Práca a vzdelanie

Ako podať žiadosť o zvýšenie platu?

primerané zvýšenie platuKeď sa rozhodnete navštíviť svojho šéfa so žiadosťou o vyšší plat, starostlivo sa pripravte. Majte na pamäti, že vaša žiadosť o zvýšenie platu musí byť opodstatnená, dôležité tiež je prísť so žiadosťou vo vhodnom čase. Nikoho netešia chvíle, kedy sme žiadaní vydať zo svojho vrecka viac peňazí, než sme boli zvyknutí. Preto prípravu žiadosti nepodceňte a pripravte si všetky argumenty. O navýšenie pravidelnej mesačnej mzdy môžete požiadať písomne ​​alebo osobne. V nasledujúcom príspevku sa zameriame na žiadosť písomnú. 

Čo je treba ak chcete podať žiadosť o zvýšenie platu:

Písomná žiadosť o zvýšenie mesačnej mzdy je oficiálny dokument, ktorý je určený do rúk riaditeľa firmy, prípadne divízie.

Na internete možno nájsť rôzne formy vzorových žiadostí. Všeobecne však platí, že v hlavičke dokumentu žiadateľ uvádza adresu firmy, v ktorej pracuje a ďalej meno a priezvisko osoby, ktorú o zvýšení mzdy žiada. Nezabudnite uviesť tiež presný dátum spísania žiadosti.

ako podať žiadosť o zvýšenie platuV  liste uveďte, z akého dôvodu o navýšenie platu žiadate. Pritom si uvedomte, že to, či vám vedenie firmy vo vašej žiadosti vyhovie, závisí predovšetkým na tejto časti listu. Preto sa vyvarujte chybám a to ako gramatickým, tak tiež štylistickým.

Dbajte na to, aby žiadosť znela profesionálne a presvedčivo, ale zároveň tiež „ľudsky“.

V liste uveďte funkciu, ktorú vo firme zastávate a zdôraznite vaše pracovné úspechy.

Ak ste si dodatočne doplnili vzdelanie či kvalifikáciu rôznymi jazykovými, počítačovými alebo inými kurzami, nebojte sa to v žiadosti uviesť. Aj to totiž môže zohrať pri rozhodovaní dôležitú úlohu.

Kópiu dokladu o absolvovaní kurzu pokojne pripojte k žiadosti ako prílohu. Nebojte sa spomenúť aj prípadnú ochotu z vašej strany pracovať nad rámec vašich povinností, ak ste napríklad v práci zastupovali svojich neprítomných kolegov.

Dosiahnuté úspechy

Ak pracujete ako manažéri alebo iní vedúci pracovník, môžete vedeniu ako jeden z dôvodov pre zvýšenie platu pripomenúť vaše úspešné projekty.

Spomenúť  môžete aj vašu „oddanosť´“ firme. Pokiaľ vo firme pracujete už niekoľko rokov  a svoju prácu vykonávate zodpovedne a spoľahlivo, neváhajte a v žiadosti uveďte tiež počet rokov vašej práce pre danú firmu. V konečnom dôsledku to môže byť aj  poľahčujúcou okolnosťou, ktorá hrá vo váš prospech.

ako správne požiadať o zvýšenie platuV žiadosti uveďte aj ďalšie vaše zásluhy (napríklad školenia zamestnancov a kolegov).

Vo výnimočných prípadoch môžete spomenúť tiež vaše potreby: Ak máte vážny dôvod pre zvýšenie platu, môžete ho v žiadosti veľmi stručne opísať (napríklad že ste sa bez vlastného zavinenia dostali do finančnej tiesne). Ale pozor!

V žiadosti si v žiadnom prípade nevylievajte svoje srdce, znižuje to profesionalitu a nepôsobí to vierohodne. Majte na pamäti, že nie ste žiadny prosebník, ale ste človek, ktorý podáva kvalitné výkony, ktoré je potrebné náležite ohodnotiť.

V neposlednom rade do textu žiadosti nezabudnite vyčísliť, o koľko si prajete svoju mzdu navýšiť. Prípadne akú veľkú mzdu od vedenia žiadate. Ak neviete, o koľko peňazí navyše vedenie požiadať, istým vodítkom vám môže byť Zákonník práce.

V tomto legislatívnom dokumente nájdete triedenie platových taríf podľa platových tried a stupňov. Takže si môžete urobiť obrázok o tom, akú výšku mzdy môžete vzhľadom k svojmu zamestnaniu žiadať.

Na záver sa rozlúčte, prípadne poďakujte

Neuškodíte si, ak v závere vašej žiadosti použijete spojenie „S úctou“ alebo „Ďakujem  s pozdravom“. Na samom konci listu ešte pre transparentnosť uveďte svoje meno, priezvisko a bydlisko. Celý dokument nezabudnite podpísať.

Pre podanie žiadosti si vyberte vhodnú chvíľu. Ak viete, že sa spoločnosť zrovna potýka s problémami (či už finančnými či inými), s podaním žiadosti radšej počkajte. Všeobecne najvhodnejšie chvíle pre požiadanie o vyšší plat je v období vašich veľkých pracovných úspechov.

Tip

S žiadosťami o zvýšenie platu neplytvajte. Nie je vhodné žiadať zvýšenie platu častejšie než raz do roka.

Varovanie

V žiadosti sa vyvarujte gramatickým aj štylistickým chybám! Buďte starostliví.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button