Auto-motoPrávo

Plechová garáž – je potrebné stavebné povolenie?

Chcete si na svojom pozemku postaviť plechovú garáž a zaujímalo by vás, či potrebujete stavebné povolenie? Nie, ak splníte niekoľko podmienok. Zistite viac – pozrite si, kedy si stavba plechovej garáže nevyžaduje stavebné povolenie.

Plechove garaze
Zdroj foto: vlastné / plechovegaraze-stalmex.sk

Kedy nie je potrebné povolenie na stavbu garáže?

Odpoveď nájdete v stavebnom zákone. Pravidlá pre stavbu garáží (vrátane plechových) upravuje § 79 ods. 2 zákona č. 183/2006 Z. z., podľa ktorého možno plechovú garáž postaviť na pozemku bez povolenia alebo ohlásenia stavby, ak sú splnené tieto podmienky

 • garáž nie je podpivničená;
 • jej maximálna výška je 5 m;
 • sa zmestí na zastavanú plochu 25 m²;
 • neslúži na výrobu alebo skladovanie horľavých látok, výbušnín alebo rádioaktívneho odpadu;
 • je umiestnená na pozemku rodinného domu vo vzdialenosti najmenej 2 m od hraníc pozemku.

Ako nahlásite stavbu garáže?

Ak plánujete postaviť garáž so zastavanou plochou väčšou ako 25 m², v takom prípade budete potrebovať stavebné povolenie na garáž aj rozhodnutie o umiestnení stavby, tzv. Keďže ide o jednoduchú stavbu, úrad môže obe konania spojiť. Žiadosť o stavebné povolenie nájdete na príslušnom stavebnom úrade, ktorý je súčasťou mestského alebo obecného úradu.

Okrem vyplnenej žiadosti o stavebné povolenie (alebo o spojené územné a stavebné konanie) budete potrebovať aj projektovú dokumentáciu (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou, doklad o vlastníctve pozemku a – podľa požiadaviek stavebného úradu – rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých osôb, prípadne orgánov štátnej správy a samosprávy.

Aké dokumenty budete potrebovať k projektovej dokumentácii?

 • List vlastníctva alebo nájomnú zmluvu,
 • kópiu katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku.

Zoznam dokumentov, ktoré potrebujete na podanie žiadosti o stavebné povolenie.

 • List vlastníctva,
 • písomné splnomocnenie, ak stavebník poverí spracovaním žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • kópiu katastrálnej mapy,
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach, ktorú vypracovala oprávnená osoba.

Ak už plánujete stavbu plechove garáže – https://plechovegaraze-stalmex.sk/ odporúčame vám pre istotu, aby ste sa pred kúpou a výstavbou garáže osobne dostavili na stavebný úrad a informovali sa o konkrétnom prípade, či bude potrebné stavebné povolenie.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button