Úvod / Auto-moto / Ako reklamovať ojazdené auto?

Ako reklamovať ojazdené auto?

ako reklamovať ojazdené autoNové autá sú drahé a rýchlo strácajú na hodnote. Preto sa mnoho ľudí uchyľuje k nákupu ojazdených áut. V autobazároch sú tisíce vozidiel, ktoré čakajú na nového majiteľa. Lenže čo robiť, keď chcete reklamovať ojazdené auto, ktoré podľa obchodníka malo vynikajúce vlastnosti? Aj na prvý pohľad banálna oprava stojí tisíce, možno desaťtisíce korún.


Strany

U reklamácie ojazdeného auta je veľmi dôležité si uvedomiť, medzi akými stranami bola zmluva uzavretá. Od toho sa totiž odvíjajú akékoľvek vaše práva, ktoré sa v jednotlivých prípadoch líšia nielen čo do obsahu a nárokov, ale predovšetkým aj do lehôt. Niekedy máte na zistenie a uplatnenie chýb len pol roka, inokedy to sú roky dva.

Prípady, ktoré môžu nastať:

  • ako nepodnikateľ si kúpite ojazdené auto od iného nepodnikateľa (napr. cez súkromný inzerát na internete alebo v novinách)
  • ako nepodnikateľ si kúpite ojazdené auto v obchode (typicky v autobazáre)
  • ako podnikateľ si kúpite ojazdené auto od podnikateľa (napr. v autobazáre, tj. v zmluve bude uvedené vaše IČO, rovnako ako IČ predávajúceho)

Ako nepodnikateľ si kúpite ojazdený automobil od iného nepodnikateľa

Reklamovať môžete všeobecne vady, ktoré malo vozidlo už v dobe predaja. Reklamovať máte ihneď, najneskôr však do 6 mesiacov od nákupu. Neexistuje preto nič ako dvojročná záruka, ako ju poznáte z reklamácie tovaru v obchode. Nebolo by ani spravodlivé chcieť po nepodnikateľovi, aby ešte dva roky niesol zodpovednosť za niečo, čo nemôže ovplyvniť.

staršie autoPredajca preto zodpovedá za to, že auto má vlastnosti výslovne vymienené alebo bežné, že je možné ho použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady. Predajca zodpovedá za tzv. skryté chyby. S týmto termínom síce zákon nepracuje, ale zjednodušene povedané sú to vady, ktoré predávajúci nemohol s náležitou pozornosťou odhaliť pri kúpe vozidla.

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú vás predajca neupozornil, máte právo na primeranú zľavu. Ak sa navyše jedná o vadu, ktorá robí auto nepoužiteľné, môžete od zmluvy odstúpiť. Odstúpiť môžete aj v prípadoch, kedy vás predajca ubezpečil, že auto má určité vlastnosti a toto sa ukázalo nepravdivým.

Preto je pre vás výhodné, aby ste si čo najviac vlastností vozidla nechali garantovať písomne ​​priamo v zmluve. Odpadne vám potom množstvo starostí pri dokazovaní.

Ako nepodnikateľ si kúpite ojazdené vozidlo v obchode (autobazáre)

V tomto prípade je zvlášť dôležité sa zaujímať o to, kto je vlastník predávaného auta. Môže sa totiž stať, že vlastníkom je priamo autobazár (predajcovia niekedy priamo vykupujú autá od predchádzajúcich majiteľov, najmä vtedy, ak dovážajú autá zo zahraničia). V tomto prípade, teda majiteľom auta je autobazár, sa pri reklamácii uplatní § 616 Občianskeho zákonníka rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od nákupu, sa považuje za rozpor, ktorý existoval už v čase nákupu, teda keď ste auto prevzali. Ak sa teda vada prejaví do šiestich mesiacov, je právo spravidla na vašej strane, teda predávajúci musí preukázať vám, že ste vadu spôsobili napr. nevhodným zaobchádzaním s autom. Pretože sa ale jedná o opotrebovanú vec, treba vždy prihliadať na jej povahu. Predajca najmä nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré auto malo pri prevzatí. Predajca tiež nezodpovedá za vady, na ktoré vás upozornil, prípadne za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Ojazdené auto musíte reklamovať v čase 2 rokov odo dňa prevzatia (tj. spravidla od nákupu). V zmluve však táto lehota môže byť skrátená na 1 rok. Z toho vyplýva, že je dobré čítať kúpnu zmluvu pred tým, než ju podpíšete. Ak predajca lehotu skrátil (je to jeho zákonné právo), trvajte na tom, že chcete dvojročnú lehotu. Rok navyše je dlhá doba.

Oveľa častejšie ale je, že auto sa síce predáva v autobazáre, ale autobazár je iba sprostredkovateľom, nie vlastníkom. (To zistíte najlepšie podľa toho, kto je ako vlastník uvedený v technickom preukaze.) V tomto prípade auto budete musieť reklamovať priamo u vlastníka, a to podľa bodu A. Výhodnejšie pre vás mnohokrát je, ak je autobazár priamo vlastníkom. Takže zase nezostáva, než sa zaujímať pred kúpou, komu auto patrí a zvážiť všetky pre a proti.

Ako podnikateľ si kúpite ojazdené auto od podnikateľa

reklamácia áutPotom sa vaše práva a povinnosti nebudú zo zákona riadiť občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom. Predajca zo zákona zodpovedá za chyby auta, ktoré existovali v čase predaja. Lehoty, v ktorých musíte predajcovi vadu oznámiť (tj. auto reklamovať), sú v obchodnom zákonníku pomerne širšie, preto si pre istotu prečítajte § 428 Obchodného zákonníka. Chcete mať na auto záruku? Potom si musíte dohodnúť tzv. “záruku za jakkost”. To je písomný záväzok predajcu, že zodpovedá aj za vady, ktoré auto nemá v čase prevzatia. Za aké chyby bude zodpovedať a po akú dobu, to si musíte dohodnúť priamo v zmluve. Predajca sa sám od seba pravdepodobne k ničomu podobnému nezaviaže (prečo by to robil), preto je na vás, aby ste boli aktívni a záruku za jakkost si skúsili dohodnúť. Za dotaz nič nedáte.

Tip


Ojazdené auto je vždy tak trošku risk. Nikdy s určitosťou neviete, ako sa s ním nakladalo. Preto je už pri kúpe vozidla dobré pamätať na to, že nejaká vada sa skôr alebo neskôr objaví. Čím staršie auto je, tým viac investícií si pravdepodobne vyžiada. Pri reklamácii bude navyše prihliadané na to, že išlo o opotrebovanú vec, tj. k miere opotrebenia auta.

Varovanie

Článok má len informatívny charakter, redakcia nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu.

Ako reklamovať ojazdené auto?
5 (99.05%) 21 hlasov


Mohlo by vás zaujímať

Ako na podielové spoluvlastníctvo

Ako na podielové spoluvlastníctvo?

Je bežné, že nejaká vec (ako najlepší príklad je možné uviesť nehnuteľnosť) môže byť v …

Pridať komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.