Úvod / Deti (Strana 4)

Deti

Ako na kultiváciu estetického vnímania dieťaťa?

ako na rozvoj estetického vnímania dieťaťa

Malé dieťa by sa malo viesť a všestranne kultivovať za predpokladu, že každá činnosť a cielené učenie musí byť prirodzené a spontánne. Nemali by sme zabúdať ani na estetické vnímanie. Využívajme každodennej činnosti, ktorá sa naskytuje, a využívajme ju k výchovnému efektu. Veľa možností poskytuje pobyt vonku. Príroda, správanie ľudí a ich činnosti, dopravné prostriedky a všetko čo s bežným životom súvisí. Ako učíme dieťa vnímať podstatu a krásu života? …

Čítať ďalej »

Ako pripraviť dieťa na letný tábor?

deti idú na letný tábor

Rozhodli ste sa poslať svoje dieťa na letný tábor, ktorý ste mu vybrali a teraz uvažujete, čo všetko bude vaše dieťa na tábore potrebovať? Každý tábor má svoje určité špecifiká a iste vám nejaké základné inštrukcie dodajú, napriek tomu to pre vás môže byť nedostačujúci prísun informácií. Ak hľadáte nejaké ďalšie informácie, ktoré by vám pomohli pripraviť dieťa na letný tábor, ste tu správne.

Čítať ďalej »

Ako naučiť dieťa čistiť si zuby?

umývanie zubov

Detský zubári sa sťažujú, že úroveň detských zúbkov je katastrofálna. To, že za to môže genetika je síce pekné, ale nie vždy pravdivé. Z veľkej časti za kazmi stojí vysoká konzumácia sladkostí a tiež zlé čistenie zubov. No áno, ale čo robiť, keď deti kefku zrovna nemilujú? V tomto článku naučíme vaše dieťa čistiť si zuby.

Čítať ďalej »

Ako motivovať dieťa, aby nebolo v jedle vyberavé?

ako motivovať dieťa aby nebolo vyberavé v jedle

Každá rodina je špecifická v repertoári a príprave jedla, a má vlastné zvyklosti. Niektoré jedlá vôbec nevarí alebo nepozná, iná sa výrazne líšia od rovnakých jedál, pripravených v iných rodinách alebo v škole. Keď sa potom stane, že dieťa dostane jedlo, ktoré nepozná, odmietne ho. Ale sú deti, ktoré jedia nerady, nech sú doma alebo aj v školskom zariadení. Jedlo je pre nich len nutnosťou alebo vyžadujú len niektorý sortiment …

Čítať ďalej »

Ako vybrať prebaľovací pult?

skladací prebaľovací pult

Očakávate príchod bábätka? Je to jedno z najnádhernejších období ženy, tak si ho užite v kľude a radšej si zadovážte vopred prebaľovací pult. Nenechávajte veci na poslednú chvíľu a kúpte bábätku dojčenské oblečenie, potreby a hračky, čo najskôr. Až sa narodí, čas už mať nebudete. Súvisí to aj so správnou voľbou prebaľovacieho pultu, ktorý budete potrebovať hneď po príchode z pôrodnice domov. Ako ho vybrať?

Čítať ďalej »

Ako by mala vyzerať detská desiata?

ako by mala vyzerať dobrá detská desiata

Koniec prázdnin sa blíži a v septembri do lavíc zasadne celé množstvo nových prváčikov, spolu s nimi aj aj viacero ďalších detí. V škole tieto deti strávia väčšinu dňa a my, ak nám na nich aspoň trochu záleží, by sme ich mali vybavovať poriadnymi desiatami. Kde však brať neustále nápady a ako by vlastne mala vyzerať taká zdravá detská desiata? Viete to? Prečo je vlastne desiata dôležitá a prečo ju …

Čítať ďalej »

Ako spoznáte, že má vaše dieťa hudobný sluch?

ako spoznáte že má dieťa hudobný sluch

To, že nemá niektorý človek alebo dieťa hudobný sluch je väčšinou mylné konštatovanie. Je overené, že percento ľudí s absolútnou amúziou je v našej populácii porovnateľné s percentom ľudí farboslepých, to je 3% – 5%. Väčšina “nespevákov” sú tí, u ktorých neboli hudobné predpoklady dostatočne rozvinuté. Ako spoznáte, že má vaše dieťa hudobný sluch?

Čítať ďalej »

Ako podporovať rozvíjanie osobnosti dieťaťa?

ako podporovať rozvíjanie osobnosti dieťaťa

Každé dieťa je osobnosť. K utváraniu jeho charakterových vlastností a formovaniu osobnosti prispieva prostredie, v ktorom žije a ktoré ho obklopuje. Takým prirodzeným prostredím je rodina. Tá má na dieťa najväčší vplyv a nezastupiteľnú úlohu vo výchove a jeho socializácii. Ako podporovať rozvíjanie osobnosti dieťaťa?

Čítať ďalej »

Ako zvládnuť malého tyrana?

ako zvládnuť malého tyrana

Vývoj dieťaťa je sprevádzaný špecifickými prejavmi a je úplne individuálny a u každého dieťaťa odlišný. Charakterové a morálne vôľové vlastnosti sa formujú už v útlom veku. Niektoré dieťa je však výrazne vzdorovité a panovačné, manipuluje najmä s rodičmi, ktorí sú často bezradní. Dieťa sa stáva malým tyranom. Ako zvládnuť malého tyrana?

Čítať ďalej »

Ako u detí rozvíjať tvorivosť a poznanie?

ako u deti rozvijať poznanie a tvorivosť

Každodennosť všedného života prináša deťom rozvoj poznania a vlastnej fantázie. Práve predškolský vek dieťaťa je na to akoby predurčený. Hovorí sa, že je to najvýznamnejšie obdobie pre získavanie a osvojovanie si správnych návykov a životných postojov. Pozrite sa na článok ako u detí rozvíjať tvorivosť a poznanie?

Čítať ďalej »

Ako učiť deti naspamäť krátke texty?

ako učiť deti naspamäť texty

Vo výchove a učení malého dieťaťa nejde nič hneď. Všetko si vyžaduje trpezlivosť, čas a sebaovládanie. Ak chceme dieťa niečo naučiť, musí to byť hravé a musíte byť vytrvalý. Keď sa má naučiť nejaký text, riekanku, básničku, najlepším spôsobom je ho to učiť spontánne. To znamená, že sa napríklad riekanka často opakuje pri prezeraní knižky, alebo ju dieťa chce počuť pred spaním. Stálym opakovaním sa ju naučí naspamäť mechanicky a …

Čítať ďalej »

Ako učiť deti chápať okolitý svet?

ako jednoducho učiť deti chápať okolitý svet

Dieťa, tak ako dospelí, je spoločenský typ a väčšinou mu nevyhovuje samota. To je len všeobecne povedané. Všetko je špecifické a individuálne. Samozrejme, že existujú deti samotárske, ale to neznamená, že nepotrebujú spoločnosť vôbec. Okolie (to je mimo rodinu alebo inú výchovnú inštitúciu) ovplyvňuje charakter a postoje dieťaťa k životu. Ako učiť deti chápať okolitý svet?

Čítať ďalej »

Ako učiť dieťa chápať priestorové pojmy?

ako učiť dieťa chápať priestorové pojmy

Dieťa predškolského veku je hravé, spontánne zvedavé a učenlivé. Tieto jeho vlastnosti sa dajú pozitívne využiť na rozvíjanie stále nového poznania a učenia za predpokladu, že je prostredie dostatočne podnetné. To znamená, že sa dieťaťu primerane venujeme a rozširujeme cielene jeho vnímavosť a prispôsobivosť. Učiť dieťa chápať priestorové pojmy je záležitosť individuálna s ohľadom na vek dieťaťa, jeho schopnosť sústrediť sa a vlastný záujem (vôľa dieťaťa). Ako učiť dieťa chápať …

Čítať ďalej »

Ako rozvíjať rečové schopnosti dieťaťa?

ako rozvíjať rečové schopnosti dieťaťa

Dieťa sa učí materský jazyk spontánne. Je však dôležité, aby prostredie, v ktorom žije a rozvíja sa, bolo dostatočne podnetné. Každodenná činnosť a štýl života prispieva k rozvíjaniu poznatkov dieťaťa, získavania nových zručnosti a skúsenosti. Podstatné je s dieťaťom komunikovať. Neznamená to, že musíme bez prestania hovoriť, to by nás vyčerpávalo. Všetko je prirodzené, bežné, ale účelné. V tomto článku nájdete niekoľko rád ako rozvíjať rečové schopnosti dieťaťa.

Čítať ďalej »