Nezaradené

Čo robiť, keď vám krachuje firma? Pomôcť môže reštrukturalizácia

Počuli ste už o reštrukturalizácii? Ide o presne stanovený proces, ktorý môže pomôcť dlžníkovi zachrániť svoju firmu v prípade, že krachuje. Ako to celé funguje a v akých prípadoch vám to môže pomôcť?

čo je to reštruktualizícia

Počuli ste už o reštrukturalizácii? Ide o presne stanovený proces, ktorý môže pomôcť dlžníkovi zachrániť svoju firmu v prípade, že krachuje. Ako to celé funguje a v akých prípadoch vám to môže pomôcť?

Čo je reštrukturalizácia

Ak sa firma dostane do finančných alebo existenčných problémov a hrozí jej krach, vypracovaním reštrukturalizačného posudku vie zistiť, či má splnené predpoklady na reštrukturalizáciu podniku. Dnes už existuje mnoho spoločností ktoré sa venujú nielen strategickému poradenstvu ale aj predaju firmy v prípade že by podľa posudku neboli splnené predpoklady na záchranu spoločnosti.

Podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ide o proces, v ktorom sa dlžník dohodne so svojimi veriteľmi na vysporiadaní ich pohľadávok, pričom sa zároveň naďalej zachová prevádzka jeho podniku.

Kto je správca a prečo ho potrebujete

Reštrukturalizačný posudok môže vypracovať iba osoba zapísaná v zozname správcov. Každý správca zisťuje pri posudku finančnú a obchodnú situáciu daného dlžníka, pričom na základe toho, čo zistí, vie v posudku odporučiť, prípadne neodporučiť reštrukturalizáciu.

V prípade, že vás správca na reštrukturalizáciu odporučí, priamo v posudku navrhne aj spôsob, akým by sa dala uskutočniť. Snahou reštrukturalizácie je uspokojiť veriteľov v čo najkratšom čase a zároveň zachovať prevádzku podniku daného dlžníka.

proces reštruktualizácie

Reštrukturalizácia v praxi

Často sa stáva, že spoločnosti vykazujú finančné problémy skôr, ako dôjde k samotnej kríze. Na to, aby sa tomu však zabránilo, je nevyhnutné problémy odhaliť včas a zrealizovať kroky, ktoré sú potrebné pre zvýšenie hodnoty spoločnosti a jej opätovný zisk. Dôležité je zveriť sa do rúk odborníkom na strategické poradenstvo.

Prípady, v ktorých je vhodné zamerať sa na reštrukturalizáciu podniku:

 • ak čelíte poklesu na trhu a zvýšenej konkurencii
 • pri dlhodobom negatívnom hospodárení
 • keď na vás tlačia veritelia alebo banky

Proces reštrukturalizácie

Podľa vyššie spomenutého zákona o konkurze a reštrukturalizácii prebieha celý proces nasledovne.

 1. Ako majiteľ firmy si u správcu necháte vypracovať reštrukturalizačný posudok.
 2. Na základe posudku zistíte, či spĺňate podmienky na reštrukturalizáciu.
 3. V prípade, že splníte predpoklady pre reštrukturalizáciu, treba podať návrh na jej povolenie, a to na príslušný súd.
 4. Súd rozhodne, či začne konkurzné konanie, alebo nie. No v tomto momente začnú plynúť zákonom stanovené lehoty.
 5. Akonáhle začne konkurzné konanie, súd si berie majiteľa, resp. dlžníka, pod svoju ochranu a preruší vám exekúcie a súdne konania.
 6. Následne treba podať reštrukturalizačný plán, a to do 90 dní od schválenia reštrukturalizácie.
 7. Plán sa pripomienkuje a schváli veriteľmi a potvrdí súdom.
 8. Pod dozorom reštrukturalizačného správcu a veriteľov môžete pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti. Samozrejme, v súlade s reštrukturalizačným plánom.

krachovanie firmy a riziko podnikania

Aké môže mať reštrukturalizácia dopady na zamestnancov?

V prípade vašich zamestnancov sa takmer nič nemení. Nemusíte im ukončiť ich pracovné pomery, nakoľko podnik funguje naďalej. Čo sa mení, je právo podať okamžité zrušenie pracovného pomeru.

V prípade reštrukturalizačného konania zamestnanci nemajú toto právo na okamžité zrušenie svojho pracovného pomeru. Je to z dôvodu nevyplatenia mzdy, ktorého by sa za bežných okolností mohli dožadovať.

Záver

Reštrukturalizácia má svoje klady aj zápory. Viete sa vďaka nej vyhnúť bankrotu a zmazať veľké množstvo dlhov, pričom máte možnosť reorganizovať spoločnosť a zachovať svojim zamestnancom ich pracovné miesta.

Na druhú stranu, pri neúspešnej reštrukturalizácii nakoniec aj tak môžete skončiť pri predaji firmy. Aj preto je vhodné poradiť sa pred týmto krokom s odborníkmi a vopred sa informovať o tom, čo je pre vás najlepšie, viac sa dočítate tu.

Podobné články

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button