AkoaPreco.com > Deti (Strana 2)

Deti

Ako rozvíjať u detí fantáziu a predstavivosť?

fantázia

To v akom prostredí dieťa žije, čo ho obklopuje a ako dostatočne je toto prostredie podnetné, to môže vplyvniť detské chápanie, fantáziu a predstavivosť. Na druhej strane však záleží na tom, ako dokážeme tieto aspekty u detí podporovať a rozvíjať. Malé dieťa je väčšinou citlivé, vnímavé a dychtivé poznávať svet a jeho podstatu a z hľadiska výchovného aj vzdelávacieho. Je preto žiaduce tento záujem prehlbovať a upevňovať trpezlivým odpovedaním otázok …

Čítať ďalej »

Ako vychovávať a pôsobiť na dieťa s autizmom?

autizmus

Počuť od lekárov diagnózu „máte dieťa s autizmom“ je nemilosrdná správa a v súčasnej dobe sa stáva nočnou morou rodičov malých detí. Jedná sa o narušenie duševného vývoja dieťaťa vplyvom vrodenej poruchy určitých mozgových funkcií. Dôsledkom toho dieťa viazne vo vývoji reči, v sociálne zručnosti, nedokáže prirodzeným spôsobom vyhodnocovať situačné momenty. Dieťa nespolupracuje pri výchovnom pôsobení, nereaguje na napomenutie, akoby nevidí, nepočuje, nerozumie tomu, čo prežíva. Typickými znakmi dieťaťa s autizmom sú …

Čítať ďalej »

Ako pripraviť budúceho školáka?

príprava budúceho školáka

Ako pripraviť budúceho školáka, čo by mal vedieť a poznať pred nástupom do školy? Všeličo sme dostali do vienka od prírody a to sa dá ťažko meniť. Veľa sa dá ale výchovou a prostredím ovplyvniť. A to je potrebné rešpektovať pri vzdelávaní a rozumovom rozvoji dieťaťa. Každé dieťa je jedinečná osobnosť, ktorá dospela v predškolskom období do určitej fázy zrelosti. Úroveň zrelosti a školskej pripravenosti je u každého dieťaťa odlišná. Je …

Čítať ďalej »

Ako sa vyrovnať s faktom, že dieťa bude školák?

malý školák

Keď začne dieťa chodiť do školy, a teda sa z neho stane školák, začína pre neho nová etapa života. Jeho detstvo má novú dimenziu. Z hravého a doposiaľ bezstarostného dieťaťa sa stáva školák s primeranými povinnosťami. Tieto povinnosti je nutné plniť a slovo “nechcem” vo vzťahu k zadaným úlohám už nemá svoje miesto.

Čítať ďalej »

Ako zaobchádzať s voľným časom predškolského dieťaťa?

predškolské dieťa

Malé dieťa a voľný čas – myslenie predškolského dieťaťa čas nerieši a je na dospelých, ako jeho voľno časové aktivity naplánujú alebo podporia. Malé dieťa sa chová vždy spontánne, bez akejkoľvek pretvárky a bez nejakého premýšľania, čo bude robiť teraz a čo neskôr. Predškolské dieťa, ktoré budú čo najskôr čakať školské povinnosti, by si malo zvykať na určitý poriadok, ktorý tento nastávajúci režim podporí. Je potrebné dieťa naučiť zvykať si …

Čítať ďalej »

Ako zvýšiť detské sebavedomie?

ako zvýšiť detské sebavedomie

V tomto článku sa dozviete ako pracovať na detskom sebavedomí a ako ho zvyšovať, pokiaľ je to potrebné. Niekto je celý život ustráchaný, niekto zase prehnane sebaistý. Zdravé sebavedomie získavame už v detstve, a to vďaka výchove v rodine. Aj keď sa v dospelosti dá všeličo vylepšiť, úplne zásadné je, ako sa naše sebavedomie a sebaúcta formujú už v útlom veku. Ako teda dieťa vychovávať, aby z neho vyrástol zdravo sebavedomý človek?

Čítať ďalej »