AkoaPreco.com > Deti (Strana 3)

Deti

Ako na výchovu problémového dieťaťa – trestať alebo netrestať?

vychova dietata

Prečítajte si článok ako na výchovu problémového dieťaťa – trestať alebo netrestať. Máte pocit, že ste vyčerpali všetky výchovné prostriedky a na vaše dieťa nič neplatí a všetko sa míňa účinkom? Ste zúfalí a bezradní, a každá rada príde vhod? Keďže výchova problémového dieťaťa je zložitý a špecifický interakčný proces (každé dieťa je individualita), neexistuje žiadne pravidlo, ako dieťa vychovávať. My sa pokúsime nájsť a vyjadriť niekoľko všeobecných a užitočných námetov …

Čítať ďalej »

Ako vychovávať malé dieťa s dôrazom na rozvoj jeho osobnosti?

rozvoj osobnosti dietata

Vychovávať malé dieťa je dlhodobý a natoľko zložitý proces, že ho nemožno obsiahnuť a zhrnúť do niekoľkých odsekov. Poňatie výchovy a tvorba osobnosti môže byť rôzne, môže sa od seba líšiť, ale základ má rovnaký – vždy ide o vzájomné ovplyvňovanie dieťaťa a vonkajšieho prostredia. Nebudeme sa teda v tomto článku zaoberať výchovou dieťaťa komplexne, ale zameriame sa len na jednu časť, teda rozvoj jeho osobnosti a na niekoľko podstatných …

Čítať ďalej »

Ako pripraviť dieťa na zápis do školy?

kresliace dieťa

Keď ide dieťa na zápis do školy, škola mu začne čo nevidieť. Nové povinnosti a zmena štýlu detského života neprinesie zmenu iba jemu, ale celej rodine. Je potrebné dieťaťu vytvoriť podmienky na plnenie nových povinností, na ktoré si bude musieť zvykať. Rodičia malého predškoláka by mali v súčinnosti s materskou školou postupne svoje dieťa pripravovať na vstup do školy.

Čítať ďalej »

Ako používať pracovné listy pre rozvinutie predškolskej zrelosti dieťaťa?

pišúce dieťa

Prečítajte si článok ako používať pracovné listy pre rozvinutie predškolskej zrelosti dieťaťa. Grafomotorika, príprava na písanie, ako sa zjednodušene definuje, je v skutočnosti oveľa zložitejší proces súboru psychomotorických činností, najmä zrakového a sluchového vnímania, priestorovej orientácie, koncentrácie pozornosti a reči. Koncipované cvičenia prispievajú k rozvoju jemnej motoriky a psychických funkcií pre prípravu písania. Pomocou pracovných listov si môžu deti za dohľadu rodičov aj doma osvojovať základy pre písanie a kreslenie. …

Čítať ďalej »

Ako vytvoriť pre dieťa podnetné prostredie?

Ako vytvoriť pre dieťa podnetné prostredie

Podnetné prostredie poskytuje dieťaťu viac možností rozvíjať poznania a získavanie skúseností a zručností. Každodenná činnosť prináša zdroj poznatkov z akejkoľvek oblasti života. Čím podnetnejšie je prostredie, tým viac sa dieťa dozvedá o podstate životných dejov, činnostiach a prírodných zákonitostiach.

Čítať ďalej »