Úvod / Deti / Ako učiť dieťa chápať priestorové pojmy?

Ako učiť dieťa chápať priestorové pojmy?

ako učiť dieťa chápať priestorové pojmyDieťa predškolského veku je hravé, spontánne zvedavé a učenlivé. Tieto jeho vlastnosti sa dajú pozitívne využiť na rozvíjanie stále nového poznania a učenia za predpokladu, že je prostredie dostatočne podnetné. To znamená, že sa dieťaťu primerane venujeme a rozširujeme cielene jeho vnímavosť a prispôsobivosť. Učiť dieťa chápať priestorové pojmy je záležitosť individuálna s ohľadom na vek dieťaťa, jeho schopnosť sústrediť sa a vlastný záujem (vôľa dieťaťa). Ako učiť dieťa chápať priestorové pojmy?

Ako navodiť tému priestorové pojmy? Vhodnou motiváciou


Chápanie a znalosť pojmov – dole, hore, vpravo, vľavo, pod, nad, vedľa, medzi a iných precvičujeme s deťmi v súvislosti s nejakou činnosťou  alebo ich navodíme otázkou.

Čo je na strope tam hore? (Luster – môžeme si o ňom porozprávať, akú má farbu, tvar a podobne)

Čo je dole? (Koberec, hračka, stolík …)

Formou didaktickej hry „Čo vidím“ precvičujte s dieťaťom pojem „pod – nad“. S použitím nejakého predmetu alebo hračky, kedy meníte jeho polohu, dieťa určuje, čo je pod stolom a čo na stole. Potom si úlohy vymeníte.

Osvojovanie pojmov – vpravo, vľavo

učenie priestorových pojmovVysvetlite dieťaťu prijateľnou formou, ktorá ruka je pravá a ľavá. Pravá (ľavá) ruka je tá, ktorou držíš lyžicu. Podľa toho je vpravo, vľavo. Dieťa sa takto ľahko naučí vnímať priestorové pojmy.

Orientácia v priestore a v rovine

Vhodne je učiť tieto priestorové pojmy tiež hrou. Ukážte dieťaťu predmet (napríklad hračku), zaviažte mu oči šatkou a veďte ho k predmetu, kam ste ho položili. Hmatom dieťa skúma, kde hľadaný predmet je. Touto hrou sa precvičuje zároveň aj zmyslové vnímanie. Navoďte pojem – uprostred, v priestore, v rohu, na okraji stola, medzi nábytkom …

Ako si dieťa osvojuje časové pojmy


Čo sme včera robili – pripomenúť nejaký motivačne významnejší zážitok (včera svietilo slniečko, včera sme boli na pieskovisku, včera sme sa pozerali doma na rozprávku … treba niekoľkokrát vyzdvihnúť slovo včera).

Vhodná je aj básnička, nie je nutné ju dieťa učiť naspamäť, stačí len, aby ju s vami opakovalo:

Včera, včera na machu

robil zajac neplechu.

Behal, skákal hupky, hupky

a potom skočil cez dve kôpky.

hry na priestorové pojmyĎalšie časové pojmy – dnes, zajtra, teraz, večer, ráno, precvičujeme rovnakým spôsobom. Používame veľa improvizácie, záleží len na vašej nápaditosti.

Nemožno si myslieť, že dieťa musí hneď všetko chápať. Učenie a osvojovanie je dlhodobejšia záležitosť, a preto sa oplatí opakovať ju častejšie. Ide o viac účelovú činnosť, kde si dieťa okrem rozvíjania poznania a zručností osvojuje aj rečové schopnosti, postreh, orientáciu.

Všetko podriaďujte vašim možnostiam, nálade a času a najmä podľa psychických a mentálnych schopností dieťaťa. Činnosti by mali byť hravé a krátke. Dieťa sa nedokáže dlho sústrediť. Naučiť dieťa priestorové pojmy nie je nič zložité ale občas to chce trochu trpezlivosti.

Pozrite sa aj na články:


Ako učiť dieťa chápať priestorové pojmy?
5 (99.52%) 42 hlasov


Mohlo by vás zaujímať

ako ucit predskolaka grafomotoriku

Ako učiť predškolské dieťa základom grafomotoriky?

Je zrejmé, že deti rady kreslia. Kresbou dokážu vyjadriť svoje pocity, nálady, myšlienky či vzťah ku …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *