Práca a vzdelanie

Ako získať kvalitné overené preklady?

Dostali ste sa do situácie, že pravidelne komunikujete so štátnou správou, bankami, poisťovňami alebo s inou inštitučnou zložkou? V týchto prostrediach sa popri ústnej, viac vyžaduje písomná forma komunikácie. Obsahuje viaceré povinné zložky, ale aj doložky, najmä keď slúži na účely overených, tzv. úradných prekladov. Ako a kde sa spoľahnúť na ich vyhotovenie?

Kde získať overené preklady
Zdroj obrázku: Africa Studio / Shutterstock.com

Overené preklady v zmysle zákona

Už len to im dodáva na význame a vážnosti. Profesionálne overené preklady garantujú najoficiálnejšiu formu prekladov vôbec. Vyhotovujú sa pri preukázateľnej zhode so zdrojovým dokumentom na administratívno-právnej úrovni. Majú jednu záväznú podobu, ale mnoho synonymických pomenovaní.

Možno ich teda poznať aj pod pojmami ako súdne a úradné preklady, resp. úradné preklady s pečiatkou.

Podliehajú zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý umožňuje vypracovať dokument výlučne úradnému prekladateľovi. Ten musí najprv získať vzdelanie vo vybranom jazykovom odbore, absolvovať štátne jazykové skúšky a zároveň aj odborné minimum pod záštitou znaleckých a tlmočníckych ústavov.

Na základe toho overený preklad vzniká pri záväznej prekladateľskej doložke s identifikačnými údajmi prekladateľa, s jedinečným poradovým číslom prekladu a presným dátumom vyhotovenia.

Samozrejme, overené preklady sa odovzdávajú zviazané so zdrojovým dokumentom trikolórou, s odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom prekladateľa.

Viazané profesionalitou

Spôsobilosť na prekladateľskú činnosť v tejto oblasti teda prísne podlieha zákonu. Ponuky prekladateľov sú však bohaté, no aj tu vzniká riziko, že si za ich prácu zbytočne priplatíte.

Čas vyhľadávať a porovnávať obmedzte na prostredie profesionálnej prekladateľskej agentúry, kde tak ako podmienky realizácie sprístupňujú referencie, otázky na najčastejšie odpovede a podrobný opis od prvého kontaktu až po odovzdanie prekladu.

O ich profesionalite svedčí taktiež komunikácia vo všetkých svetových jazykoch nielen v právnej, ale aj v medicínskej či v obchodnej oblasti s platnosťou prekladov aj v zahraničí.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button