podnikania výhoda.

Aká je ale hlavná nevýhoda? Spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti ručia za jej záväzky spoločne a celým svojím majetkom.

Čo to v praxi znamená? Napríklad sa dohodnete s ďalšími dvoma kolegami, že založíte verejnú obchodnú spoločnosť. Ak sa spoločnosť dostane do finančných problémov, v závere môžete byť nútení predať váš byt, auto alebo chalupu (čiže váš osobný majetok).

Komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť musí mať opäť najmenej dvoch spoločníkov (aspoň jedného komanditistu a aspoň jedného komplementára), a to po celú dobu svojho trvania. Komanditná spoločnosť je známa tiež pod skratkami „kom. spol.“ alebo „k.s.“ a je pre ňu typické, že v sebe obsahuje prvky ako verejnej obchodnej spoločnosti, tak spoločnosti s ručením obmedzeným.

Právne postavenie komanditistov a komplementárov je veľmi odlišné:

komoditná spoločnosťKomplementár ručí celým svojím majetkom, čo je určite nevýhoda. V tomto je jeho postavenie zhodné so spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti.

Jeho obchodný podiel je neprevoditeľný, vzťahuje sa naň zákaz konkurencie podľa obchodného zákonníka a nesmie byť zároveň komplementárom v inej obchodnej spoločnosti ani spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti.

Na druhú stranu sú iba komplementári oprávnení k obchodnému vedeniu spoločnosti a zo zákona nie sú povinní vložiť vklad.

Komanditista je povinný vložiť do základného imania vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou, najmenej však 250 eur, pričom vklad je povinný splatiť v lehote určenej zmluvou, inak bez zbytočného odkladu po vzniku spoločnosti.

Pre komanditistu zo zákona neplatí zákaz konkurencie a asi najväčšou výhodou je, že vo všeobecnosti ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Nie je však oprávnený k obchodnému vedeniu komanditnej spoločnosti.

Spoločnosť s ručeným obmedzením

Spoločnosť s ručením obmedzeným je taká spoločnosť, ktorá môže byť založená len jedinou osobou. Na druhej strane môže mať najviac päťdesiat spoločníkov. Spoločnosť s ručením obmedzeným je veľmi častou formou obchodných spoločností. Skratku „spol. s. r.o.“ alebo skôr „s.r.o.“ určite dobre poznáte.

základné informácie o spoločnosti s ručeným obmedzenímAko vyplýva už z jej názvu, ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti sú obmedzené, tj. spoločníci neručia celým svojím majetkom ako je tomu v prípade spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti či u komplementára.

Všeobecne platí, že spoločníci tejto spoločnosti ručia za jej záväzky spoločne a nerozdielne len do výšky svojho nesplateného vkladov všetkých spoločníkov (rozhodujúci je stav zápisu v obchodnom registri).

ako vybrať vhodnú formu obchodnej spoločnostiSpoločnosť vytvára zo zákona základný kapitál, ktorého minimálna výška je 5000 eur, pričom vklad jednotlivých členov musí byť najmenej 750 eur. Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť spoločenskou zmluvou rozdielne.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejšou formou obchodnej spoločnosti u nás.

Ako už bolo napísané vyššie, vyznačuje sa relatívne nízko nastaveným základným kapitálom, obmedzeným ručením a prehľadnosťou právnej úpravy.

Nevýhodou môže byť zákonná horná hranica počtu spoločníkov.

Akciová obchodná spoločnosť

Založiť akciovú spoločnosť, či len pochopiť jej chod, nie je otázkou niekoľkých dní, ale ani týždňov. Je to spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Jej skratky sú „akc. spol.“ alebo známejšia „a.s.“. Práva akcionára sú začlenené do cenného papiera, ktorý sa nazýva akcia.

výhody a nevýhody akciovej spoločnostiAkciová spoločnosť môže byť založená jediným zakladateľom len vtedy, keď je zakladateľ právnickou osobou.

V opačnom prípade ju musia založiť minimálne dve osoby. Maximálny počet spoločníkov nie je na rozdiel od spoločnosti s ručením obmedzeným stanovený.

Základný kapitál musí činiť minimálne 25 000 eur. Okrem toho býva nevýhodou aj fakt, že právna úprava aj chod akciovej spoločnosti sú veľmi komplikované. A výhody?

Za trvania spoločnosti akcionári za záväzky spoločnosti neručia. A v neposlednom rade je nutné spomenúť aj istú anonymitu niektorých akcionárov, konkrétne tých, ktorí vlastnia tzv. akciu na majiteľa.

Varovanie

Článok má informatívny charakter. Viac informácií nájdete v obchodnom zákonníku.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button