AkoaPreco.com > Právo (Strana 3)

Právo

Ako napísať žalobu?

s písaním žaloby sa poradte s odborníkom

Ak nie je možné vyriešiť vec zmierom, je potrebné sa obrátiť na súd. Súdne konanie sa začína žalobou, ktorá sa podáva na vecne a miestne príslušnom súde. Hoci neexistuje univerzálny návod, ako žalobu napísať, lebo každý prípad má svoje špecifiká, zákon definuje náležitosti spoločné pre všetky žaloby. Ak žaloba neobsahuje všetky náležitosti, súd vás vyzve na ich doplnenie. Ak ich nedoplníte ani na výzvu súdu, súd žalobu zamietne. Pre rýchly …

Čítať ďalej »

Ako napísať dodatok k zmluve?

Ako napísať dodatok k zmluve

S plynutím času sa menia aj priania, potreby a možnosti strán zmluvy. Ceny, ktoré boli napr. v roku 2008 priemerné, sa v roku 2013 ľahko môžu zmeniť v nevyhovujúce. A to platí aj o iných náležitostiach k zmluve, ako je napríklad špecifikácia tovaru, dodacie podmienky atď. Ak nemáte potrebu zmluvu dohodou zrušiť, vypovedať ju alebo od nej odstúpiť, je vhodné dodatkom k nej vymedziť nové práva a povinnosti strán.

Čítať ďalej »

Ako písomne reklamovať tovar kúpený cez internet – vzor

návod ako správne reklamovať tovar kúpený cez internet

Reklamácia tovaru väčšinou prebieha ústne. Prídete do obchodu a predavačovi vysvetlíte, akú chybu tovar má. Predávajúci spravidla nemá tendenciu vybaviť vec hneď, preto spíše reklamačný protokol, a to podľa toho, čo ste mu ústne oznámili. Na druhú stranu nie každý nakupuje v kamennom obchode a ako inak chcete uplatniť reklamáciu u vášho internetového predajcu, ako písomne. Prečítajte si nasledujúci návod ako písomne reklamovať tovar kúpený cez internet.

Čítať ďalej »

Ako postupovať pri neoprávnenej exekúcií?

boj proti neoprávnenej exekúcii

Ak niekomu dlhujete peniaze a svoj dlh nesplácate tak, ako máte, vystavujete sa nebezpečenstvu návštevy exekútora. On vykoná nútený výkon rozhodnutia, čiže skrátene exekúciu. Cieľom exekúcie je zabezpečiť všetok majetok dlžníka tak, aby sa z neho mohla uhradiť dlžná suma a trovy exekúcie. Exekútor môže na tento účel využiť niekoľko spôsobov. Exekúciu na plat (prípadne dôchodok či dokonca rodičovský príspevok) alebo na peniaze na bankovom účte dlžníka, na jeho nehnuteľnosti …

Čítať ďalej »

Ako odmietnuť dedičstvo?

odmietnuté dedičstvo

Predstavte si situáciu, v ktorej ste ako dedič alebo jeden z niekoľkých dedičov po smrti blízkej osoby. Viete však, že by vám dedičstvo prinieslo viac starostí než úžitku. Prípadne nechcete jednoducho dediť vôbec nič, v tomto prípade vám náš právny úrad ponúka možnosť jednoducho odmietnuť dedičstvo. Existujú však niektoré maličkosti a triky, o ktorých by ste mali vedieť. Ako odmietnuť dedičstvo sa dočítate v tomto článku.

Čítať ďalej »

Ako na majetkové dohody manželov?

Ako na majetkové dohody manželov

Predmanželská zmluva, majetkové dohody, dohody o majetku medzi manželmi. Či už tento druh zmluvy uzatvorenej medzi manželmi nazveme akokoľvek, ide vlastne vždy o to isté a rovnako tak aj ich účel je vždy rovnaký, a to zúžiť, rozšíriť, zmeniť rozsah majetku a záväzkov nadobudnutých či vzniknutých v budúcnosti, ale aj majetku a záväzkov, ktoré už tvoria spoločný majetok. Dôvodom na vytvorenie týchto zmlúv je predovšetkým snaha zabrániť možným ťahaniciam majetku …

Čítať ďalej »