NezaradenéPráca a vzdelanie

Ako písať anglické upomienky?

upomienky v angličtineNie je nezvyčajné, že musíte obchodného partnera upomínať, aby zaplatil pohľadávky. Táto situácia môže nastať pri domácich aj zahraničných partneroch. Zvlášť pri zahraničných partneroch je potrebné písať upomienky správne a efektívne. Ak nepomôže samotný dohovor, nezostáva, než upomienku napísať emailom alebo zaslať poštou. Užitočné rady a pár vhodných anglických fráz vám prinášame v nasledujúcom článku ako písať anglické upomienky.

Úprava a forma vhodná na anglické upomienky

Pri písaní upomienok zahraničným partnerom je veľmi dôležité dbať na správnu úpravu a formu akou sú upomienky písané. Mali by ste sa zamerať zvlášť na tieto body:

 • obe adresy zarovnávajte vľavo, pričom vaša adresa je hore,
 • pod adresy uvedieme predmet: napr. Subject: First reminder, Second reminder …
 • dátum zarovnáme vpravo, radšej vypíšeme vo formálnom tvare: napr.4th April 2018
 • oslovenie musí ladiť s pozdravom:
  • ak list adresujeme konkrétnej osobe: Dear Mr./Mrs. / Ms. Brown – pozdrav: Yours Sincerely
  • ak adresujeme list firme všeobecne: Dear Sirs – pozdrav: Yours Faithfull
  • v emaile je lepšie použiť pozdrav „With best regards“

Prvá upomienka

návod ako správne písať anglické upomienkyBuďte stále veľmi zdvorilí, radšej predpokladajte, že k nezaplateniu došlo omylom.

We are writing to inform you that we have not received your payment of our invoice due 1st April 2018.

 • Obraciame sa na Vás, aby sme Vás informovali, že sme neregistrovali platbu našej faktúry splatnej 1. apríla 2018.

We believe you only omitted to forward the payment.

 • Veríme, že ste len zabudli platbu realizovať.

Please give this matter your kind attention.

 • Prosíme, venujte tejto záležitosti pozornosť.

If you have Forwarded the payment, please ignore this letter.

 • Ak ste už zaplatili, neberte tento list na vedomie.

Druhá upomienka           

Buďte stále zdvorilí, ale dajte jasne najavo, že peniaze už majú byť na vašom účte.

We are writing to remind you we still have not received your payment due 1st March.

 • Obraciame sa na Vás, aby sme Vás informovali, že sme neregistrovali Vašu platbu splatnú 1. marca.

Please solve this matter promptly. Please give this matter your attention.

 • Prosíme Vás o rýchle riešenie. Venujte prosím záležitosti pozornosť.

We believe you will keep up with your good payment history.

 • Veríme, že si u nás udržíte svoju dobrú platobnú históriu.

We agree to extend your payment deadline to 10th March.

 • Súhlasíme s predĺžením lehoty platby do 10. marca.

Tretia upomienka

V tretej upomienke uveďte, ako budete konať ďalej v prípade, že nedôjde k úhrade.

You keep ignoring our repeated reminders.

 • Naďalej ignorujete naše opakované upomienky.

upomienky v angličtineWe are still missing your payment and explanation after our repeated reminders.

 • Stále sme neregistrovali Vašu platbu ani vysvetlenie po našich opakovaných upomienkach.

Your payment was due on 1st March 2010.

 • Vaša platba bola splatná. 1. marca.

The matter is now being dealt with by our collections department/legal department.

 • Záležitosťou sa teraz zaoberá naše oddelenie vymáhania pohľadávok/právne oddelenie.

Such dealing is damaging our business relationship.

 • Takéto rokovania poškodzujú naše obchodné vzťahy.

We’d like to inform you this is our last reminder.

 • Radi by sme vás informovali, že táto upomienka je posledná.

If the payment is not Forwarded immediately, we will take legal action / sell your debt to a factor / suspend your deliveries / end our business relationship.

 • Ak nezaplatíte okamžite, podnikneme právne kroky / predáme vašu pohľadávku / prerušíme dodávky/ukončíme naše obchodné vzťahy.

Prečítajte si aj:

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button