Práca a vzdelanie

Ako ukončiť pracovný pomer okamžite?

ako ukončiť pracovný pomer okamžiteVzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom je upravený v Zákonníku práce. Udáva, aké majú jednotlivé strany práva, ale aj povinnosti, kedy a ako vzniká pracovný vzťah a kedy zaniká. V Zákonníku je uvedených viac druhov ukončenia pracovného pomeru. Viete ale, že pracovný pomer možno ukončiť okamžite?

Kto môže okamžite skončiť pracovný pomer?

Ukončiť pracovný pomer okamžite môže ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec. Pracovný pomer fakticky končí okamžite, tým pádom nebeží po ukončení pracovného pomeru žiadna výpovedná doba. Tento druh výpovede sa používa len výnimočne a to len v prípadoch, ktoré udáva zákon.

Okamžitú výpoveď je nutné podať písomnou formou, a včasne doručiť druhej strane. Je potrebné, aby tu bolo popísané presné skutkové vymedzenie dôvodu okamžitého zrušenia pracovného pomeru. Uvedený dôvod nesmie byť dodatočne menený.

Kedy môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer?

Túto právomoc má zamestnávateľ iba v dvoch prípadoch:

  • vyhodenie zo zamestnaniaAk bol zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný čin najmenej na dobu viac ako 1 rok, alebo je právoplatne odsúdený pre trestný čin spáchaný pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na nepodmienečný trest odňatia slobody na dobu najmenej šiestich mesiacov
  • Ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu zvlášť hrubým spôsobom

Podmienkou pritom ale je, že zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Kedy nesmie zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer okamžitým zrušením?

V prípade, že sa jedná o tehotné pracovníčky, alebo pracovníčky, ktoré sú na materskej dovolenke a tiež zamestnancom, ktorí sú na rodičovskej dovolenke nesmie zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer okamžite. Prečítajte si aj článok ako sa obliecť na pracovný pohovor.

Kedy môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer?

A aké sú dôvody pre okamžité zrušenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca?

  • Zamestnanec môže okamžite odstúpiť, ak ďalej nemôže vykonávať uloženú prácu bez vážneho poškodenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreviedol do 15 dní od predloženia lekárskeho posudku na inú, pre zamestnanca vhodnú prácu
  • Zamestnávateľ nevyplatil mzdu, či náhradu mzdy do 15 dní od dátumu splatnosti.

Aj tu platí, že možno zrušiť pracovný pomer okamžite, len v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr ale do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Zamestnanec má v tomto prípade nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku za výpovednú dobu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button