Domácnosť

Ako pri stavbe domu zabezpečiť vykurovanie a ohrev vody?

zabezpečiť vykurovanie a ohrev vody v domácnostiPri stavbe domu možno použiť toľko variantov, že snáď kvôli tomu nenájdeme v republike dva totožné objekty. Murivo, spojivo, základy, zastrešenie, ale snáď najväčšia variabilita je práve pri možnosti, keď chceme zabezpečiť vykurovanie a ohrev vody. Prejsť si všetky možnosti je malý labyrint, ale môžeme pevne veriť, že sme rovnako všetky možnosti nevyčerpali.

Čo je potrebné, keď chceme zabezpečiť vykurovanie vody?

  • stavba domu
  • projekt
  • dobrý projektant

Aké palivo zvoliť ak chceme zabezpečiť vykurovanie vody

zabezpečiť vykurovanie vody plynomPre dom platí, že najväčšie množstvo energie spotrebujeme na vykurovanie domu a na ohrev vody. Historicky sa od dreva prechádzalo na uhlie, od uhlia ku koksu a plynu, elektrine a solárnej elektrine.

Všetky tieto zdroje sa používajú aj dnes, všetky majú svoje výhody a nevýhody. Rozhodnúť sa pre jeden je ťažké, pretože vývoj technológií ide nezadržateľne dopredu, a čo platí dnes, je zajtra už zaostalé.

Dnes je najčastejším kurivom v rodinných domoch zemný plyn, ale zároveň platí, že stúpa spotreba elektrickej energie u domácich spotrebičov.

Zabezpečiť vykurovanie vody elektrinou

Vykurovanie elektrinou je najmenej náročné, nie sú žiadne odpady, ľahké sú aj prípadné opravy, ale napriek tomu sa najmä kvôli cene od nej odstupuje. Plus si však elektrina drží pri ohreve vody. Bojler je na mieste vždy, keď chýba centrálny rozvod teplej vody.

Od konca 90. rokov minulého storočia vďaka rozsiahlej plynofikácii miest i obcí sa začal plyn používať aj pri vykurovaní domov. Následné jeho zdraženie však núti majiteľa nehnuteľností prechádzať na iné zdroje, ako sú opäť pevné palivá, najčastejšie drevo. Dnes sa v tomto smere stále viac hovorí o tzv. obnoviteľných a druhotných zdrojov energie.

Ako môžeme zabezpečiť vykurovanie vody?

vykurovanie vody zabezpečené palivamiVykurovanie sa delí na lokálne, ústredné a diaľkové. Lokálny zdroj tepla stojí vo vykurovanej miestnosti, sú to väčšinou kachle na tuhé palivo, elektrické vykurovania, wavky na plyn, lokálne vykurovacie konvektory, halogénové žiariče, elektrické podlahové vykurovania, naftové kachle, krbové kachle, krby, kachle a pece a tiež rôzne alternatívne formy ohrievačov.

S ústredným vykurovaním sa stretneme v rodinných domoch. Ide o jeden zdroj tepla, ktorý sa potom rozvádza po celom dome.

Možno sem zaradiť aj teplovodné podlahové kúrenie. Zdrojov energie môže byť viac, elektrina, plyn, tuhé aj kvapalné palivá, ekologické palivá, ako sú peletky, biomasa a podobne obnoviteľné zdroje, ale vrcholom sú tzv. tepelné čerpadlá vrátane rekuperácie, solárny ohrev a foto-voltaické systémy.

Diaľkovým kúrením sa rozumie väčšia kotolňa, ktorá dodáva teplo aj teplú vodu pre viac domov, niekde aj pre celé mesto. Tepelná sústava domu sa potom na ňu pripojí a formou meradiel je možné zistiť množstvo dodanej energie.

Centrálne zdroje tepla sú všetky známe kotle, ako sú plynové (kondenzačné, pretlakové a atmosférické), na uhlie a drevo (oceľové kotle, s reguláciou spaľovacieho vzduchu, alebo na splyňovanie), elektro-akumulačné, priamo výhrevné prietokové elektro-kotle, liatinové kotle, spaľujúce koks, teplovzdušné centrály (najčastejšie vrátane rekuperácie tepla) a tepelné čerpadlá či ko-generačné jednotky, kde v zásade kombinujeme výrobu tepla a elektriny. Bežné sú však aj zdroje teplej vody (centrálne akumulačné, prietokové, alebo kombinované).

Zabezpečiť vykurovanie vody spotrebičmi

solárne články na zabezpečenie ohrevu vodyTeplo do miestnosti môžeme čerpať aj zo spotrebičov tepla, ktoré môžeme rozdeliť do troch kategórií.

Po prvé ohrievače vzduchu, vykurovacie telesá a výmenníky tepla, za druhé ohrievače vody a za tretie tzv. technologické spotrebiče, napr. odvlhčovače vzduchu.

Vykurovacie sústavy sa delia podľa teplonosnej látky, teda teplovzdušné, parné a vodné, podľa tlaku tejto látky na nízkotlakové, menej ako 100 kPa, strednotlakové od 70kPa do 1,6 Mpa a vysokotlakové nad 1,6 Mpa. Ďalej podľa teploty teplonosnej látky, teda na nízkoteplotné do 65 ºC, na teplovodné do 115 ºC a horúcovodné nad 115 ºC. Rozlišujú sa aj podľa počtu rúrok na jedno-rúrkové, dvoj-trubkové, proti-prúdové a sú-prúdové. Môžeme ich deliť podľa umiestnenia

Vykurovacie sústavy môžu mať prirodzený obeh vykurovacej vody závislý na rozdielnej hustote chladnejšej a teplej vykurovacej vody. Potrubná sieť je dvoj-trubková. Výhodnejšie sú pre menšie domy.

Vykurovacie sústavy s núteným obehom vykurovacej vody sú postavené na systéme expanzných nádob s membránou alebo s vakom, často sú aj s obehovými čerpadlami, ale pre bežný rodinný dom si vystačíme s jedným čerpadlom. Výhodou sú menšie priemery potrubí.

Najjednoduchším systémom ako zabezpečiť vykurovanie vody je jednorúrková sústava s vykurovacími telesami, ktoré sú zapojené za sebou. Prečítajte si aj články ako vyčistiť odtok a 11 tipov ako šetriť vodou.

Keď chceme zabezpečiť vykurovanie vody, môžeme použiť aj rekuperáciu

Na záver pripojíme niečo o rekuperácií. Tu ide v zásade o spätné získavanie tepla. Do domu privádzaný vzduch sa predhrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý by inak bol bez úžitku odvedený otvoreným oknom von.

K tomu slúžia rekuperačné výmenníky vo vetracích jednotkách. Vplyv na účinnosť má ale celý rad faktorov, ako sú napríklad konštrukcie budovy, umiestnenie jednotky, izolácie obvodových konštrukcií, prúdenie vzduchu a v neposlednom rade i konštrukcie rozvodov.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button